WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Основи соціальної педагогіки, конспект лекцій - Реферат

Основи соціальної педагогіки, конспект лекцій - Реферат

соціально-педагогічні проблеми людей похилого віку (26а;18).
Крім того соціальна педагогіка досліджує:
- окремі напрями соціального формування особистості (соціальний захист прав людини та допомогу особистості в її се-редовищній адаптації, сприяння індивідуалізації та самореалізації людини, соціально-педагогічну корекцію та реабілітацію);
- соціальне середовище як об'єкт та суб'єкт соціально-педагогічного впливу;
- соціально-педагогічні проблеми окремих категорій населення (статеві та вікові, обдарованих людей, сексуальних меншин тощо);
- соціопедагогіку соціокультурної сфери (мистецтво як засіб соціального виховання, засоби масової інформації в системі соціального виховання, проблеми соціалізації особистості через інформаційні установи, соціально-педагогічні проблеми культурно-дозвіллєвої діяльності тощо);
- історію та перспективи соціального виховання, становлення та розвиток соціальної педагогіки як в окремому суспільстві, так і в усьому світі.
4.3 ВЗАЄМИНИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ З ІНШИМИ НАУКАМИ
Науково-практичними підвалинами соціальної педагогіки є результати досліджень багатьох наук про становлення та розвиток людини в суспільстві: філософії, культурології, психології, соціології, етики, естетики, демографії, етнографії, медицини, дефектології, геронтології та інших.
Нагальною потребою для розвитку вітчизняної соціальної педагогіки є з'ясування її стосунків з теорією соціальної роботи. За світовим досвідом соціопедагогіка має можливість декількох шляхів розвитку. По-перше, як складова соціальної роботи (США, Великобританія не мають професії соціального педагога), по-друге, як більш загальна, яка містить соціальну роботу в своїй структурі (Німеччина - поряд із законодавчим закріпленням назви професії "дипломованний соціальний педагог та соціальний працівник", в багатьох землях соціальний педагог єдина назва професії), за логікою, по-третє, паралельний розвиток, як самостійних, але суміжних дисциплін.
Згідно з тезаурусом соціальної роботи США, "соціальна робота - професійна діяльність із надання допомоги індивідам, групам, общинам з метою покращення чи відновлення їх здібностей до соціального функціонування; створення умов щодо досягнення цих цілей у соціумі (57;86).
З тезаурусу соціальної роботи Німеччини, "соціальна робота концентрує увагу на конфліктних ситуаціях, посередницькій місії в умовах надання професійної допомоги і вирівнювання соціального дефіциту. Для соціальної педагогіки акценти концентруються на питаннях, пов'язаних з наданням виховної та освітньої допомоги" (57; 76).
Вітчизняні фахівці та спеціалісти близького зарубіжжя вважають стосунки соціальної педагогіки та соціальної роботи такими:
Н.П.Бурая "предмет соціальної роботи визначають реальні процеси соціалізації та соціальної адаптації , самореалізації та розвитку дітей, підлітків, молоді, людей зрілого та похилого ві-ку"(12;7-8).
Л.І.Мищик "вважаємо відповідно соціальні служби і соціальну роботу формою і змістом практичного аспекту соціальної педагогіки"(41; 19).
Г.Н.Філонов "на відміну від деяких науковців ми вважаємо, що навряд чи методологічно можливо та методично доцільно відокремлювати від її (соціальної педагогіки) структури і предметно-змістовної основи теорію соціальної роботи"(74;39).
На наш погляд, соціальна педагогіка вже з назви терміну не може бути непедагогічною галуззю, оскільки прикметник "соціальна" вказує лише на її відмінність від інших педагогік (сімейної, спеціальної тощо). Тому соціальна педагогіка не може бути частиною ані соціології, ані психології, ані соціальної роботи (якщо остання не є педагогічною дисципліною). Саме так, як педагогічна психологія та педагогічна соціологія не є педагогічними дисциплінами, прикметник "педагогічна" вказує на те, що предмет їх досліджень знаходиться на межі з педагогікою.
Соціальна педагогіка має вивчати процеси духовної взаємодії в суспільстві, розробляти концепції керування ними для виховання духовності як окремої людини, так і суспільства загалом. Проте в суспільстві завжди існували люди, різноманітні групи, які від народження не мали (чи за якихось обставин втратили) здібності до життєдіяльності та соціального функціонування, тому вони потребують особливої уваги щодо їх духовного розвитку і допомоги у вирішенні проблем, які вони самі вирішити не мають можливості. Допомагаючи долати проблеми-вади на шляху духовного розвитку цих людей, суспільство саме духовно збагачується. Отже соціальна допомога (робота) є засобом гармонізації гуманізації духовних відносин в суспільстві, засобом соціального виховання, який спрямований на: 1) вирівнювання можливостей розвитку одних, 2) духовної реалізації тих, хто допомагає.
ТЕМА 5. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.
Питання:
1.Поняття, мета, особливості, функції соціально-педагогічної діяльності.
2.3агальна характеристика сфер та змісту соціально-педагогічної діяльності.
3.Структура мережі соціальних служб.
4.Діагностична соціально-педагогічна документація.
Література 9, 10, 11, 13,20,29,33,34,35,37,41,53,57,59,69.
5.1 ПОНЯТТЯ, МЕТА, ОСОБЛИВОСТІ, ФУНКЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
Соціально-педагогічна діяльність - вид професійної, або волонтерської виховної діяльності, спрямований на створення умов у соціумі для духовного розвитку людини, групи, суспільства, гуманізації їх відносин.
Мета -становлення, розвиток і реалізація духовності людини, гармонізація та демократизація відносин людини та суспільства.
Особливості: соціально-педагогічна діяльність зорієнтована на роботу з усіма категоріями дітей та дорослих, із сім'ями, різноманітними групами, колективами незалежно від наявності проблем з пріоритетом виховних функцій. Вона має активний характер, соціальний педагог не чекає, коли до нього звернеться клієнт. Він в етичній формі сам виходить на контакт з особистістю, сім'єю, групою і ніби ставить "соціальний діагноз", виявляє позитивні і негативні впливи, проблеми своїх клієнтів - психологічні, медичні, правові, екологічні, педагогічні, до розв'язання яких, у разі потреби, залучає соціальних працівників (11).
Соціально-педагогічна діяльність спрямована на поступове створення своєрідного соціального механізму, що саморозвива-ється, сприяє прояву взаємної турботи, взаємодопомоги, милосердя, послаблення національної, релігійної напруженості, формуванню сприятливого мікроклімату в соціумі.
Соціально-педагогічна діяльність фундується но потребах конкретної людини, спільнот людей і реалізується за їх безпосередньою участю, її особливістю є те, що вона зосереджена на виявленні та усуненні причин негативних явищ, а не на боротьбі з їх наслідками, це забезпечує превенцію різного роду відхилень (духовних, психічних, соціальних тощо).
Функції соціально-педагогічної діяльності:
1 .Діагностично-прогностична. Визначення та вивчення ознак, які характеризують стан розвитку (перш за все духовного) людини, групи, мікросередовища та визначення можливих перспектив їх розвитку при збереженні даної сукупності соціальних впливів;
2.Охоронно-захисна. Організація системи соціально-правових, моральних заходів і гарантій, які забезпечують

 
 

Цікаве

Загрузка...