WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Загальні засади діяльності соціального педагога з сімє'ю - Реферат

Загальні засади діяльності соціального педагога з сімє'ю - Реферат

діагностування.
3. Проведення гіедконсиліумів на основі діагностики.
АНКЕТА БАТЬКА
П.І.Б. УЧНЯ
клас
1. Що в характері вашої дитини вас радує, викликає задоволеність? Чим би ви могли поділитися з іншими батьками? Підкресліть відповідне: А. 1 -добрі здібності до навчання;
2 - добра працездатність на уроці;
3 - добра пам'ять, увага;
Б.4 - сильна воля, впевненість у собі;
5 - дисциплінованість, увічливість, слухняність;
6 - уміння завжди бути в доброму настрої;
7 - доброта, чуйність, увага до людей;
8 - уміння знаходити спільну мову з учителями, батьками, однолітками;
В.9 - уміння поводитися в суспільстві;
10 - відсутність мстивості, злопам'ятності;
11 - уміння трудитися, працьовитість;
12 - скромність, сором'язливість.
2. Що в характері вашої дитини вас засмучує? У чому йому необхідна допомога? У чому ви вагаєтесь йому допомогти?
А.1 - слабкі здібності до навчання;
2 - низька працездатність на уроці;
3 - погана пам'ять, увага;
Б.4 - недисциплінованість, брутальність, неслухняність;
5 - слабка воля, непевненість у собі;
6 - невміння тримати добрий настрій;
7 - озлобленість, жорстокість, неуважність до людей;
8 - невміння знаходити спільну мову з учителями, батьками, однолітками;
В.9 - невміння поводитися в суспільстві;
10 - злопам'ятність, мстивість;
11 - невміння трудитися;
12 - зайва скромність, сором'язливість,
Загальні дані по класу свідчать про те, у чому утрудняється більшість батьків і які проблеми випробують їхні діти. На основі запитів батьків сформульованих у вигляді проблем дитини в другій частині опитувача, соціальний педагог може планувати групову й індивідуальну роботу з сім'єю. У нього також є можливість залучити помічників з числа самих батьків як волонтерів, що допомагають іншим сім'ям. Ці батьки вказали на наявний позитивний досвід сімейного виховання в першій частині опитувача.
Вивчення психологічної атмосфери сім'ї і сімейних відносин передбачає проведення таких методик: А. Методика "Типовий сімейний стан" (ТСС) Б. Методика "Аналіз сімейної тривоги" (АСТ) В. Тест-опитувальник батьківського ставлення (ОБС) Г. Тест-кінестеричний малюнок сім'ї (КМС) Д. Опитувальник аналізу сімейного виховання (АСВ)
Інструкція, наведена методикою АСТ: думкою поверніться у свою сім'ю. Згадайте почуття, з якими ви відкриваєте двері вдома. Пригадайте почуття, з якими ви згадуєте домашні справи на роботі. Як ви почуваєте себе у вихідні дні і по вечорах. Загалом, згадайте усе ваше сімейне життя. Яким (якою) ви почуваєте себе найчастіше? Позначте це на шкалах.
Обробка результатів: бали за шкалами, позначеними однаковим індексом, сумуются. Стан констатується, якщо сума оцінок за субшкалами перевищує або дорівнює наступним діагностичним значенням: за шкалою "У" (загальна незадоволеність) - 26 балам, за шкалою "Н" (нервово-психічна напруга) - 27 балам, за шкапою "Т" (сімейна тривожність) - 26 балам.
Шкала оцінок 0 - 7
Стан: задоволеним / незадоволеним, радісним / засмученим, здоровим / хворим, поганим / гарним (У)
спокійним / неспокійним, потрібним / зайвим, сміливим / боязким, спритним / незграбним (Т)
напруженим /розслабленим, відпочитим / утомленим, безтурботним / заклопотаним, вільним / зайнятим (Н).
" СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.
" 1. Семья: 500 вопросов и ответов. Ред.-сост. Л.В. Прошина. - М,: Мысль, 1992.-717с.
" 2. Бойко В.В. Малодетная семья: социально-психологический аспект. 2-е изд. -М.. 1988.
" 3. Буянов М.И. Ребенок из неблагополучной семьи. - М., 1988.
" 4. Гребенников И.В. Основы семейной жизни.-М.:Просвещение, 1991.
" 5. Детский сад и семья/ Н.Ф. Виноградова, Г.Н, Година, Л.В. Загик и др. -М.:Просвещение, 1986. - 207с. -{Библиотека воспитателя дет.сада).
" 6. Ковалев С.В. Психология соверменной семьи.-М.:Просвещение, 1988.
" 7. Мацковский М.С. Социология семьи. Проблемы теории. Методологии и методики. - М.: Наука, 1989.
" 8. Никитина Л.А. Мама или детский сад. - М.: Просвещение, 1990.
" 9. Никитин Б.П., Никитина Л.А. Мы, наши дети и внуки. 3-е изд. доп. -М.: Мол. гвардия, 1989.
" 10. Никитина Л.А., Соколова Ж.С. Родители XXI века. - М.: Знание, 1997. -192 с. -(Педагогический факультет, №2).
" 11. Харчев А.Г., Мацковский М.С. Современная семья и ее проблемы (социально-демографическое исследование). - М.: "Статистика", 1978.
" 12. Игошев К.А., Миньковский Г.М. Семья, дети, школа. - М.: Юрид. лит., 1989. - 448 с. (Библиотека для родителей).
" 13. Харчев А.Г. Брак и семья в СССР. - М. - 1980. - 75 с.
" 14. Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д.,Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка (Соціальна робота: Навч. посібник. - К.: 13МН, 1997. - 392 с.
" 15. Сім'я і діти: Програма родинно-національного виховання та навчання -тематичний план педагогічної освіти батьків/ Кол.авт.; За заг. ред. В.Г. Постового. - К.: ІЗМН, 1997. - 56 с.
" 16. Подласый И.П. Педагогыка. Новый курс: Учебник для студ. пед.вузов: В 2 кн. - М.: Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 1999. - Кн. 2: Процесс воспитания. - 256с.
" 17. Семейное воспитание: Краткий словарь /Сост.: И.В.Гребенников, Л.В. Ковинько. - М.: Политиздат, 1990. - 319 с.
" 18. В.П. Постовий. Сучасна сім'я і її педагогіка. -К.: Освіта, 1994. -64 с.
" 19. Т. Алєксєєнко. Ціннісні орієнтації сімейного виховання: концепція реалізації// Рідна школа, № 10, 1997, С. 69-72.
" 20. Соціальна педагогіка. Конспект лекцій. Частина І. Основи соціальної педагогіки. Укл. А.О. Малько. -Харків: ХДІК, 1998. -49 с.
" 21. І. Шалімова. Школа та сім'я в підготовці старшокласниць до сімейного життя//Рідна школа, № 3-4, березень-квітень, 1997. - С.71-73.
" 22. Воспитателю о работе с семьей: Пособие для воспитателя детского сада/ Л.В. Загик, Т.А. Куликова, Т.А. Маркова и др.// Под ред. Н.Ф. Виноградовой. - М. Просвещение, 1989. - 192 с.
" 23. Иванова М.А. Брак, семья, дети. - М, 1983. - 98 с.
" 24. Макаренко А.С. Книга для родителей: Лекции о воспитании детей. - М.: Правда, 1986.-448с.
" 25. Мустаева Ф.А. Основы социальной педагогики: Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений. 2-е изд. перераб. и доп. - М.: "Академический проект", 2001.-С. 105-148.
" 26. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. -М.: ТЦ "Сфера", 2001.-480 с.
" 27. Паркинсон К.Н., Растомджи М.К., Паври С.У. Дети. Как их воспитывать. -СПб.: "Маркет", 1992. - 124 с.
" 28. Семья. Социально-психологические и этические проблемы: Справочник/В.И. Зацепин (рук. авт. кол.), Л.Ш. Бучинская, И.Н. Гавриленко и др. - К.: Политиздат Украины, 1989. - 225 с.
" 29. Синягина Н.Ю. Психолого-педагогическая коррекция детско-родитель-ских отношений. - М.: Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 2001. - 96 с.
" 30. Социальная педагогика: Курс лекций/ Под общей ред. М.А. Галагузовой. -М.: Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 2000. - С. 166-191.
" 31. Спиваковская А.С. Как быть родителями. - М., 1986.
" 32. Чернявская А.П. Педагогическая техника в работе учителя. - М.: Центр "Педагогический поиск", 2001. - 176 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...