WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Європейська та інші цивілізації. де наше місце? - Сценарій

Європейська та інші цивілізації. де наше місце? - Сценарій

цивілізації. А оскільки Християнство ще в І тисячолітті поділилось на два напрямки (остаточно цей розкол закріпився на початку ІІ тисячоліття), то і утворились два Європейських Цивілізаційних світи. У XVI ст. свій варіант додала Реформація.
Макрохристиянський Цивілізаційний світ
Західно-Християнський світ Східно-Християнський світ
Католицький світ Протестантський світ (Православний)
Зверніть увагу. Східно-Християнський світ, первинним центром якого була Східна Римська Імперія (Візантія), формувався під дуже сильним впливом Сходу. Тому йому більш притаманні основні ознаки східного, а не західного типу цивілізаційного розвитку.
3. Європейський "виклик"
Пригадайте: 1. Що таке "Великі географічні відкриття?"
2. Що таке "колонії"?
3. Що таке "Промислова революція"?
Приблизно до XVI ст. за темпами і рівнем економічного розвитку "Захід" і "Схід" суттєво не відрізнялись (а рівень життя на Сході навіть був вищий). Але після Великих Географічних відкриттів, з початком розвитку капіталізму в Західній Європі, картина суттєво змінюється.
З кінця XVIII ст. починає свою переможну ходу Промислова революція, ще більше прискорюючи темпи розвитку Заходу.
Це і був Європейський виклик. Східні цивілізації не змогли дати адекватної (відповідної) відповіді, тому потрапили тим чи іншим чином у залежність відЗаходу, змушені були переймати і пристосовувати головні риси Західної Цивілізації. Дуже часто це провокувало реакцію відторгнення.
Драматичні події ХХ ст., розгортання науково-технічної революції, яка немовби зменшує і об єднує весь світ, призвели на початку ІІІ тисячоліття світової історії до формування глобальної Макроцивілізації на основі Європейсько-Християнської моделі людського розвитку.
Історія свідчить, що посісти в ній гідне місце можна, лише сприйнявши основні цінності Європейської Цивілізації в сучасному вигляді:
Три кити
- Людина є головною цінністю. "Права людини" - в основі всього.
Сучасної - Соціальна ринкова економіка, заснована на приватній власності.
Цивілізації - Громадянське суспільство і демократична держава.
3. Де наше місце?
До якого ж Цивілізаційного світу належить Україна?
З точки зору географічної, ми можемо гордо заявити, що Україна знаходиться в самому центрі Європи.
З точки зору цивілізаційної - все набагато складніше.
Україна, безумовно, належить до Християнського Макроцивілізаційного світу. Але християнство прийшло до нас із Візантії, тобто у східному варіанті. Більшість дослідників визнають, що Східно-Християнський (інколи його називають Євразійським) Цивілізаційний світ за основними ознаками належить до східного типу розвитку. Але чи належить Україна до цього світу?
Завдання. Користуючись таблицею на стор. 3, поміркуйте, риси якого типу розвитку більш притаманні Україні. Скажіть і аргументуйте свою точку зору.
Ви бачите, наскільки складно визначити цивілізаційне місце нашої країни.
Але, за більшістю ознак, Україна належить Європейській цивілізації. В будь-якому разі, її цінності нам набагато ближчі.
Завдання. Проаналізуйте документ, вміщений нижче. Які основні цінності європейської цивілізації знайшли відображення в ньому?
З Конституції України
Стаття 1.
Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.
Стаття 3.
Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Стаття 5.
Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Стаття 8.
В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Стаття 21.
Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Стаття 41.
Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Отже, ми побачили, що основні цінності європейської цивілізації покладені в основу сучасної української держави. Якщо ми придивимось до форми цієї держави, то побачимо, що вона не відрізняється суттєво від багатьох європейських держав.
Звідси - головний висновок: Україна - європейська держава, невід'ємна складова європейської цивілізації. В Європі її думки, в Європі її серце, в Європі її місце.
Запитання та завдання:
1. Спробуйте дати визначення поняття "цивілізація".
2. Продовжіть ряди:
- аграрна цивілізація, ...
- християнська цивілізація, ...
3. Спробуйте дати відповідь, чому європейська цивілізація стала панівною у сучасному світі.
4. Наведіть аргументи на користь твердження: Україна є складовою частиною європейської цивілізації.
Книжкова полиця
1. Мак-Ніл В. Піднесення Заходу. Історія людського суспільства. - К., 2002.
2. Кремень В., Ткаченко В. Україна: шлях до себе., - К., 1998.
3. Павленко Ю. Історія світової цивілізації., - К., 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...