WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Сутність, мета, завдання та функції соціальної педагогіки як науки - Реферат

Сутність, мета, завдання та функції соціальної педагогіки як науки - Реферат

соціальний працівник, крім безпосередньої педагогічної діяльності, професійно може займатися роботою в будь-якій іншій соціальній сфері (у відділах соціального забезпечення, у військових частинах, на виробництві, Біржах праці тощо) і виконувати більш широкі функції (допомоги, захисту, реабілітації, охорони тощо).
У сучасній соціально-педагогічній науці, поряд з термінами "соціальний педагог" та "соціальний працівник" існує ще й поняття "фахівець із соціальної роботи". Вважаємо, що до даної категорії можна віднести як соціальних педагогів, так і соціальних працівників. Підтвердження даній думці знаходимо в довідковій та науково-педагогічній літературі. Зокрема, в "Словнику-довіднику для соціальних працівників та соціальних педагогів" за редакцією А.Й.Капської записано: "Фахівець із соціальної роботи - особа, яка має спеціальну освіту й здійснює практичну соціальну роботу з різними категоріями дітей і молоді та соціальними групами" [557, с. 226].
"Спеціаліст із соціальної роботи, - відзначається і в "Соціальній педагогіці" за редакцією Л.Г. Коваль, І.Д. Звєрєвої та С.Р. Хлєбік, - соціальний працівник або соціальний педагог, зайнятий у сфері соціальної роботи, освітньо-виховної, культурно-дозвільної діяльності та який має спеціальну освіту, спеціальну кваліфікацію, знання та досвід соціальної роботи з окремими групами людей" [242, с.23].
Серед науковців існують й інші підходи до тлумачення поняття "фахівець із соціальної роботи". Наприклад, О.І. Холостова відзначає, що: "посада "фахівець із соціальної" роботи" - еквівалент прийнятої в світі посади "соціальний працівник" (618, с.247)
У різних країнах Заходу, поряд із загальноприйнятими, існують і свої спеціфічні назви фахівців із соціальної роботи. Це: працівники соціальних клінік, педагоги з організації вільного часу; педагоги з питань урегулювання конфліктів з батьками, "соціальні працівники" сімейного типу" та деякі інші (202, 242).
У відповідності з предметом нашого дослідження до провідних суб'єктів соціально-педагогічної діяльності будемо відносити тільки соціальних педагогів. Активність суб'єкта завжди спрямована на конкретний об'єкт.
У якості провідних об'єктів соціально-педагогічної діяльності будемо розглядати підлітків (11-17 років), тому що цей період, за визначенням психологів, у найбільшій мірі підлягає різного роду впливам та стресам, що пов'язане з періодом інтенсивного статевого становлення, зміною Я-концепції, потребою в самоствердженні та спілкуванні із однолітками [499, с. 265].
До провідних об'єктів діяльності соціального педагога насамперед належить та категорія підлітків, що потребує допомоги в процесі соціалізації. Це неповнолітні з психологічними, інтелектуальними, педагогічними та соціальними відхиленнями від норми, а також ті, що мають фізичні, психічні та розумові порушення розвитку.
Слід також звернути увагу й на те, що особливість педагогічної діяльності полягає в тому, що підліток розглядається як активний учасник розв'язання власних проблем і обов'язково виступає в ролі суб'єкта. Отже, соціальний педагог та вихованець у процесі діяльності вступають у суб'єктно-суб'єктні стосунки, які характеризуються рухливістю. Взагалі, одним із перших питання про суб'єктно-суб'єктні стосунки, при яких один суб'єкт надає допомогу іншому порушив Аристотель [14].
Як уже зазначалося, соціально-педагогічна діяльність починається з визначення мети. Варто звернути увагу, що, на відміну від педагогічної науки, де цілі виховного впливу класифікуються за різними ознаками (за часом досягнення вони поділяються на загальні, етапні та оперативні; за змістом - розподіляються на цілі щодо формування окремих якостей тощо) [654, с.72], цілі соціально-педагогічної діяльності визначаються дослідниками без певної їх класифікації.
До провідних цілей діяльності соціального педагога вчені відносять: o сприяння людині в розкритті та використанні її здібностей, можливостей; o збільшення ступеня самостійності й відповідальності індивідів; o представлення та захист інтересів клієнта; o допомогу в кризових ситуаціях; o сприяння адаптації клієнтів до умов суспільства; o побудову технологій, що забезпечують подолання відчуження особистості від своєї справжньої соціальної природи; o створення найбільш сприятливих умов життєдіяльності; o досягнення такого результату, коли вже не буде необхідності у втручанні соціального працівника; o становлення, розвиток та реалізацію духовності людини, гармонізацію й демократизацію відносин людини й суспільства; o актуалізацію виховного потенціалу мікросфери людини [67, с. 7-8; 592, с.32; 593, с. 28-29].
Вважаємо, що всі запропоновані дослідниками цілі діяльності соціального педагога не суперечать одна одній, а, навпаки, збагачують зміст даної діяльності, й тому їх можна об'єднати. На нашу думку, найбільш вдалу спробу визначити загальну мету соціально-педагогічної діяльності зробила М.А. Галагузова.
Виховна мета діяльності, за переконанням ученого, полягає в "створенні умов для психологічного комфорту та безтурботності дитини, задоволенні її потреб за допомогою соціальних, правових, психологічних, медичних, педагогічних механізмів попередження й подолання негативних явищ у сім'ї, школі, найближчому оточенні та інших соціумах" [580, с.24].
Але в кожному окремому випадку дана категорія вимагає свого допрацювання. Мета діяльності в свою чергу тісно пов'язана з функціями роботи провідних суб'єктів соціально-педагогічного впливу. "Функції соціально-педагогічної діяльності, - пише А.Й. Капська, - це основні напрями роботи, в яких конкретизується її зміст" [593, с. 46].
Аналіз праць Н.П. Бурої, М.А. Галагузової, І.Д. Звєрєвої, П.А. Кліша, Л.Г. Коваль, А.О. Малько, Л.І. Міщик, Д.П. Павленка, С.Р. Хлєбік та деяких інших дослідників дозволяє виділити основні функції в роботі соціального педагога. До таких функцій належать: діагностична;інформаційна, прогностична; посередницька; корекційно-реабілітаційна, охоронно-захисна; запобіжно-профілактична; евристична; інформаційно-методична; виховна; соціально-терапевтична; організаційно-комунікативна, аналітико-дослідницька; медико-психологічна та організаторська [242, с. 109-110; 593, с. 46; 395, с. 20; 238, с. 121; 67, с. 49].
Вважаємо, що в залежності від висунутої мети та конкретних завдань, які стоять перед соціальним педагогом, перелік функцій можна доповнити. Варто звернути увагу, що іноді до функцій соціально-педагогічної діяльності вчені помилково відносять і зміст даної діяльності - робота з проблемними сім'ями, обдарованими дітьми, у дозвіллєвій сфері тощо [242].
Для здійснення будь-якої діяльності необхідні засоби, методи, форми та прийоми, за допомогою яких реалізується мета. Вибір засобів повністю залежить від змісту діяльності, особливостей окремої людини або групи людей, що виступають її об'єктом. "Якщо цілі та завдання виховання, його зміст, - відзначає Ф.П.Корольов, - зумовлені потребами суспільного розвитку,... то конкретні шляхи та методи реалізації цих цілей і завдань... залежать від особливостей об'єкта виховання" [252, с.ЗО].
Таким чином, соціальна педагогіка - самостійна галузь педагогічного знання, яка має власний об'єкт, предмет, мету, завдання дослідження й результати якої втілюються в змісті соціальне - педагогічної діяльності (таблиця 1.2.).

 
 

Цікаве

Загрузка...