WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Загальні засади діяльності соціального педагога з сімє'ю - Реферат

Загальні засади діяльності соціального педагога з сімє'ю - Реферат

дитини до осіб, що замінюють батьків, складається залежно від того, наскільки сама дитина володіє інформацією про її усиновлення. Проблема ставлення до факту усиновлення загострюється в підлітковому віці.
Висновки
"Сім'я є і залишається природним середовищем для фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку дитини, її матеріального забезпечення і несе відповідальність за створення належних умов для цього. Вона має виступати основним джерелом матеріальної та емоційної підтримки, психологічного захисту, засобом збереження і передачі національно-культурних і загальнолюдських цінностей прийдешнім поколінням. У першу чергу сім'я повинна залучати дітей до освіти, культури і прищеплювати загальнолюдські норми суспільного життя. Основними методами збереження та зміцнення здоров'я в умовах сім'ї має стати профілактика захворювань та дотримання певних гігієнічних правил у повсякденному житті, оптимальна фізична активність, загартування організму, повноцінне харчування, запобігання шкідливим явищам - курінню, алкоголізму тощо.
Усі державні та суспільні інституції мають підтримувати зусилля батьків або осіб, які їх замінюють, спрямовані на забезпечення відповідних умов для виховання, освіти, розвитку здорової дитини" (Національна програма "Діти України").
У наведених рядках просліджується признання державою пріоритетної ролі сім'ї у формуванні особистості дитини. Саме на цих позиціях грунтується і сімейна педагогіка як частина соціальної педагогіки. В останні роки різні науки посилили свою увагу до сім'ї як об'єкту дослідження і отримали результати, що дозволяють дати розгорнуту характеристику сучасної сім'ї, тенденцій її розвитку, особливостей сімейного виховання. Соціальна педагогіка, як галузь наукового знання, що інтенсивно розвивається, знаходить специфічні проблеми виховної роботи у сімейному середовищі і досліджує їх. Специфіка обумовлена тим, що соціальна педагогіка орієнтується на сім'ю і дитину одночасно.
Сім'я як спільність людей, які пов'язані узами шлюбу, родства виконує важливі соціальні функції, відіграє особливу роль у житті людини, її захисті, формуванні особистості, задоволенні духовних потреб, забезпеченні соціалізації дитини.
2 МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З БАТЬКАМИ
Сім'я та школа по-різному впливають на процес соціалізації дитини. А.П. Чернявська стверджує, що школа створює можливості для навчання всіх дітей, а сім'я - умови для реалізації цих можливостей [32]. Автор визначає найбільш ефективні форми роботи батьків за участю у навчанні дітей: відвідування батьками класних зборів і зустрічі з учителями, допомога батьків дітям у виконанні домашніх робіт, регулярні розмови батьків з дітьми про важливість навчання, контакт зі школою у випадку виникнення проблем.
Серед основних способів спілкування, як правило, виділяють:
" організацію батьківських конференцій, зборів, індивідуальних зустрічей батьків і вчителів;
" організацію роботи телефонної лінії, за якою батьки можуть зв'язатися з вчителями або одержати консультацію з приводу домашнього завдання і способів його виконання;
" використання засобів телекомунікації і регулярної пошти;
" розробку домашніх завдань, у ході виконання яких діти мають обговорити з батьками те, що відбувається в школі, чи підготувати разом з ними дослідницький проект;
" створення батьківського клубу чи центру в школі;
" проведення неформальних зустрічей батьків, дітей і вчителів (концерти, свята і т.д.);
" видання шкільних газет (вчителі - для батьків і дітей; батьки - для вчителів і дітей; діти - для батьків і вчителів);
" спілкування з урахуванням культурної, релігійної й етнічної належності батьків.
Основними напрямами соціально-педагогічної роботи з сім'єю є:
а) соціально-педагогічний захист сім'ї та її членів;
б) зміцнення, гармонізація та розвиток духовних процесів життя сім'ї, зв'язків з соціальним оточенням;
в) активізація педагогічної функції сім'ї, надання допомоги у вихованні дітей, онуків тощо;
г) нейтралізація негативного впливу сімейного середовища на дитину;
д) робота з сім'ями "соціального ризику";
е) організація сімейної громадськості для впливу на формування державної політики, стосовно сім'ї, для діяльності з підвищення ролі, престижу і відповідальності родини у соціальному вихованні.
Соціально-педагогічну діяльність з батьками здійснюють не тільки соціальні педагоги, а й працівники соціальних інститутів (учителі, класні керівники, керівники гуртків, секцій тощо). Комплексну допомогу сім'ї надає територіальний центр допомоги сім'ям та дітям. Для того, щоб класний керівник ночував себе більш впевнено в роботі з батьками, ,йому необхідно навчитися контролювати свою внутрішню психологічну позицію. Робота з батьками буде ефективною і приноситиме задоволення, якщо педагог стане на позицію "дорослий - дорослий" і створить атмосферу рівноправного співробітництва.
Етапи підготовки відвідування батьків удома.
а) нагромадження згоди (вибір часу для відвідування, нейтральний матеріал для бесіди, зняття напруженого стану, подолання напруженості, запобігання спірних питань);
б) пошук спільних інтересів (знаходження теми, однаково прийнятної для обидвох сторін, інтерес до захоплень батьків, створення зони для продовження розмови); .
в) прийняття особистості і позицій (надання можливості батькам показати себе з кращої сторони, розуміння їхніх позицій і відносин, саморозкриття педагога, прямота висловлень);
г) більш повне з'ясування обстановки виховання через сумніви (сумнів, суперечка, саморозкриття через недоліки, перебільшення достоїнств співрозмовників);
д) розвиток прагнень до змін (формування почуття "ми" через підкреслення спільних дій, критику без повчальності, індивідуальний підхід);
е) забезпечення міцного контакту через ефективне співробітництво (розробка тактики поведінки, спрямованої на виявлення спільного прогнозу, спільних рішень).
Для підготовки проведення батьківських зборів, відвідування батьків удома, бесід з батьками та інших форм роботи соціального педагога з сім'єю можна скористатися такими матеріалами, що розміщено в додатках:
1. Методика визначення впливу взаємин дитини і дорослого на формування позитивних настановлень у дітей (додаток 1).
2. Сукупність факторів, що провокують жорстокість у дитячо-батьківських відносинах. Типи-схеми жорстокої поведінки батьків з дітьми (додаток 2).
3. Соціально-педагогічні ситуації, що характеризують неадекватні дитячо-батьківські відносини (додаток 3).
4. Типові профілі батьківського ставлення до дитини, що впливають на соціальну адаптованість дитини (додаток 4).
5. Матеріал "Типологія неблагополучних сімей" для проведення батьківських зборів (додаток 5).
6. Компоненти виховного потенціалу сім'ї (додаток 6).
7. Методика контактної взаємодії з підлітками з девіантною поведінкою (додаток 7).
8. Діагностування сім'ї і сімейного виховання (додаток 8)
Додаток 1
ВПЛИВ ВЗАЄМИН ДИТИНИ І ДОРОСЛОГО НА ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНИХ НАСТАНОВЛЕНЬ У ДІТЕЙ
(Методичні матеріали для роботи з батьками [31])
Мета - формування

 
 

Цікаве

Загрузка...