WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Соціально-педагогічна діяльность у позашкільній сфері - Реферат

Соціально-педагогічна діяльность у позашкільній сфері - Реферат

сприяння впровадженню нових форм, методів і засобів навчання і виховання, широке використання методу колективних творчих справ та ін.;
г) створення системи пошуку, розвитку, підтримки юних талантів і обдаровань для формування творчої та наукової еліти в різних галузях знань і суспільного життя; стимулювання творчого самовдосконалення дітей та учнівської молоді;
д) задоволення потреб дітей і молоді в професійному самовизначенні, відповідно до їх інтересів і здібностей.
Сучасними шляхами реформування позашкільного навчання і виховання з метою надання йому соціально-педагогічної спрямованості є:
" якісне оновлення змісту, принципів, форм, методів та напрямків діяльності позашкільного закладу, технологічний підхід до організації позашкільної роботи з дітьми і молоддю;
" залучення вихованців позашкільних закладів до спільної діяльності з творчими учнівськими об'єднаннями району, міста, до проведення творчих звітів перед батьками і мешканцями району, виступів на підприємствах, в організаціях і установах, в лікарнях і обласному шпиталі інвалідів Великої Вітчизняної війни;
" створення системи підготовки та перепідготовки педагогів-позашкільніків, проведення семіпарів-практикумів для всіх категорій педагогічних працівників області, міста, району спільно з вищіми навчальними закладами міста;
" здійснення науково-методичного забезпечення діяльності ЦПО співдружності вищіми навчальними закладами, організація роботи методичної ради колективу, організацією творчої роботи досвідчених педагогів в узагальненні педагогічного досвіду, написанні методичних розробок, складанні і опрацюванні авторських програм;
" підвищення ролі батьків в розвитку і сприянні позашкільній освіті і вихованню; забезпечення престижу позашкільного закладу і його підтримки з боку районного відділу освіти, районної ради народних депутатів і райвиконкому, комітетц по справах молоді, фізичної культури і спорту;
" залучення спонсорської допомоги батьків, підприємців, керівників заводів району.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.
1. Соціальна педагогіка: Навчальний посібник / За ред. А.Й. Капської. - К., 2000. - 264 с.
2. Державна національна програма "Освіта" (Україна XXI століття) // Освіта.- 1993.-№44, 45,46.-38с.
3. Закон УРСР "Про освіту"//Освіта. - 1991.- № 51 - С. 7.
4. Національна програма "Діти України": психолого-педагогічні умови реалізації // Педагогічна газета. - 1996. - № 8- С.14.
5. Концепція позашкільної освіти та виховання // Інформаційний збірник Міністерства народної освіти України. - 1997. - № 7. - С.19.
6. Виховна робота в закладах освіти України // Збірник нормативних документів та методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи / МОН України, ІСДО. - К.: ІСДО, 1995. - 136 с.
7. Про діяльність позашкільних закладів України в нових умовах. Методичний лист //МО України. Інформац. зб. - К., 1992. Вип. 17-18.-С.25-27
8. Програма розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки // Директор школи. - К, 2002. - №23-24 (215-216). - С.52-63.
9. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті // Освіта України. - 2001. - № 29.- С.4-6.
10. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах // Педагогічна газета. - 2001. - № 12 (90). - С.6-7
11.Шмегнов А.С. Досуг школьников как социально-психологическая проблема. // Советская Педагогика, 1980. - № 3. - С. 43
12.Сущенко Т.И. Педагогічний процес во внешкольном учреждении, Автореф....докт.пед.наук.-К., 1990.
1З.Сущенко Т.И. Педагогический процесс во внешкольном учреждении. - С. 28.
14.Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. Изд. 2-е. - К.: Радянська школа, 1972.- С. 11.
15.Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса. - Минск, 1990. - С. 11.
16.Безрукова В.С. Педагогика профессионально-технического образования. Проектирование педагогического процесса в профтехучилищах: Текст лекций. - Свердловск, 1990.-С. 171.
17.Крупская Н.К. Школа и пионердвижение. Педагогические сочинения. - М., 1978.-Т.2.-С. 286-290.
18.Воловик А.Ф., Воловик В.А. Педагогика досуга. - С. 80.
19.Неміровська Л.І., Рассказова О.І. Дослідження проблеми організації творчої діяльності учнів у позашкільному закладі із застосуванням методу анкетування. Педагогіка та психологія: Збірник наук, праць / Гол.ред. акад. Прокопеико І.Ф. - Харків: ХДПУ, 1998. - Вип. 8. - С.71.
Додаток І
ДЕЯКІ ПРИНЦИПИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВІДПОВІДНІ ПРАВИЛА (педагогічний проект, складений на заняттях гуртка геологів-краєзнавців)
Принципи:
" Гуманізації,
" Системності та оптимальності,
" Культуровідповідності,
" Соціалізації.
Правила творчої діяльності у гуртку:
" усе що можна зробити без допомоги педагога необхідно робити самостійно;
" ні хто з членів колективу не повинний застосовувати прямі указівки, сковувати ініціативу інших;
" всім необхідно створювати та підтримувати доброзичливий стиль спілкування в колективі.
" відбирай творчі завдання так, що б ти міг справитися з їх вирішенням самостійно або з невеликою допомогою педагога;
" не нав'язуй свою допомогу іншому, дай йому зробити своє відкриття;
" уникай докорів та зауважень, використовуй тільки доброзичливий і конструктивний аналіз помилок та недоліків;
" якомога більше поваги до- людини, якомога більше вимогливості до неї.
" кожний член колективу має право вибору;
" кожний може допустити помилку, друзі повинні підтримати його, допомогти йому повірити у власні сили;
" кожний має право висловлювати свою думку.
" Вирішення творчих завдань через співробітництво і взаємодопомогу;
" Організація взаємонавчання, взаємоперевірки, взаєморецензування результатів індивідуальних занять;
" урахування психологічної сумісності та взаємоадаптованості при розподілі на команди, групи.
" готуючись до доповіді, повідомленню, участі у конкурсі, відбирай основне, намагайся створити систему;
" основа знань - теоретичні поняття, закони, категорії;
" основа умінь - постійні систематичні тренування;
" вивчаючи тему, розподіляй матеріал на блоки, пов'язуй з попереднім і наступним матеріалом, використовуй таблиці, схеми.
" постійний розвиток творчих здібностей усіх членів колективу;
" підтримка демократичного стилю спілкування в колективі;
" спільний пошук нових ідей, обговорення змісту та оригінальних методів вирішення творчих завдань;
" залучення учнів до вирішення соціальних ті наукових проблем, що цікавлять колектив.
Додаток 2
АНКЕТА складена для опитування керівників гуртків з метою вивчення особливостей організації діяльності учнів у позашкільномузакладі та їх впливу на самостійність та соціальну активність учнів. Анкета передбачає відповіді на комбіновані питання, що вміщують як стандартні варіанти відповідей, так і власний варіант.
І. 1. Які способи організації діяльності гуртківців застосовуються на заняттях:
а)

 
 

Цікаве

Загрузка...