WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Дистанційна освіта за кордоном та в Україні - Реферат

Дистанційна освіта за кордоном та в Україні - Реферат

спеціальністю "Бізнес та політика". Навчання передбачає можливість отримання диплома магістра американського університету без виїзду в США.
Інститут дистанційного навчання США спільно з викладачами Goldey-Beacom College (штат Делавар) за підтримки Тернопільської Академії народного господарства та Інституту економіки і підприємства організують дистанційне навчання з використанням мережі Internet за курсами "Бізнес адміністрування" (МБА program) та "Комп'ютерні інформаційні системи". Навчання платне, випускникам видають сертифікат за американським зразком (E-mail: kalyna@kalyna.ssft.net).
Дослідження проблем дистанційної освіти в США мають в основному прикладний характер: теоретичні основи, як правило, розробляються недостатньо. В той же час у США серйозно займаються експортом освітньої продукції. Займаючи п'яте місце в світі за цим показником, американці щорічно одержують у казну 7 млн доларів. Сьогодні вищу освіту США називають "100-мільярдним бізнесом" [6].
Лідером дистанційної освіти в Західній Європі, як вже зазначалося вище, є Відкритий університет Великобританії. На його Web-сайті (www.open.ac.uk/zx) розміщена інформація стосовно сотні навчальних планів і програм в галузі роботи з персональним комп'ютером, програмування, бізнесу, менеджменту і маркетингу.
1987 р. було засновано Європейську асоціацію університетів з дистанційного навчання, яка в подальшому переросла в Європейський відкритий університет, до його складу входять 17 членів-організаторів з 15 країн.
На сьогодні дистанційне навчання у вищих навчальних закладах Європи стало повсякденною практикою. Найбільш відомими в галузі відкритої дистанційної освіти стали такі вищі навчальні заклади: Національний університет дистанційної освіти, Іспанія (Universidad Nacional de Education a Dictancia, Spain, www.uned.es), Відкритий університет Нідерландів (Open University of the Netherlands, www.ouh.nl), Центр відкритого навчання, Іспанія (Cento de Ensenanza a Distancia, Spain, www.ceac.com), Дистанційний університет Хагена, Німеччина та ін.
На персональному Web-сайті Глена Хойла (www.hoyle.com/distance.html) - експерта з питань дистанційного навчання - можна знайти якісну інформацію з питань дистанційного навчання в системі середньої, вищої та післядипломної освіти. Інформативність сайта забезпечується посиланнями на сайти світових центрів дистанційного навчання, а також анонсами спеціалізованих навчальних програм та регулярними оглядами новин у галузі дистанційної освіти.
Європейські підходи до проблем дистанційної освіти, як і американські, в основному прагматичні, але відрізняються від останніх більш глибокою розробкою дидактичних аспектів.
Для українського споживача використання інформаційних ресурсів Web-сайтів дистанційної освіти США і Європи утруднено через мовні бар'єри, термінологічну невідповідність у галузі освіти, деяку різницю у підходах до проблем освіти в цілому. Виходячи з цього, певний інтерес становить ознайомлення педагогічної спільноти України з теорією і практикою дистанційної освіти в Росії.
Дистанційна освіта в Росії
Для Росії з її величезними територіями та нерівномірною щільністю населення дистанційна освіта - стратегічний напрямок вирішення освітніх завдань держави.
У 2000 р. в Росії функціонувало 67161 школа , з яких 46538 (70%) у сільській місцевості. Одна школа в середньому обслуговувала територію у 254,2 кв.км (у Московській області - 28,6, у Красноярському краї - 1467 кв.км) [6]. Нерівномірність розвитку інфраструктури Росії призвела до суттєвих розривів у забезпеченні населення освітніми послугами. Гостро стоїть питання стосовно забезпечення шкіл, особливо сільських, вчителями-предметниками, великий розрив в якості вищої освіти між столичними і периферійними вузами тощо.
Окремі піонерські роботи в галузі дистанційної освіти в Росії належать до початку 90-х років. Починаючи з 1993 р. розвиток дистанційної освіти в Росії стає предметом державної політики в галузі освіти [6].
Характерними особливостями становлення та розвитку дистанційної освіти в Росії є:
" глибока та всебічна наукова розробка проблеми;
Роботи російських учених В.П.Зінченка, В.П.Колмогорова, Г.М.Татурчука, Е.Г.Скибицького, А.В.Хуторського та інших лягли в основу нормативних документів та федеральних програм з дистанційної освіти та забезпечили високу їхню якість. З теоретичними аспектами та новими розробками в галузі дистанційної освіти можна ознайомитися на сайті групи МАХАОН - www.machaon.ru/distant;
" комплексний підхід до формування територіальних та корпоративних мереж дистанційної освіти та розробка їхньої інфраструктури;
У 1996 р. при Міністерстві освіти Росії створено Центр інформаційно-аналітичного забезпечення дистанційної освіти. Центр є головною організацією з питань формування мережі дистанційної освіти та координатором спільних дій навчальних закладів та організацій у цьому напрямку (http://catalog.unicor.ru);
" реальна інтеграція дистанційної освіти Росії в міжнародний освітній простір;
У 1992 р. з ініціативи Держкомвузу Росії створена корпорація "Університетська мережа знань" (УНІКОР, www.unikor.as.ru). Сьогодні членами УНІКОР є майже 130 університетів та 50 інститутів Російської академії наук. Корпорація офіційно представляє Росію в міжнародних сітьових організаціях - Транс-Європейської асоціації наукових та освітніх мереж (TERENA) та мережевої асоціації країн Західної та Центральної Європи (CEENet, http://ceenet.nask.org.pl);
" регулярне проведення міжнародних конференцій, семінарів з обміну досвідом в галузі дистанційної освіти: конгрес "Освіта - 98", семінар "Distance Education. Russia-98", конференція-виставка "Інформаційні технології в освіті" (ІТО-98/99, www.BITpor.aha.ru) та ін. З середини 1997 р. видається науково-практичний журнал "Дистанционное образование". З 2001 р. назва журналу буде "Открытое образование";
У Росії є кілька десятків освітніх закладів, які тією чи іншою мірою реалізують технології дистанційної освіти.
Дистанційна освіта в Україні
Розвиток дистанційної освіти в Україні розпочався значно пізніше, ніж у країнах Західної Європи і здійснювався за несприятливих умов. По-перше, рівень інформатизації українського суспільства становить не більш як 2-2,5% від рівня країн Заходу. 85% шкіл оснащені комп'ютерною технікою, яка не відповідає сучасним вимогам, відсутні

 
 

Цікаве

Загрузка...