WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Чи може бути ефективним навчання за гратами? - Реферат

Чи може бути ефективним навчання за гратами? - Реферат

умовно-дострокового звільнення;
- залучення кожного вихованця до суспільно-корисної праці з урахуванням його здібностей та сформованих трудових навиків;
- залучення громадськості та представників педагогічної науки для вирішення зазначених вище проблем.
По відношенню добільшості вихованців колонії як учнів загальноосвітньої школи найбільш прийнятною є модель корекційно-відновлюючого навчання. Для кожного учня, навички навчання котрого втрачені рік, два, а то і три роки тому, необхідно створити середовище успішності. Адже часто причиною, за якою підліток залишив школу, була повна відсутність уваги до нього зі сторони вчителів, ігнорування його як учня з боку учнівського колективу, небажання або невміння педагогів виявити прихований потенціал підлітка, тощо [Детальніше: 2; 15]. Таким чином, створення умов некомфортності в навчанні призвело до деформації мотиваційної сфери такого підлітка, залишення ним школи та входження в кримінальне середовище підлітків з девіантною поведінкою. Результат - деліквентність, засудження і позбавлення волі з перебуванням у виховній колонії.
Педагоги нашої школи доклали немало зусиль, щоб створити умови успішності для таких учнів. Навіть найменший успіх на кожному конкретному етапі здобуття знань таким учнем повинен бути зауважений педагогом. Кожна позитивна оцінка добавляє таким підліткам (а їх більшість в школі) впевненості в своїх силах і є могутнім фактором формування мотиваційної сфери. Для досягнення максимального результату в створенні умов успішності в навчальному процесі та позашкільній активності вихованців щомісячно в класах і в школі в цілому підводяться підсумки навчання, культури поведінки та участі в позакласній та позашкільній діяльності. Результати фіксуються класними керівниками в рейтингах, що складаються на основі середнього балу з кожного навчального предмету, оцінок за культуру поведінки та участь вихованця в позакласних міроприємствах. Вихованці, що посідають у рейтингу перші місця, нагороджуються на загальношкільних зборах в урочистих обставинах. Досягти вершин таких рейтингів має змогу кожен, незалежно від рівня своїх знань. Часто ті вихованці, що не змогли досягти значних успіхів у навчанні, виявляють неабиякі творчі здібності - роботи вихованців з декоративно-прикладної творчості (м'які іграшки, кераміка, малюнки та ін.) не раз були учасниками російських та зарубіжних виставок, отримували численні нагороди.
Особливе значення в житті кожного вихованця займає суспільно-корисна праця. Виконання тої чи іншої серйозної роботи потребує і великих затрат енергії та часу, і певного рівня знань. А тому ремонт актового залу або покраска вікон чи дверей, поручені конкретному вихованцю, є вираженням певного довір'я та оцінкою його як особистості. На жаль, на сьогоднішній день в колонії не створені умови для залучення вихованців до систематичного повноцінного виробництва, що, безперечно, має лише негативні наслідки.
Не може бути застосований в даному випадку і традиційний підхід до оцінювання результатів діяльності учнів та вчителів. А тому система оцінювання та підведення підсумків розроблялась з особливою увагою, з урахуванням всіх можливих деталей навчальної та суспільної активності вихованців. Практика показала, що такий підхід дає певні позитивні результати [18].
Проблема організації навчально-виховного процесу в умовах виховної колонії, однак, ще потребує дальшого вивчення та теоретичного обгрунтування, що безперечно, стане предметом уваги пенітенціарної педагогіки в найближчі роки.
Список використаної літератури
1. Про стан і тенденції злочинності та правопорушень серед неповнолітніх в Україні за останнє десятиріччя. Офіційне повідомлення ЦГЗ МВС України від 01.10.2002 року - http://mvsinfo.gov.ua/official
2. Шамардин В.Н., Кибыш А.И., Пятикоп А.И. По долгу и призванию. Воспитание патриота и гражданина в школе. - Калининград: ОГУП "Калининградское книжное издательство", 2003. - 436 с.
3. Байдаков Г.П., Шамис А.В. Реализация принципа социалистического гуманизма в процессе исправления и перевоспитания осужденных// Личность преступников и индивидуальное воздействие на них - М., 1989.
4. Поздняков В.И. Воспитательно-трудовые колонии: возможность радикальных преобразований.// Совершенствование деятельности ВТК и профилактика молодежной преступности. Сборник научных трудов. - М., 1992.
5. Синьов В., Кривуша В. Педагогіка співробітництва та особливості її застосування у процесі перевиховання неповнолітніх засуджених. // Матеріали семінару 26-27 травня 1998 року, м. Кременчук - www.caritas.iatp.org
6. Злобіна О.Г. Навчальна програма з дисципліни "Соціологія девіантної поведінки" - http://www.i-soc.com.ua/rus/zlo_ru.htm
7. Садовский М.Г., Семенов С.Д. Новые технологии социально-педагогической работы. - М., 1997.
8. Утевский Б.С. Создать исправительно-трудовую педагогику.// О творческом применение педагогического наследия А.С. Макаренко в работе с заключенными. - М., 1960. С. 97-100.
9. Кузьмина О.С. Становление и развитие воспитательной системы исправительных учреждений советского государства. (20-50-70-е гг.) Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. - М., 1994.
10. Ушатиков А.И., Казак Б.Б. Пенитенциарная психология. Психология тюремной среды. - Рязань, 1999.
11. Жулева Ю.В. Ресоциализация осужденных несовершеннолетних женского пола, отбывающих наказание в воспитательных колониях. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. - Рязань, 2000.
12. Алферов Ю.А. Пенитенциарная социология и перевоспитание осужденных. - Домодедово, 1994.
13. Курганов С.И., Самовичев Е.С. Уголовная политика и практика назначения наказания несовершеннолетним// Совершенствование деятельности ВТК и профилактика молодежной преступности. Сборник научных трудов. - М, 1992. С. 12-20.
14. Шеховская Н.Л. К.Д. Ушинский и Н.А. Бердяев: духовность как нравственная основа личности// Педагогика, 2002, № 5.
15. Баранов В.В., Похлебіна І.О. Дослідження автобіографії девіантного підлітка як один з прийомів вивчення причин його десоціалізації // Практична психологія та соціальна робота. - 2001. - №9. С. 44
16. Оржеховська В.М. Соціально-педагогічні проблеми девіантної поведінки неповнолітніх у сучасних умовах// Педагогіка і психологія. - 1995. - №4. - С. 91.
17. Васильківська І. Запобігання злочинності неповнолітніх в Україні: деякі аспекти/ І. Васильківська// Право України: юридичний журнал - Київ, 2004, - № 1.
18. Кибыш А.И. Организационно-педагогические условия повышения эффективности учебно-воспитательного процесса в воспитательной колонии. Автореферат дисс. … кандидата пед. наук. - Калининград: Издательство Калининградского государственного университета, 2005. - 25 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...