WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методологічні основи соціальної педагогіки - Реферат

Методологічні основи соціальної педагогіки - Реферат


Реферат на тему:
Методологічні основи соціальної педагогіки
Вступ...с.З
Предмет, мета, завдання соціальної педагогіки...с.4
Соціальне виховання... с.14
Перспективні напрями розвитку соціально-педагогічних досліджень...с.23
ВСТУП
Становлення України як незалежної держави, виникнення нових політичних, економічних та соціальних основ її розвитку вимагає вирішення актуальної проблеми - побудови нових відносин між особистістю та суспільством. Пошук раціональних шляхів соціалізації особистості, її соціальний захист стають невідкладними питаннями людинознавчих дисциплін. Тому постає проблема становлення та розвитку відносно нової дисципліни - соціальної педагогіки як галузі педагогічної науки, яка досліджує шляхи, умови, засоби, етапи соціалізації людини в соціально-педагогічній системі. Отже, розробка теоретичних основ соціальної педагогіки має виняткове значення з урахуванням сучасної соціально-економічної і політичної ситуації в Україні, досвіду вітчизняної практики.
Сьогодні актуальною є проблема формування педагогічної культури працівників соціальних служб для молоді, керівників гуртків, спортивних секцій, клубів, бібліотек тощо, молодих батьків та осіб, які готуються стати батьками.
Закон України "Про соціальну роботу в Україні" передбачає надання психолого-педагогічної допомоги дітям, молоді, працівникам зайнятим у сфері реалізації державної молодіжної політики в Україні.
Ми починаємо видання серії методичних матеріалів, метою якого є формування педагогічної культури широкого кола діячів сфери виховання і освіти підростаючого покоління. Дане видання присвячене методологічним основам соціальної педагогіки як науки про соціальне виховання дітей та молоді.
ПРЕДМЕТ, МЕТА, ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
Розвиток педагогічної науки в наш час характеризується становленням її інтегративної складової: об'єкта науки, предмета, методів дослідження педагогічних фактів і явищ, цілей і принципів. Зусиллями педагогів-дослідників С.І.Архангельського, Ю.К.Бабанського, В.П.Беспалька, Н.Ф.Тализіної, В.А.Якуніна та інших обгрунтовано, що предметом педагогічної науки виступають педагогічні системи, до складу яких входять колективи педагогів та учнів, цілі, принципи, зміст, методи і організаційні форми. Між компонентами педагогічної системи існують прямі та зворотні зв'язки. Педагогічна система є складною системою управління діяльністю учнів, що функціонує на основі законів необхідної різноманітності, зворотного зв'язку, екстремальності, еволюції та ін. [1,2,3].
Статус соціальної педагогіки визначено не остаточно (статус - від лат. status - положення, існуюче в даний момент). Деякі науковці вважають соціальну педагогіку галуззю педагогічної науки, інші - міждисциплінарною наукою. В залежності від цього визначається її предмет. Л.Г.Коваль, І.Д.Звєрєва, С.Р.Хлєбік: "Соціальна педагогіка - галузь загальної педагогіки, наука про закономірності та механізми становлення і розвитку особистості в процесі здобуття освіти та виховання у різних соціальних Інститутах, а також соціально орієнтована діяльність освітніх, наукових, культурних та інших закладів, установ і соціальних служб, які сприяють формуванню соціальної активності дітей та молоді в процесі вирішення суспільних, політичних, економічних та інших проблем суспільства [4, с.З]. Аналіз наведеного визначення показав, що автори визначають статус соціальної педагогіки не як окремої науки, а як галузі педагогіки.
Предмет соціальної педагогіки, по суті, охоплює всю соціально-педагогічну систему: особистість у процесі виховання, здобуття освіти, формування соціальної активності, з одного боку, і діяльність різних соціальних інституцій, з іншого. Об'єктами їх спільної діяльності виступають суспільні проблеми: політичні, економічні, соціальні. Близьким до наведеного вище є визначення С.У.Гончаренка в Українському педагогічному словнику: "Соціальна педагогіка - галузь педагогіки, предметом вивчення якої є соціально-педагогічні проблеми" [5,с.314].
В.М.Галузинський, М.Б.Євтух визначають соціальну педагогіку як "окрему галузь теорії виховання, яка охоплює виховну діяльність позашкільних установ: роботу школи і педагогів з батьками за місцем проживання дітей і підлітків у мікрорайонах шкіл; працю в інспекціях РВВС з неповнолітніми; культурно-освітню педагогічну діяльність у клубах і бібліотеках, їх дитячих секторах і, нарешті, особливості навчально-виховного процесу в інтернатних установах, дитячих будинках, групах подовженого дня" [6, с.129]. Автори визнають за соціальною педагогікою статус галузі теорії виховання. Предметом соціальної педагогіки вони вважають діяльність учителя з рішення проблем соціального виховання дітей і підлітків.
Одною з перших на терені Радянського Союзу виникла Єкатеринбурзька соціально-педагогічна школа (М.А.Галагузова, В.Д.Семенов). Представники цієї школи вважають соціальну педагогіку розділом педагогічної науки: "соціальна педагогіка досліджує виховання як суспільне явище, як вид духовних відносин; вона вивчає не тільки виховний потенціал суспільства, але й шляхи його актуалізації на основі різних форм інтеграції виховних сил суспільства" [7, с.З].
Предметом соціальної педагогіки В.Д.Семенов вважає виховання як суспільне явище, тобто як процес, що має місце у соціально-педагогічній системі, яка включає школу та інші соціальні інститути, що відповідають за виховання людини.
Концепція соціальної педагогіки, прийнята Єкатеринбурзькою школою, полягає у тому, що в сфері уваги цієї науки є дитина, яка потребує допомоги в освіті і вихованні. М.А.Галагузова вважає, що "соціальна педагогіка - це розділ педагогіки, предметом дослідження якого є соціальна освіта, соціальне виховання і соціально-педагогічна діяльність" [8,с. 168-184]. На думку автора, об'єктивно існує і не припускає ігнорування зв'язок соціальної педагогіки і соціальної роботи. Сутність цього зв'язку розкривається поняттям "допомога". В.Г.Бочарова, Г.М.Філонов розглядають соціальну педагогіку як структурний компонент соціальної роботи. В.Г.Бочарова вважає, що соціальна педагогіка - це наука, "яка охоплює всю повноту та розмаїтість ситуативної проблематики життя людини і моделей дій відповідно до сфери соціальної роботи" [9, с.5]. Г.М.Філонов пише: "Палітра знань про людину, імпліцитно збагачує соціальну педагогіку і входить до різноманітних моделей соціальної роботи, створює широку зону для міждисциплінарних досліджень, які визначають стратегію соціальної педагогіки як науки [10, с.39]. Л.Г.Коваль, І.Д.Звєрєва, С.Р.Хлєбік характеризують соціальну роботу як "специфічну діяльність уповноважених органів держави та об'єднань громадян, спрямовану на соціальне обслуговування, в тому числі соціальне страхування, надання соціальних послуг, соціальної допомоги громадянам, а також здійснення соціальної профілактики і соціальної реабілітації з метою реалізації та захисту економічних, соціальних, екологічних прав, духовних і культурних запитів людини" [4, с.9].
Визначення, розроблені Л.І.Міщик, Н.П.Бурою, А.О.Малько, переконують у тому, що вони розглядають соціальну педагогіку як науку, що міститься на стику педагогіки, психології, соціології, соціальної роботи, культурології.
Л.І.Міщик: "Соціальна

 
 

Цікаве

Загрузка...