WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Естетичне виховання на уроках української мови в початкових класах. - Дипломна робота

Естетичне виховання на уроках української мови в початкових класах. - Дипломна робота

фільм. Вміння слухати серйозну музику прийде з часом. Можливо хтось з дітей почне навіть плакати, - це означатиме, що дитина починає не тільки розуміти, а навіть відчувати музику, це означає, що дитина вже не буде байдужою та холодною.
Після прослуховування пісні можна виділити кілька хвилин, щоб діти змогли поділитися своїми враженнями. Повірте, ці хвилини не пройдуть марно, вони не будуть втрачені!
Під час повторного слухання музики у дітей розвивається емоційна пам'ять, поглиблюється чуттєвість, сприятливість до краси мелодії, виробляється певний естетичний смак. Більшість дітей одразу пригадують твір, прослуханий на одному з попередніх уроків. Дехто з дітей може починати вистукувати в такт пісні.
Слухання музики, як і весь педагогічний процес в цілому, не може проходити без творчого контакту з учнями. Тільки в атмосфері взаємної зацікавленості всім тим, що вкладається в зміст уроків музики, можна говорити з дітьми про музичний твір. Кожному вчителю відомо, яке важливе значення має слово вчителя, його сприймання музики. Д.Кабалевський пояснює: "Тільки тоді музика може виконати свою естетичну , пізнавальну і виховну роль, коли діти навчаться по-справжньому чути її і розмірковувати про неї. Поза сприйманням музика як мистецтво взагалі не існує".
РОЗДІЛ ІІІ.
Українська мова.
1. Робота над творчістю дітей.
Шлях до естетично багатої, розвиненої особистості є не дуже вже легким. Для цього необхідно займатися раннім і прискореним розвитком інтелекту. Виховувати любов до краси у серці та душі школяра.
У концепції загальної середньої освіти вказується на необхідність формування розгорнутої навчальної діяльності шляхом оволодіння організаційними, логіко-мовленнєвими, пізнавальними, контрольно-оцінними естетично насиченими уміннями і навичками у різних видах діяльності. Освітніми результатами цього є повноцінні мовленнєві уміння і навички, здатність до творчого самовираження, особистісно-цілісного ставлення до праці, уміння виконувати нескладні творчі завдання, коли школяр вміє бачити довколишній світ, його барвистість очима цікавої і естетично багатої особистості.
Одним з центральних аспектів цього є розвиток творчого мислення школяра, зокрема під час роботи над творчими вправами з мови та мовлення. Така робота задовольняє наступні вимоги:
- реалізує пізнавальну потребу молодшого школяра, що ґрунтується на природних інстинктивних реакціях - "дослідницькій", "ігровій" - потребу у враженнях, спілкуванні. Самореалізації та само актуалізації;
- втілює єдність змістового, почуттєво-емоційного та операціального в пізнавальній діяльності;
- відповідає основним критеріям: понятійності, самостійності, гнучкості, ігровій комбінаторності;
- орієнтує не на результат, а на спосіб дії;
- виховує естетично багату особистість.
Робота над творчими вправами здійснюється поетапно засобами дослідницьких, ігрових, творчо-прикладних дій, у ході яких відбувається розвиток та діалектичне поєднання операційного та образно-асоціативного видів мислення. Цьому сприяє організація начального процесу у вигляді ділової гри з елементами змагання, театральної дії. В основі ділової гри - з розподілом ролей, вибором стратегії поведінки, планування дій, - лежить продуктивне спілкування вчителя з учнями й останніх між собою. У процесі гри для кожного учні характерні певне напруження думки, вольових зусиль, вияв емоцій. Все це допомагає дітям долати труднощі під час розв'язання творчого завдання і надихає на подальшу творчість.
Вирішуючи проблемну ситуацію, учень спирається на аналогію, яка поєднує предмети не за формою, а за змістом. Втручання вчителя у творчий пошук учня має бути обережним, уважним, таким, що містить приховані підказки. Вчитель має спрямувати на власні розв'язки, а не насаджувати свої.
Для того, щоб стимулювати розвиток творчого мислення школярів, створюються зовнішні ігрові умови та формуються необхідні мислительські операції за допомогою спеціальних вправ.
В іграх мозок дитини наче тренує дійсно людські здібності - створює нові ідеї, об'єкти, конструкції, продукти, які удосконалюють вже досягнуте, реконструюють його або контролюють щось принципово нове. Вправа - метод навчання, що припускає багаторазове, свідоме повторення розумових і практичних дій з метою формування, закріплення й удосконалення необхідних навичок та вмінь.
Сучасна методика розподіляє вправи репродуктивні (відтворення вивченого за зразком), конструктивні (перебудова, заміна одних моделей іншими) і творчі, пов'язані з творчою уявою й розраховані на варіативність та індивідуальність виконання та розвиток естетичного смаку.
Тим часом з цією проблемою тісно пов'язано немало практичних питань педагогіки, зокрема таких, як формування у дітей позитивного ставлення до навчальної діяльності, до учнівських обов'язків та багато іншого.
Проводяться уроки різних типів, але завжди створюється необхідний емоційний стан, настрій, обов'язково включається перегляд ілюстрацій, слухання музики, розповіді за малюнками з включенням уяви та фантазії. Це все має неабияке значення у естетичному вихованні.
На першому етапі формуємо і розв'язуємо творче завдання, пропонуючи дітям не тільки роль виконавців учителя. На цьому етапі діти глибоко засвоюють загальні поняття, які не повинні бути "мертвими". Їх необхідно наповнити змістом і "оживити" в дитячій уяві. "Оживити" поняття, зробити його наочним, доступним для сприйняття дитиною допомагають вірші, розповіді, казки. Одночасно з поняттями формується розуміння.
На другому етапі завдання діє вчитель, але варіанти рішень дітям пропонується знайти самостійно.
На третьому етапі учні отримують творчі завдання і самі формують проблему, знаходять шляхиїї вирішення, проходять всі пошукові етапи, які наштовхують їх на наступні висновки.
Однією з найважливіших умов успішного виконання творчих вправ є особливий тип спілкування вчителя й учні, за якого зберігаються взаємна рівноправність і зацікавленість співрозмовників у поглядах, думках, оцінках один одного. Якщо ж у класі психологічна ситуація визначатиметься авторитарним спілкуванням, творчі вправи вилучатимуться з процесу навчання і втрачатимуть будь-яке значення.
Види вправ.
І. Творчі вправи за аналогією.
Мета: Розвивати увагу, вміння точно запам'ятовувати приклади, запропоновані вчителем, щоб власний приклад тексту відповідав поставленим вимогам: був естетично і красиво оформлений, а також був схожий до зразка.
Вправа 1. використовуючи приклади текстів, опиши предмет (тварину, рослину…) по-своєму.
Білочка.
Хвіст трубою, спритні ніжки -
Плиг із гілки на сучок!
Носить білочка горішки
В золотий свій сундучок.
В неї очі, мов горішки,
Кожушина хутряна.
Гострі вушка, наче ріжки,
У дуплі вона живе.
Зозуля.
Сьогодні зозуля у лузі широкім
Мені накувала аж тисячу років.
Я хочу зозулю оту попрохати -
Нехай накує ще і мамі, і тату.
Вправа 2. Ознайомся з текстом і придумай власний про себе чи про тварину.
У

 
 

Цікаве

Загрузка...