WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Основи соціальної педагогіки, конспект лекцій - Реферат

Основи соціальної педагогіки, конспект лекцій - Реферат


6.4.1.4 ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ СІМ'Ї ТА ДІТЯМ.
Територіальний центр соціальної допомоги сім'ї і дітям запроваджується органами місцевих виконкомів.
Мета - надання своєчасної та кваліфікованої допомоги різним категоріям населення, які живуть на конкретній території.
Види допомоги: психологічна, соціально-педагогічна, меди-ко-соціальна, юридична, соціально-побутова тощо. Основні завдання:
- сприяти підтримці та зміцненню сім'ї, підвищенню її виховного потенціалу, загальної культури, формуванню у населення здорового образу життя, раціональному плануванню сім'ї, розвитку сімейного підприємництва;
- вивчати, аналізувати і практично вирішувати проблеми соціального неблагополуччя сімей та дітей, здійснювати їх соціальний патронаж;
- реабілітація сімей громадян, які входять до "групи ризику", а також людей що опинились у скрутних умовах; - прогнозування потреби в соціальній допомозі у різних груп населення і підготовка пропозицій до планів розвитку соціальної сфери.
При виконанні завдань центр враховує: місцеві соціально-економічні умови, національні традиції і релігійні особливості; активно співпрацює з державними, громадськими організаціями, рухами, благодійними фондами.
Об'єкти: сім'я з неблагополучними соціальними умовами (соціально-демографічними, матеріально-житловими, медико-соціальними, психолого-педагогічними, соціально-правовими), діти і підлітки, дорослі громадяни, люди похилого віку.
Структура, основні напрями та зміст діяльності. Відділ інформації (інформаційна, методична, рекламно-пропагандистська і аналітико-прогностична діяльність; усередені відділу телефон "гарячої лінії" та "банк даних"). Відділ соціальної роботи ( соціально-терапевтична, медико-соціальна, соціально-педагогічна, соціально-побутова діяльність; усередені відділу організовується центр інтенсивного лікування від алкоголізму, наркоманії, паління, кабінет тринажерів для людей, вага яких перевищує норму; денне відділення для матері та дитини; соціальний притулок, громадська їдальня). Відділ соціальної реабілітації: проведення реабілітаційної та профілактичної роботи. Відділ консультативних послуг: медико-соціальне, психоло-го-педагогічне, юридичне обслуговування; служба екстренної психологічної допомоги (консультація, пошта та телефон довіри), кабінет психологічного розвантаження, служба знайомств, відділ сімейного підприємництва: надання допомоги в організації сімейного бізнесу.
6.4.2. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З СІМ'ЄЮ.
Сім'я - вид соціальної спільності, що грунтується на подружньому союзі та родинних зв'язках, тобто на багатосторонніх відносинах між чоловіком і жінкою, батьками та дітьми, братами і сестрами та іншими родичами, що живуть разом і мають єдине загальне господарство (Філософський словник.-М.,1985).
Соціальний педагог у роботі з сім'єю керується тим, що сім'я є первинним і найважливішим інститутом соціалізації людини, "персональним середовищем розвитку дитини" (34;228), оскільки саме в сім'ї відбувається процес неусвідомленої інтерналі-зації. "Інтерналізація - процес перетворення соціальних ідей, як специфічного досвіду людства, у внутрішні рушійні сили поведінки людини, які збуджують її до позитивних вчинків і стримують від негативних" (Битинас Б. Процес воспитания. Приоб-щение к ценностям.-М.,1995.-С.42.). Тому досвід, який людина набуває в сім'ї, визначає її сприйняття світу, навколишнього соціального середовища та індивідуальну поведінку в ньому. Складовими універсальної системи сім'ї, що забезпечують передання соціальної інформації в повному обсязі, зацікавлено та швидко є, за поглядом фахівців, батьківська любов, довіра дитини до батьків, морально-психологічний клімат сім'ї, її представництво як моделі суспільства (34;224).
Найбільш поширеними проблемами, з якими стикається соціальний педагог у роботі з сім'єю є нестабільність шлюбу, нестійкість сім'ї, неповні сім'ї, сім'ї неповнолітніх; руйнація традицій сімейного виховання, розрив вікових, духовних та інших рівнів сім'ї; дефіцит чоловічого впливу на виховання дітей, високий рівень завантаженості жінки; педагогічна та психологічна неосвіченість дорослих; дестабілізуючий вплив пияцтва та алкоголізму, цинізму та бездуховності на стійкість сімейних стосунків, на формування сімейного мікроклімату; значне скорочення міжсімейних, міжособистих, внутрісімейних контактів, зниження здатності до комунікації; невміння організувати сімейнедозвілля (34;236).
Основні напрями соціально-педагогічної роботи з сім'єю:
а) соціально-педагогічний захист сім'ї та її членів;
б) зміцнення, гармонізація та розвиток духовних (моральних, психологічних, естетичних тощо) процесів життя сім'ї, внутрісімейних стосунків, зв'язків з соціальним оточенням;
в) активізація педагогічної функції сім'ї, надання допомоги у вихованні дітей, онуків тощо, нейтралізація негативного впливу сімейного середовища на людину, в першу чергу, на дитину;
г) робота з сім'ями "соціального ризику";
д) організація сімейної громадськості задля впливу на формування державної політики стосовно сім'ї, для діяльності з підвищення ролі, престижу і відповідальності родини у соціальному вихованні.
Серед форм роботи соціального педагога з сім'єю є сімейні (родинні) клуби, батьківські школи, центри соціалізації (наприклад, Центр соціалізації від 0 до 4), прогулочні групи, дошкільні вихові центри мікрорайону тощо. Комплексну допомогу надає територіальний центр допомоги сім'ї та дітям.
6.4.3 СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА В ШКОЛІ До соціально-педагогічної структури школи входять: соціальний педагог, заступник директора з виховної роботи, психолог, класні керівники, керівники гуртків, клубів, секцій, бібліотекар, медичний працівник, представники учнівського органу самоуправління, представники батьківського комітету.
Основні напрями соціально-педагогічної роботи в школі:
- захист та охорона прав дитини. Захист дитини від негуманного ставлення вчителів, співробітників школи, від негуманних міжособових відносин дітей у школі, захист дітей, що опинилися в кризовій ситуації. Консультації для вчителів щодо їх прав стосовно дитини, розповсюдження тексту Конвенції ООН про права дитини серед школярів, педагогів, батьків; допомога в адаптації у школі;
- організація виховного середовища в школі. Створення виховних взаємин у навчально-виховному закладі через самоуправління школярів ("справедливі товариства", шкільні кооперативи тощо), через одухотворення шкільного життя ідеями, що поєднали б учнів та вчителів (концепція "культурного плюралізму"); контроль за відповідністю засобів навчання його меті; створення системи по-закласних клубів за інтересами, підримка дитячих ініціатив, як умови позитивної самореалізації особистості; розширення та поглиблення соціального досвіду через участь дітей у походах по історичним та культурним місцям регіону, через організацію допомоги людям похилого віку, біженцям, хворим; допомога дітям в організації їх змістовного дозвілля та їх участі в організації дозвілля малечі; залучення батьків, громадських організацій, культурно-просвітницьких закладів до виховного процесу школи;
- профілактика девіантної поведінки.

 
 

Цікаве

Загрузка...