WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Основи соціальної педагогіки, конспект лекцій - Реферат

Основи соціальної педагогіки, конспект лекцій - Реферат

реалізацію та охорону законних прав та інтересів клієнтів на життя, освіту, працю, дозвілля, свободу слова, свободу одержання інформації, релігійну свободу, забезпечення права лікувально-профілактичної допомоги тощо. Реалізація юридичної відповідальності щодо осіб, які допускають прямі або опосередковані протиправні дії, моральної відповідальності їх перед громадськістю;
3. Організаційно-виховна. Програмування та реалізація діяльності всіх соціальних інститутів щодо керівництва соціальним формуванням людини, групи, суспільства. Організація системи соціального виховання спрямованої на становлення, розвиток, реалізацію духовності, соціальної активності, творчості людини, групи, общини; на гуманізацію взаємовідносин людини з собою, дітей та дорослих, людей та природи тощо. Здійснюється через активізацію виховних сил соціуму, через залучення добровільних помічників, населення мікрорайону, всього суспільства до підтримки позитивних впливів факторів соціального середовища (сім'ї, навчально-виховних, позашкільних установ, трудових колективів, колективів однолітків, громадськості, засобів масової інформації тощо) та заміщення і компенсації їх негативних впливів. Передбачає проведення профілактичної роботи в цьому напрямку;
4.Корекційно-реабілітаційна. Здійснення виховних заходів щодо виправлення педагогічної занедбаності, асоціальної поведінки, негуманних відносин на внутрішньоособовому, міжособовому та надособовому рівнях та відновлення прав і свобод, соціальних зв'язків, "доброго імені" через мобілізацію внутрішніх ресурсів, творчого потенціалу людини і зміни ставлення до неї соціального оточення;
5.Інформаційно-методична. Кумуляція інформації про соціально-виховні сили соціального середовища, організація і проведення педагогічних досліджень, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду та іноваційних технологій соціального виховання, проведення рекламних заходів щодо пропаганди соціально-педагогічних послуг.
5.2 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕР ТА ЗМІСТУ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
Сферою соціально-педагогічної діяльності має бути все суспільство, оскільки немє в ньому такого елемента, який не впливав би на соціальне формування людини, не відбивався б на розвитку соціуму. Але в першу чергу соціальний педагог приділяє увагу сферам сімейного виховання, освіти, дозвілля, соціальної допомоги.
В залежності від профілю спеціалізації соціальний педагог може працювати в житловому будинку, школі, трудовому колективі, військовій частині, громадській організації чи в спеціалізованому закладі (дитячому будинку, інтернаті, центрі реабілітації, соціальному притулку, центрі дозвілля, центрі працевлаштування, медико-психолого-педагогічній консультації) тощо.
Змістом соціально-педагогічної діяльності є діагностування соціальної вихованості (вихованість як сукупність ціннісних орієнтацій особистості, співвідношення системи цінностей з соціальним замовленням) та якості соціальних впливів на розвиток людини та суспільства; організація взаємодії позитивного виховного впливу: традиційного (через сім'ю, мікросоціум), стилізованого (через вікову субкультуру), інституціонального (через виховні інституції), міжособового (через значущих осіб), рефлексивного (усвідомлення індивідуально пережитого), їх взаємодія, координація, нейтралізація та корекція негативного впливу цих факторів та їх наслідків. Управління процесом соціального виховання.
5.3 СТРУКТУРА МЕРЕЖІ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ.
Соціальні служби - спеціально уповноважені державні, громадські, інші соціальні установи, організації та спеціалізовані підрозділи, які здійснюють будь-які види соціальної діяльності, спрямовані на допомогу людям (34;24).
Система соціальних служб в Україні знаходиться у стані інтенсивного розвитку, має багаторівневу, багатопрофільну інфраструктуру та міжвідомчий, регіонально-орієнтований характер.
Принципи структурування.
-територіальний - основний принцип структурування (мікрорайон - райоь - місцевий - регіональний - національний);
-фінансово-ресурсного забезпечення: бюджетні (державний, республіканський, місцевий сектори), громадських організацій (благодійні організації, добровільні товариства, асоціації), приватні (соціальні відділи в приватних навчально-виховних закладах, притулки різних видів);
-віковий: неповнолітні, молодь, дорослі, люди похилого віку;
-об'єктовий: особистість, сім'я, група, сімейно-сусідська община;
-повнота обслуговування: комплексні (територіальний центр допомоги сім'ї і дітям), спеціальні (телефон довіри);
-функціональний: діагностичні, реабілітаційні, консультативні, корекційні та інші центри;
-профільний: медико-психолого-педагогічні, соціально-педагогічні, медико-соціальні, соціально-правові, соціально-побутові, профорієнтаційні (біржі труда, служби зайнятості).
5.4 ДІАГНОСТИЧНА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ.
При діагностуванні клієнтів соціальний педагог, в залежності від об'єкту та проблеми, складає ряд документів:
- "Соціальна історія клієнта",
- "Історія розвитку дитини",
- "Соціальна історія сім'ї"',
- "Соціальна історія общини",
-"Соціально-педагогічне досьє".
Зразки документів дивись "Соціальна педагогіка: хрестоматія законодавчих та нормативних актів".
ТЕМА 6. СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ ЯК ТИП СОЦІАЛЬНОГОВИХОВАТЕЛЯ.
Питання.
1 .Професійний портрет соціального педагога.
2.Кваліфікаційні вимоги до соціального педагога.
3.Кодекс етики соціального педагога.
4.Основні напрями діяльності соціального педагога:
4.1 .Захист та охорона дитинства: 4.1.1 .Конвенція ООН про права дитини. 4.1.2.Реалізація Конвенції ООН про права дитини в Україні. 4.1.3.Основні напрями та форми захисту прав дитини в Україні.
4.2.Соціально-педагогічна робота з сім'єю.
4.3.Соціально-педагогічна робота в школі.
4.4.Соціально-педагогічна робота за місцем проживання.
4.5.Соціально-педагогічна робота з людьми, що мають психофізичні вади.
Література: 9, 10, 11, 12,20,33,34,35,41,59,60,64,69.
6.1 ПРОФЕСІЙНИЙ ПОРТРЕТ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА.
Існує декілька визначень поняття "соціальний педагог", що окреслюють об'єкти та сфери діяльності цього фахівця. "Соціальний педагог забезпечує інтеграцію цілеспрямованих і середо-вищних впливів на особистість, що розвивається, а також стимулює розвиток суб'єктної позиції людини в цьому процесі, що регулює взаємини в системі "особистість-сім'я-суспільство" (64;22).
"Соціальний педагог - професійний працівник соціуму, фахівець з виховної роботи з дітьми, їх батьками, дорослим населенням у сімейно-побутовому мікросередовищі та його оточенні; з підлітками, молодіжними групами та об'єднаннями, з організації культурно-дозвіллєвої, фізкультурно-оздоровчої, трудової, ігрової та інших видів діяльності, групового спілкування, технічного, художнього та інших видів творчості дітей і дорослого населення в соціумі (41 ;59-60).
"Соціальний педагог- спеціаліст, зайнятий у сфері соціальної роботи або освітньо-виховної діяльності, здійснює посередницьку роль між освітніми закладами, сім'єю, трудовими колективами, громадськістю, організовує їх взаємодію, об'єднує зусилля з

 
 

Цікаве

Загрузка...