WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Дистанційна освіта за кордоном та в Україні - Реферат

Дистанційна освіта за кордоном та в Україні - Реферат

спеціалізовані робочі місця дистанційного навчання. Освіта практично не охоплена Internet системою. Лише близько 50 навчальних закладів (університети, інститути, коледжі, школи тощо) мають власні Web-сайти, що, безумовно, недостатньо в масштабі держави [3]. Водночас зміст Web-сайтів носить виключно інформаційний характер і не спрямований на навчання (www.kiev.ua).
По-друге, теоретичні, практичні та соціальні аспекти дистанційної освіти розроблені недостатньо. Окремі надруковані праці українських вчених П.В.Дмитренка, В.М.Кухаренка, В.В.Олійника, Ю.А.Пасічника, С.Сазонова, О.В.Третьяка та ін. належать переважно періоду до 1999-2000 рр. та істотного впливу на загальну ситуацію щодо дистанційної освіти в Україні не мають. Те саме стосується і локальних досягнень у галузі дистанційної освіти окремих вузів і наукових організацій: Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (http://users.kpi.kharkov.ua), Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" (http://www.cad.ntu-kpi.kiev.ua) Міжнародної лабораторії та навчального центру ЮНЕСКО/ІІР Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова (www.dlab.kiev.ua) та ін.
По-третє, в Україні довгийчас, практично до 2000 р., була відсутня державна стратегія розвитку дистанційної освіти, що знайшло відображення в законодавстві України в галузі освіти.
Загалом, дистанційна освіта в Україні за станом на кінець 2000 року не відповідає вимогам, що ставляться до інформаційного суспільства і не забезпечує повноцінного входження України в міжнародний освітній простір [5].
Водночас розвиток дистанційної освіти в Україні відбувається з урахуванням уже існуючих досягнень у цій галузі. У динаміці цього процесу можна умовно виділити два етапи - початковий та поточний.
Основним змістом початкового етапу (1997 - 2000 рр.) була постановка та розв'язання завдань з інформатизації суспільства та освоєння Україною Internet, ініціативні розробки в галузі дистанційного навчання, здійснення окремих міжнародних проектів, а також усвідомлення науковою спільнотою та органами управління освітою необхідності комплексного підходу до проблеми, насамперед на державному рівні.
Так, у 1997-1998 рр. в м. Ялті проводяться Перша і Друга Всеукраїнські конференції "Інтернет - технології в інформаційному просторі держави" (www.iconf.com.ua). У 1997 р. в структурі Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" створюється Проблемна лабораторія дистанційного навчання, яка в подальшому внесла значний внесок в теорію і практику дистанційного навчання.
Навчальний центр ЮНЕСКО/ІІР (IRTC) Інституту кібернетики ім. Глушкова бере активну участь у розробці та здійсненні низки міжнародних проектів, у тому числі "Основи роботи в Інтернет" (www.dlad.kiev.ua). IRTC у рамках "Коперниківського 1445 Проекту" розробив низку нових дистанційних курсів. У 1998 р. у Вінницькому державному технічному університеті за сприянням Міжнародного фонду "Відродження" проводиться Міжнародна науково-методична конференція "Методичні і організаційні аспекти використання мережі Інтернет в установах науки й освіти" (www.vstu.vinnica.ua).
У лютому 1998 р. Верховна Рада приймає Закон України "Про національну програму інформатизації", в 9-му розділі якої формулюються задачі з інформатизації освіти та визначаються напрямки їх реалізації [1]. З моменту прийняття цього Закону у системі освіти України відбувається ряд позитивних змін у галузі інформатизації та освоєння Internet.
Так, спільною постановою Президії Національної Академії наук України і Колегії Міністерства освіти України від 20.06.1997 р. створюється Асоціація користувачів телекомунікаційною мережею закладів освіти і науки України з координуючим "Центром Європейської інтеграції" у м. Києві (www.ospu.odessa.ua/uran), який в подальшому отримав офіційну назву Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа "УРАН" (27.02.1998 р.). Принципову структуру мережі "УРАН" показано на рисунку 2.
Рис. 1. Принципова структура Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі "УРАН"
(Київський реґіон)
В інформатизацію держави й освоєння Інтернету певний внесок зробили комерційні корпорації, насамперед такі, як "Глобал Юкрейн", Агентство комп'ютерної інформації "Світ Онлайн" та ін. Зараз десятки комерційних фірм пропонують свої послуги з підключення до Internet.
У результаті на початковому етапі були створені певні наукові, матеріально-технічні та мережеві передумови розгортання національної системи дистанційної освіти.
Поточний період характеризується низкою ініціативних пропозицій щодо створення Української системи дистанційної освіти. Так, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" публікує Меморандум створення інформаційної освітньої мережі "Українська дистанційна освіта" (повний текст у додатку 3). З подібною пропозицією виступив Львівський інститут менеджменту (www.lim.lviv.ua), який претендує на лідерство у створенні української системи дистанційної освіти (UDL System) та бере на себе відповідальність за розвиток дистанційної освіти в Україні. За сприяння Світового Банку на базі Української Академії державного управління при Президентові України створюється Центр дистанційної освіти мережі глобального розвитку (Центр навчальної мережі глобального розвитку - НМГР), який також претендує на роль засновника системи дистанційної освіти.
Наказом Міністра освіти і науки України № 293 від 07.07.2000 р. створюється структурний підрозділ Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" - Український центр дистанційної освіти (УЦДО), головною метою діяльності якого є створення системи дистанційної освіти України відповідно до завдань Національної програми інформатизації. Основними завданнями УЦДО є:
" розробка концепції дистанційної освіти в Україні;
" розробка проектів нормативно-правової бази функціонування дистанційної освіти;
" розробка та апробація засобів навчально-методичного забезпечення дистанційної освіти;
" розробка механізму узгодження координованих дій вищих навчальних закладів та установ у межах експериментальної роботи щодо розгортання і створення системи дистанційної освіти в Україні;
" розробка проектів щодо стандартів на системи, методи та засоби дистанційної освіти в Україні;
" проведення експериментальної роботи з

 
 

Цікаве

Загрузка...