WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Основи соціальної педагогіки, конспект лекцій - Реферат

Основи соціальної педагогіки, конспект лекцій - Реферат

метою створення в соціальному середовищі умов для всебічного розвитку дітей, підлітків, молоді як особистостей, їх благополуччя в соціумі (60;92).
Чи входять до об'єкту діяльності соціального педагога дорослі, люди похилого віку? Молодість, як правило, завершує період духовного становлення і соціальний педагог приділяє особливу увагу дітям, молоді, дбаючи про соціальні засади майбутнього суспільства, про превенцію соціальних відхилень. Але періоди життя, коли реалізується накопичена духовність у соціумі теж мають "цікавити" соціального педагога. Не кажучи вже про те, що реалізована духовність дорослих є взірцем для молоді. Інша річ, що засоби впливу на дорослих людей мають відповідати їх віку. Тому вважаємо доцільним таке визначення: соціальний педагог - фахівець з соціального виховання, який здійснює посередницьку роль між людиною та соціальним середовищем з метою їх духовного розвитку та гармонізації їх відносин на особовому, міжособовому та надособовому рівнях.
Сукупність особистих якостей соціального педагога: особлива екстравертна розгорнутість до клієнта, комунікативність, ем-патійність, гуманність, високий рівень духовної, загальної культури, організаторські здібності, відчуття такту (11).
Професійні базові характеристики (незалежно від профілю):
- психологічна освіченість;
- вміння аналізувати соціальні явища та процеси;
- бачення свого місця і ролі в суспільному житті країни;
- здатність забезпечити допустиме та доцільне посередництво між особистістю, сім'єю, з одного боку, і суспільством, різними державними та громадськими структурами, з іншого боку;
- вміння працювати в умовах неформального спілкування, залишаючись "поза спиною", в позиції неформального лідера, радника, який стимулює, збуджує ініціативу людини до тієї чи іншої діяльності;
- вміння впливати на спілкування, стосунки між людьми, на ситуацію в мікросоніумі, сприяти позитивному вирішенню конфліктів;
- активізувати зусилля індивідів, груп, общин на вирішення своїх проблем, вміння обговорювати "гострі" теми в позитивному емоційному настрої, без висловлювання погроз;
- вміння виявляти інформацію, збирати факти необхідні для підготовки "Соціальної історії клієнта", "Історії розвитку дитини", інших документів;
- вміння виявляти потреби і проблеми людей, груп, общин і розробляти новаторські ідеї щодо їх вирішення;
- вміння організовувати дослідження , інтерпретувати та використовувати наслідки досліджень, опублікованих в професійній літературі;
- вміння забезпечити міжінституційні зв'язки в суспільстві;
- вміння виявляти соціальні потреби і доводити їх до громадськості, законотворчих інститутів, фінансових закладів тощо.
6.2 КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
Посадові обов'язки:
- Здійснює посередництво між освітніми установами, сім'єю, трудовими колективами, громадськістю, організовує їх взаємодію, об'єднання зусиль з метою створення в соціальному середовищі умов для всебічного розвитку дітей, підлітків як особистостей, їх благополуччя в мікросоціумі.
- Проводить соціальне необхідну роботу щодо організації спілкування дітей, молоді, дорослих у громаді за місцем проживання, мікрорайоні, сімейно-сусідських спільнотах.
- Сприяє участі вихованців у науковій, технічній, художній творчості, спортивній, суспільно-корисній діяльності, виявленню задатків, обдарувань, розкриттю здібностей, талантів, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді.
- Залучає до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої, творчої роботи різні установи, громадські організації, творчі спілки, окремих громадян.
- Впливає на подолання особистих, міжособових, внутрішньосімейних конфліктів, надає необхідну консультативну, психолого-педагогічну допомогу дитячим, молодіжним об'єднанням, угрупуванням соціального ризику, дітям, підліткам, які потребують піклування.
- Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, гуманізму, доброти, працелюбства, інших доброчинностей.
- Виховує повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища, готує дітей, підлітків до свідомого життя у дусі взаєморозуміння, миру, згоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.
- Додержується педагогічної етики, поважає гідність особистості дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.
- Займається профілактикою провопорушень неповнолітніх, дитячого побутового, дорожньо-транспортного травматизму, пожеж.
- Постійно підвищує свій професійній рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.
Повинензнати:
- основні закономірності становлення особистості, педагогіку, теорію та методику виховання, вікову, педагогічну, сімейну, соціальну психології, етику, естетику, основи права, екології, культурно-освітні дисципліни;
- цілі, принципи, зміст, форми, методи, засоби освітньо-виховної роботи в соціальному середовищі, школі, сім'ї, сучасний стан і тенденції розвитку дитячих, підліткових спілок, рухів, організацій, їх вплив на особистість;
- функції, права системи державних установ, інститутів, громадських, релігійних організацій у галузі освіти, навчання та виховання підростаючого покоління;
- культурні, економічні, демографічні, екологічні особливості соціального середовища, в якому організовується робота;
- Закон України "Про освіту", "Конвенцію про права дитини", інші законодавчі та нормативні акти, документи з питань навчання та виховання, основи трудового законодавства, державну мову відповідно чинного законодавства промови.
Повинен вміти ефективно застосовувати професійні знання в практичній діяльності.
Повинен мати ціннісні орієнтації, спрямовані на всебічний культурний, духовний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, творчу педагогічну діяльність.
6.3 КОДЕКС ЕТИКИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
Призначення: керівництво у повсякденній поведінці соціальних педагогів. Є стандартом етичної поведінки, але не алгоритмом професійної діяльності. Забезпечує базу для суджень про етичні дії соціального педагога. Жодні дисциплінарні стягнення не повинні грунтуватися на цьому кодексі без максимального забезпечення гарантій прав працівника соціальної служби
- Стиль поведінки: соціальний педагог має підтримувати високі моральні стандарти своєї поведінки, повністю виключаючи нечесні дії, розрізняти свої дії як приватної особи і придставника професії.
- Компетентність: соціальний педагог є експертом у професійній практиці та виконанні професійних обов'язків, несе персональну відповідальність за якість своєї роботи.
- Чесність: соціальний педагог повинен вимірювати свої вчинки за вищими стандартами професійної чесності.
- Навчання і дослідницька робота: має постійно підвищувати професійні знання, педагогічну майстерність, залучатися до дослідницької роботи. Права, прерогативи,

 
 

Цікаве

Загрузка...