WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Соціально-педагогічна діяльность у позашкільній сфері - Реферат

Соціально-педагогічна діяльность у позашкільній сфері - Реферат

безпосереднє керування з боку педагога, то для вищіх рівней характерне застосування засобів співтворчості, а з часом й самодіяльності, самоконтролю гуртківців, спрямованих на активну взаємодію з соціальним середовищем та цілеспрямоване перетворення учнями цього середовища.
Найрозповсюдженішими формами діяльності учнів у позашкільному закладі є заняття гуртків, які проводяться за програмами (міністерськими або авторськими, нестандартними), а також масова робота. Якщо заняття гуртка відвідують в основному гуртківці, то масовою роботою можуть бути охоплені усі школяри району.
Розглянемо комплекс заходів (методів і форм) організації діяльності гуртківців. На початковому етапі дії педагога та учнів спрямовані на вирішення трьох основних соціально-педагогічних завдань: 1) зацікавлення дітей діяльністю позашкільного закладу, формування в них певного соціальне та особистісно цінного інтересу у дозвільній сфері; 2) створення у дітей мотивації суспільних творчих дій, коликтивіського ставлення до оточуючих; 3) формування взаємоадаптованого, працездатного, творчого колективу учнів. Педагоги-позашкільники вирішують ці завдання, застосовуючи різні методи та форми. Такі як: масові рекламні заходи для учнів шкіл, концерти, конференції, "кругосвітки" (за метотодикою колективних творчих справ), день відкритих дверей, адаптаційні заняття та ін. Засоби діагностики ефективності перелічених заходів представлені у додатках 3-7.
Другий етап безпосередньо пов'язаний з організацією діяльності гуртківців по оволодінню певними знаннями, уміннями, навичками за профілем гуртка. Завдання етапу: 1) усвідомлення учнями загальних цілей та результатів дозвільної діяльності колективу (Додаток 8); 2) створення системи позитивних принципів і традицій колективного життя; 3) оволодіння творчими формами і методами діяльності, навичками самоорганізації і самоконтролю; 4) засвоєння змісту діяльності гуртка із застосуванням певних форм і методів, досягнення в цій галузі реальних результатів.
На цьому етапі головною формою діяльності є заняття гуртка (Додаток 9). Аналіз роботи псдагогів-позашкільників Центра позашкільної освіти м. Харкова, проведений у 1999-2002 рр. показав, що в організації занятть гуртка 89% часу відведено на творчу діяльність учнів. При цьому 57% педагогів стверджують, що самостійна діяльність грутківців впродовж занять складає в середньому 40-60% часу від загальної тривалості заняття. На заняття з гуртківцями педагоги використовують різні комбінації індивідуальної, колективної і групової роботи (Додаток 2).
За даними дослідження багато педагогів позашкільних закладів користуються у своїй діяльності технологією управління педагогічним процесом. Технологія управління передбачає Поділ навчально-виховного процесу на окремі етапі: 1) підготовчий, під час якого формулюються задачі заняття, готується матеріально-технічна база, обговорюються шляхи і стратегії вирішення задач; 2) головний, на якому реалізуються обрані стратегії, вирішуються поставлені задачі; 3) заключний, на якому здійснюється контроль і корекція діяльності. Педагоги визначили, що вважають заняття успішними, якщо гуртківці активно брали участь у всіх етапах діяльності. На кожному етапі протягом часу відбувається поступовий рух від безпосереднього управління до співупразлшня та самоврядування.
Третій заключний етап має яскраво виражений соціально-педагогічний характер. На цьому етапі досягнення гуртківців виносяться на суд громадськості. Діяльність дітей та підлітків здійснюється у вигляді демонстрації і пропаганди результатів діяльності, а також у вигляді організації діяльності інших людей. Головними завданнями цього етапу є : 1) створення іміджу гуртка - підвищення рівня об'єднання колективу, мотивації до відвідування гуртка, появ гордості за свої успіхи; 2) виявлення недоліків у роботі шляхом організації зворотнього зв'язку, співставленая цілей та результатів діяльності; 3) Залучення нових членів до колективу і організація їх діяльності силами гуртківців. Головною формою діяльності дітей та педагогів на цьому етапі є масова робота.
Масову роботу в позашкільному закладі як правило здійснює і спрямовує спеціально створений організаційно-масовий відділ. Організаційно-масовий відділ иадас дітям і підліткам можливість задовольнити свої творчі потреби в практичній діяльності, брати активну участь в конкурсних, дозвіллєво-розважальних програмах, вечорах відпочинку, дискотеках та ін. Педагоги відділу (масовки-затейники, ведучі, режисери) мають за мету створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей, для самовизначення особистості, відродження національних традицій, історії і культури українського народу, сімейних традицій.
Головна мета роботи відділу - організація дозвілля дітей та підлітків, спілкування з однолітками в різних формах ігрової та дозвіллєво-розважальної діяльності, поліпшення психологічного здоров'я дітей, зняття психічної та фізичної напруги; створення умов для професійної орієнтації та самовизначення особистості, від формування стійкості мотивів до самореалізації в професійній діяльності, підготовка молоді до вибору професії, адаптація до ринкової економіки.
Проводячи організаційно-масову роботу педагоги разом з дітьми організують масові заходи для гуртківців і учнів шкіл, приймають участь в обласних, міських, всеукраїнських масових закладах (Додаток 10). Багато колективів м.Харкова здійснюють свою діяльність за методикою колективних творчих справ (КТС). Вона передбачає планування навчальної та виховної роботи за тематичними періодами, кожний з яких має мету, задачі, часові рамки. Усі періоди- поєднані спільною педагогічною метою. У кожному періоді проводиться кілька підготовчих масових заходів, а закінчується він яскравою "підсумковою справою". Такі колективні творчі справи дуже приваблюють дітей та підлітків. В них приймають участь не тільки гуртківці, але й учні шкіл, вчителі, батьки. Прикладом колективної творчої справи можуть бути конкурси для школярів району: "Слобожаночка" (творчі змагання для дівчат), "Козацькі розваги" (творчі змагання для хлопчиків), "Семь - Я" (сімейний конкурс), "Клуб сімейної культури", фестивалі юних пожежників, інспекторів дорожнього руху (що проводяться спільно з пожежною частиною та інспекцією дорожнього руху району), дискотеки по заявам гуртківців, школярів району, випускні вечори, пішохідні екскурсії та інші заходи. Організаційно-масовий відділ організує також методичні семінари і збори для вчителів району, підтримуючи тісний взаємозв'язок зі школами та позашкільними закладами району.
У цілому головними напрямами соціально-педагогічної роботи позашкільного закладу є:
а) створення умов для здобуття додаткової освіти дітьми і молоддю шляхом їх участі в науковому, художньому, декоративно-прикладному,екологічно-натуралістичному, туристсько-краєзнавчому, фізкультурно-оздоровчому, військово-патріотичному та інших видах діяльності;
б) організація разом з дітьми і молоддю їх змістовного дозвілля;
в)

 
 

Цікаве

Загрузка...