WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Використання педагогічного потенціалу музею у підготовці майбутніх вчителів - Реферат

Використання педагогічного потенціалу музею у підготовці майбутніх вчителів - Реферат


Реферат на тему:
Використання педагогічного потенціалу музею у підготовці майбутніх вчителів
Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст. ставить за основну мету - створити життєздатну систему безперервного навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечити можливості постійного духовного самовдосконалення кожної особистості, формувати інтелектуальний і культурний потенціал як найвищу цінність нації. Розв'язання цих завдань вимагає науково-теоретичного обгрунтування інноваційних підходів до організації навчально-виховного процесу, поєднання теоретичних пошуків з ретроспективним аналізом розвитку педагогічної думки.
Перебудова системи народної освіти сьогодні передбачає реалізацію ряду важливих принципів, що складають основу формування нового професійного мислення педагога, який фактично визначає долю майбутнього покоління, долю розвитку і реалізації інтелектуального і естетичного потенціалу країни. Професіоналізм діяльності, різнобічна підготовка фахівця високого класу стають сьогодні провідними напрямами у підготовці майбутніх спеціалістів. Сучасний вчитель повинен не тільки досконало володіти теорією і методикою окремої дисципліни, а й бути всебічно розвиненою особистістю, одержати ґрунтовну підготовку з різних аспектів педагогічної діяльності, "…людиною культури і вселюдських цінностей" [1].
Засвоєння інтелектуальних здобутків кращих представників минулого, осмислення та використання духовних багатств, накопичених поколіннями, залучення особистості до культурних цінностей соціуму є запорукою поступу суспільства у формуванні громадянина нової формації, свідомого, творчого, здатного до плідної праці в різних сферах суспільного життя. Вища школа покликана закладати теоретичний фундамент майбутньої професійної діяльності, сприяти творчому розвитку особистості. Це вимагає наповнення всіх ланок навчально-виховного процесу у вищій педагогічній школі змістом, який би відображав історію, культуру, мистецтво України, забезпечував можливості духовного самовдосконалення, формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності суспільства.
Звертання до вивчення творчої спадщини минулого є закономірним результатом, по-перше, прагнення вчених знайти у минулому витоки провідних наукових ідей сучасності; по-друге, потреби у світлі даних сучасної науки переглянути і переоцінити ті концепції і теорії, що раніше не розглядалися або відкидалися як помилкові. Кожне покоління науковців знаходить в історії відображення наукових течій свого часу. Рухаючись уперед, наука не тільки створює нове, а й неминуче переоцінює старе. Так, вивчення і конструктивно-критичний аналіз розвитку дидактичних поглядів окремих педагогів у певні історичні періоди дають змогу осмислити загальну картину історико-педагогічного процесу в Україні як цілісного багатогранного явища, відтворити розвиток української педагогіки.
Музей є скарбницею моральних і духовних здобутків народу, невмирущих традицій предків, має унікальні можливості впливу на особистість та формування її національного світогляду, духовності.
Серед досліджень вітчизняних науковців педагогічні аспекти діяльності музеїв вивчали Т.Ю.Бєлофастова, Ю.М.Ключко, Ю.А.Омельченко, О.І.Січкарук, М.Ю. Юхнєвич, Є.І. Чмихало та ін. Вказані науковці визначають музейну педагогіку як поняття, що відображає новий етап у реалізації освітньо-виховного потенціалу музею, нову галузь педагогічної науки, що має міждисциплінарний характер, перебуваючи на "перехресті" музеєзнавства, соціальної педагогіки та педагогіки дозвілля.
Багаті навчальні, наукові й виховні традиції одного з найвідоміших в Україні та за її межами вищого педагогічного навчального закладу - Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка - спонукали до відтворення історії його розвитку в музейному комплексі університету, що створювався протягом десятиріч і сьогодні нараховує 14 музеїв, кімнат-музеїв, меморіальних кімнат.
Відтворення творчого шляху університету в експонатах і мемуарах сприяє активізації виховної діяльності, розвиткові пізнавальних інтересів майбутніх учителів, єдності одержаних теоретичних знань та набутих практичних умінь і навичок; допомагає в розв'язанні проблем інтеграційно-гармонізуючої функції вищої школи, сприяє взаєморозумінню людей різних поколінь, реалізації ідеї єдності знань та моральності, залучення майбутніх учителів до вічних духовних цінностей минулого і сьогодення [2].
Відкрито музей історії Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 26 грудня 1984 року на честь 70-річчя навчального закладу. В його створенні брали участь ректорат, декани всіх факультетів, завідувачі кафедр, професори, доценти, викладачі, співробітники, студенти університету. Понад 200 студентів історичного факультету працювали над виявленням документів в обласному державному та в інститутському відомчому архівах; за зібраними матеріалами написані десятки дипломних, курсових робіт і рефератів з історії університету.
Усі ці матеріали використовуються сьогодні для поглиблення знань студентів про педінститут - попередник педуніверситету, про розвиток педагогічної освіти регіону, про видатних діячів науки і культури - викладачів та студентів, які прославили його й навіки ввійшли в історію навчального закладу.
Експозиція музею є базою для навчальної та науково-дослідної роботи студентів і аспірантів. Побудована вона за тематико-хронологічним принципом, і має такі розділи:
1. Становлення і розвиток інституту 1914-1941 рр.;
2. Інститут у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.;
3. Інститут у повоєнні роки 1945-1975 рр.;
4. Інститут у 1976-2000 рр.
Експозиція має такі підрозділи: експериментальна програма "Вчитель", наукова діяльність університету, ідейно-виховна робота, спортивне життя, культурно-масова робота.
Основний фонд музею становить понад 2700 одиниць, у тому числі унікальні музейні предмети-експонати:
1. твори А.С. Макаренка іноземними мовами;
2. "Записки Полтавського інституту народної освіти (ІНО)" (1925-1926 рр.);
3. "Записки Полтавського інституту соціального виховання" (1930 р.);
4. студентський журнал "Іновець" (1927 р.);
5. "трудовий список" В.М. Верховинця (1928 р.), його твори, рукописи, ноти;
6. афіші (1925, 1931 рр.);
7. комсомольські квитки випускників (1938-1944 рр.), залікові книжки, студентські квитки і свідоцтва про закінчення Полтавського педінституту (1923-1939 рр.);
8. атестати про присвоєння звання вчителя середньої школи (1938 р.), про присвоєння звання вчителя середньої школи УРСР;
9. сорочка, кашне, фото, листи і твори В.О. Сухомлинського з його автографом;

 
 

Цікаве

Загрузка...