WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Теоретико-методологічні основи соціально-педагогічної діяльності - Реферат

Теоретико-методологічні основи соціально-педагогічної діяльності - Реферат

шукати арбітраж або об'єктивне посередництво, коли професійні конфлікти з колегами потребують термінового розв'язання;
ж) поширювати поважливе ставлення до колег, не пов'язаних безпосередньо зі сферою його роботи;
з) виконуючи функції експерта, керівника, інспектора, наставника, доброзичливо і спокійно доводити до їх відома умови спільної роботи і взаємин.
Кваліфікаційні характеристики соціального педагога.
До кваліфікаційних характеристик відносимо: посадовіобов'язки соціального педагога, його знання, уміння та ціннісні орієнтації [6, с.39-41].
Посадові обов'язки.
" Соціальний педагог здійснює посередництво між освітніми установами, сім'єю, трудовими колективами, громадськістю, організовує їх взаємодію, об'єднує їх зусилля з метою створення у соціальному середовищі умов для всебічного розвитку дітей, підлітків як особистостей, їх благополуччя в мікросоціумі.
" Він проводить соціальне необхідну роботу щодо організації спілкування дітей, молоді, дорослих за місцем проживання, мікрорайоні, сімейно-сусідських спільнотах. Сприяє участі вихованців у науковій, технічній, художній творчості, спортивній, суспільно-корисній діяльності, виявленню задатків, обдарувань, розкриттю здібностей, талантів, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді. Залучає до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої, творчої роботи різні установи, громадські організації, творчі спілки та окремих громадян. Впливає на подолання особистих міжособистих, сімейних конфліктів, надає необхідну консультативну, психолого-педагогічну допомогу дитячим, молодіжним об'єднанням, угрупуванням соціального ризику, дітям, підліткам, які потребують піклування.
Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, гуманізму, доброти, працелюбності, інших доброчинностей. Виховує повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища, готує дітей, підлітків до свідомого життя у дусі взаєморозуміння, миру, згоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.
Дотримується педагогічної етики, поважає гідність особистості дитини. захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, інших шкідливих звичок, пропагує здоровий спосіб життя. Займається профілактикою правопорушень неповнолітніх, дитячого побутового, дорожньо-транспортного травматизму, пожеж. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність та педагогічну культуру.
" Соціальний педагог повинен мати знання з багатьох дисциплін.
" Соціальний педагог повинен уміти ефективно застосовувати професійні знання в практичній діяльності.
" Соціальний педагог повинен мати ціннісні орієнтації, спрямовані на всебічний культурний, духовний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, творчо-педатогічну діяльність.
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ (Яресько К.В.)
Управління - це така організація будь-якого процесу, яка спрямована на досягнення певної наперед визначеної мети. Соціально-педагогічна діяльність спрямована на гармонізацію відносин між людиною та соціальним середовищем.
Управління відбувається за етапами:
1. Збір і аналіз інформації.
Відбувається аналіз ситуації, визначення протиріч, формулювання проблеми. Суб'єкт соціально-педагогічної діяльності виконує прогностичну функцію, оцінюючи, як буде розвиватися дана ситуація. Застосовуються такі методи: бесіда, аналіз документації, тестування, анкетування тощо.
2. Цілеполягання. Розробка мети діяльності.
Мета є ідеальним уявленням про результат діяльності. Мета - складний елемент, який має ієрархічну структуру. Визначається стратегічна мета, вона, як правило, співпадає з загальною метою соціально-педагогічної діяльності (гармонізація відносин між людиною та соціальним середовищем). На її основі визначаються тактичні цілі. Для кожної тактичної цілі вибирають оперативні цілі або задачі. Послідовно вирішуючи ці задачі суб'єкт соціально-педагогічної діяльності має досягнути стратегічної мети.
3. Проектування.
Розробка планів, програм соціально-педагогічної діяльності, а також засобів її здійснення.
4. Реалізація, коригування, регулювання.
На цьому етапі суб'єкт соціально-педагогічної діяльності застосовує розроблені на попередньому етапі засоби, оперативно контролюючи цей процес.
5. Контроль.
Відбувається підведення підсумків діяльності. Застосовуються методи організації зворотного зв'язку, які дозволяють зібрати інформацію (бесіда, тестування, анкетування тощо). Отриманий результат діяльності порівнюється з метою, що робить контур управління замкненим. Визначаються перспективи подальшого розвитку даної ситуації.
ВИСНОВКИ
Соціально-педагогічна діяльність є видом професійної діяльності, спрямованим на створення умов у соціумі для гармонійного розвитку особистості, гуманізації її відносин з іншими людьми, надання людині допомоги в той момент, коли вона цього потребує, бо не в змозі вирішити самостійно свої проблеми.
За своїм призначенням соціальний педагог зосереджує зусилля на виявленні та подоланні негативних явищ в житті людини, відхилень у її поведінці. Кваліфіковану допомогу може надати лише той соціальний педагог, який має високий рівень сформованості педагогічної культури, котрий не тільки знайомий з Кодексом етики, але й постійно спирається на його положення в своїй професійній діяльності.
ЛІТЕРАТУРА:
І. Гриньова В.М. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя (теоретичний та методичний аспекти). - Харків, 1998.
2. Інформаційно-методичний бюлетень Української Асоціації соціальних педагогів та спеціалістів із соціальної роботи. -Донецьк, 1992. -№1.
3. Кваліфікаційні характеристики соціального педагога // Освіта. - 1994. - 26 січня.
4. Коваль Л.Г., Звєрева І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 392 с.
5. Мищик Л.И. Профессиональная подготовка социального педагога (педагогический, психологический й управленческий аспекти). - Запорожье, 1996.
6. Соціальна педагогіка.- Часті. Основи соціальної педагогіки / Уклад. А.О.Малько. -Харків, 1998.
7. Социальная педагогика: теория, методика, опнт исследования. - Свердловск, 1989.
8. Социальная работа (журнал АСПСР РФ). - №№ 1-5. - 1992- 1995.
9. Социальное воспитание учащихся (основнне теоретические положення). - М., 1990.
10. Соціальна робота // Соціальна педагогіка: понятійно-термінологічний словник/За заг.ред. Звєрєвої І.Д.-К.: Етносфера, 1994.
11. Права дитини: Збірник документів. - Львів, 1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...