WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методологічні основи соціальної педагогіки - Реферат

Методологічні основи соціальної педагогіки - Реферат

постала необхідність розвитку категоріального апарату і методології соціальної роботи. Існує два напрями: "frame work" і "case work". Основою "frame work" виступає соціолого-орієнтована теорія; основою "case work" - психолого-орієнтована теорія. Різниця між напрямами полягає у визначенні суб'єкта соціальної допомоги: у першому випадку суб'єктом, на якого спрямована соціальна робота, є індивід, група, суспільство; у другому напрямі - тільки індивід.
Традиційно Єкатеринбурзька соціально-педагогічна школа відображає соціальну роботу як діяльність з допомоги людині. Представники цієї школи М.А.Галагузова, Л.О.Біляєва, М.О.Біляєва та інші вважають, що "соціальна робота виникає як спосіб знімання, рішення соціальних проблем цивілізованими засобами. Вона звернена до таких категорій людей, які опинились у ситуації соціального неблагополуччя і потребують допомоги, підтримки і захисту з боку суспільства або інших людей" [21, с.188].
Відповідно до рішення проблеми спрямування соціальної роботи, педагоги-дослідники обґрунтовують предмет науки.
Л.Г.Гуслякова: "Предметом соціальної роботи як самостійної соціальної науки є закономірності сприяння становленню і реалізації життєвих сил індивідуальної і соціальної суб'єктності людини, а також удосконалення механізмів сполученості життєвих сил і засобів забезпечення їх здійснення, реабілітації" [22, с.202]. (Л.Г.Гуслякова, доктор соціологічних наук, професор, міжнародний магістр соціальної роботи, зав. кафедрою соціальної роботи соціологічного факультету Алтайського державного університету, м.Барнаул).
Н.П.Бурая: "Предмет соціальної роботи визначає реальні процеси соціалізації та соціальної адаптації, самореалізації та розвитку дітей, підлітків, молоді, людей зрілого та похилого віку" [12, с.7]. (Н.П.Бурая, кандидат педагогічних наук, професор Харківського університету внутрішніх справ).
К.Отте: "Те, що соціальна робота переслідує педагогічні цілі, знаходить своє вираження у центральному принципі соціальної роботи - принципі самодопомоги, який підкреслює використання власного потенціалу клієнта при рішенні своїх проблем" [23, с.215]. (К.Отте, професор Мангеймської вищої школи соціальної хоботи, Германія).
У Германії було розроблено концепцію соціальної педагогіки / соціальної роботи, яка ставила перед собою мету - пізнати протиріччя і спонукати нужденного у допомозі до критичної та активної дії. Цей підхід наблизив соціальну педагогіку до соціальної роботи.
У вищих школах Германії існують дві дисципліни: "Соціальна педа-
К.Отте вважає, що зараз частіше використовується термін "соціальна робота", який включає в себе і соціальну педагогіку, і, власне, соціальну роботу. Це поняття торкається аспекту діяльності, в той же час, як інституціональний аспект відображає поняття "соціальна служба" [23, с.215].
Існують протилежні точки зору. Так, Л.І.Міщик пише, що соціальні служби і соціальна робота - це форма і зміст практичного аспекту соціальної педагогіки [11, с.19]. А.О.Малько вважає, що "соціальна допомога (робота) є засобом гармонізації духовних відносин у суспільстві, засобом соціального виховання, який спрямований на: 1) вирівнювання можливостей розвитку одних, 2) духовної реалізації тих, хто допомагає" [13, с.32];
Ми вважаємо, що на етапі становлення наук "Соціальна пе-дагогіка" і "Соціальна робота" слід розробити їх науковий апарат: об'єкт, предмет, категорії, цілі, принципи, а також визначити методи дослідження (методологію).
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Система підходів і технологія соціально-педагогічного дослідження. Загальнонауковий рівень методології соціальної педагогіки.
Загальнонаукова методологія соціальної педагогіки представлена сукупністю взаємопов'язаних підходів. Застосування системно-структурного підходу в педагогічній науці привело до обгрунтування поняття педагогічної системи, що складається із компонентів і зв'язків між ними. В педагогічній системі мають місце процеси навчання, виховання та розвитку особистості.
В соціальній педагогіці обгрунтовано поняття соціально-педагогічної системи, в якій має місце соціально-педагогічна діяльність, соціалізація, соціальне виховання, соціальна адаптація. Моделювання, конструювання і здійснення цих процесів мають спрямування на особистість як мету, суб'єкт, результат і головний критерій їх ефективності. В цьому полягає сутність особистісного підходу, який вимагає визнання унікальності особистості, її інтелектуальної і моральної свободи, права на повагу.
Діяльність - це основа, засіб і умова розвитку особистості, її соціалізації. Цей факт обумовлює необхідність реалізації у соціально-педагогічному дослідженні діяльнісного підходу, пов'язаного з особистісним. Значення цього підходу було розкрито О.М.Леонтьєвим: кожне нове покоління має здійснювати діяльність для оволодіння здобутками людської культури [26]. Діяльнісний під-хід вимагає переведення людини із об'єкта у суб'єкт пізнання, спілкування, праці. Активність особистості виявляється через спілкування з іншими людьми, яке має форму діалогу. Діалогічний, особистісний і діяльнісний підходи у їх взаємозв'язку складають сутність гуманістичної методології в людинознавчих дисциплінах (серед них - у соціальній педагогіці). Вищезазначені підходи пов'язані з культурологічним. Культура розуміється як універсальна характеристика людської діяльності, як спосіб їїздійснення. Виявлення культури соціаль-яо-ледагогічної діяльності - це актуальна проблема сучасної науки. Людина живе, навчається, діє у конкретному соціокультур-ному середовищі; вона належить до певного етносу. У зв'язку з цим, культурологічний підхід трансформується в етнопедагогічний. Його завдання полягає у тому, щоб вивчати, формувати середовище на основі національної культури, а також - максимально використову- вати виховні можливості цього середовища.
В дослідженні об'єктів соціальної педагогіки дуже важливим і своєчасним є антропологічний підхід, розроблений К.Д.Ушинським. Соціальна педагогіка має справу з реальною людиною, тому вона повинна грунтуватися на всебічному її пізнанні. До кола антропологічних наук К.Д.Ушинський відніс анатомію, фізіологію і патологію людини, психологію, логіку, філософію, географію, статистику, політичну економію та історію (релігії, цивілізації, філософських систем, літератури, мистецтв, виховання). "Якщо педагогіка хоче виховати людину в усіх відношеннях, вона повинна перш за все пізнати її теж в усіх відношеннях". Це положення К.Д.Ушинського є істинним для всього комплексу педагогічних наук.
Технологія соціально-педагогічного дослідження
Дослідження - це процес і результат наукової діяльності. У соціальній педагогіці дослідження спрямоване на соціально-педагогічну систему, процеси, які мають місце в ній, принципи, зміст, методи, форми соціально-педагогічної діяльності, її технологію. Всі дослідження розподіляються на фундаментальні, прикладні і розробки (за їх спрямованістю). Фундаментальні дослідження мають на меті розробку концепцій складних педагогічних явищ і процесів (наприклад, концепції формування культури соціально-педагогічної діяльності).
Прикладні дослідження спрямовані на вивчення окремих сторін складного педагогічного явища

 
 

Цікаве

Загрузка...