WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Чи може бути ефективним навчання за гратами? - Реферат

Чи може бути ефективним навчання за гратами? - Реферат

1998 р.). "На перший план висувається проблема гуманізації стосунків між неповнолітніми засудженими і співробітниками ВТК, - підкреслюють в своїхвиступах В. Синьов та В. Кривуша, - без вирішення якої на будь-яку ефективність ресоціалізації злочинця важко розраховувати." [5]. Нові технології соціально-педагогічної роботи на основі гуманізації запропоновані російськими вченими М.Г. Садовським та С.Д. Семеновим. [7].
Таким чином, гуманізація пенітенціарної системи з одночасним приведенням її та національного кримінального та кримінально-виконавчого законодавства у відповідність з міжнародними нормами є однаково актуальним завданням як в Україні, так і в Росії.
З самого початку своєї роботи саме школа стала в Колосовській виховній колонії справжнім генератором ідей та центром всього виховного процесу. Головна увага колективу школи у взаємодії з іншими підрозділами та службами колонії була прикована до створення педагогічно організованого середовища, що стали б основним інститутом ресоціалізації. Того самого середовища, в якому дезадаптований підліток попадає в умови гуманізованих міжособових стосунків, пов'язаних суспільно-корисною соціально значимою діяльністю.
Теоретичною основою діяльності педагогічного колективу школи, безперечно, стала педагогічна спадщина Антона Семеновича Макаренко. Створення ресоціалізуючого середовища і колективу вихованців, здатного виконувати ресоціалізуючі функції виявились справою далеко не простою. Час вносить свої поправки навіть в бездоганні теорії минулого. Довелось вивчити теоретичну спадщину засновників радянської пенітенціарної педагогіки Б.С. Утєвського, Є.Г. Ширвіндта, що відстоювали тези виправності злочинців і вперше в вітчизняній практиці стали створювати навчально-виховні частини, педагогічні колегії, гуртки по ліквідації неграмотності, школи першого та другого ступенів [8], сучасників та спадкоємців А.С. Макаренко - Ю.Ю. Бехтєрєва, П.П. Блонського, Є.К. Краснушкіна, С.В. Познишева, В.Г. Якобсона та інших, котрі сформували основні положення майбутньої пенітенціарної педагогіки та психології, розробили і ввели в пенітенціарну практику форми та методи виховної роботи, вивчали особливості особистості в'язнів. Радянська виправно-трудова педагогіка, що знайшла свій розвиток в 70-80 роки, представлена цілим шерегом відомих вчених-пенітенціаристів. Найбільш значимих результатів в той час досягли вчені: З.А. Астємиров, Л.В. Висотіна, Ю.В. Гербєєв, А.Д. Глоточкін, В.Б. Гмурман, М.Г. Дебольський, А.Г. Ковальов, Л.Ф. Козлова, Н.С. Кравчун, В.Г. Лашко, А.Н. Лєнський, В.Д. Луганський, О.С. Міхлін, О.В. Над'ярний, К.К. Платонов, В.Ф. Пирожков, О.М. Столяренко, М.Н. Стурова, Л.О. Токарєва, Н.А. Тюгаева, Д.Ф. Шашило та інші. [9]
Питання ресоціалізації та соціальної адаптації в'язнів розроблені Ю.М. Авєркієвим, З.О. Астємировим, Н.А. Стручковим, С.В. Познишевим, Т.Г. Прєдовим, І.В. Шмаровим, О.В. Брилліантовим, В.Є. Южаніним, С.Н. Пономарьовим., А.Т. Потьомкіною, В.С. Потьомкіним, В.М. Трубніковим, В.Б. Писаревим, О.Б. Лисягіним, О.С. Міхліним, В.І. Поздняковим, О.М. Чернишовою, Т.М. Волковою Ю.В. Жулєвою та іншими. [10; 11; 12; 13; 14]. Зазначені проблеми й сьогодні постійно знаходяться в центрі уваги російських науковців. Аналогічні наукові інтереси в центрі уваги їх українських колег - В.В. Баранова, І.О.Похлебіної [Див.: 15], І. Васильківської [Див.: 17], В.М.Оржеховської [Див.: 16] та багатьох інших.
На основі узагальнення такої багатої спадщини та власного досвіду педагоги школи дійшли до висновку, що правильно організований навчально-виховний процес в поєднанні з режимними вимогами і є основним фактором ресоціалізуючого середовища.
Специфіка виконання покарання по відношенню до неповнолітніх в основному полягає у меншому обсязі покарання, ніж для дорослих, а також одночасному застосуванні значно більшого комплексу засобів соціально-педагогічного впливу на особистість засудженого. Отже, педагогічний процес в виховній колонії носить не тільки ресоціалізуючий характер, але й має ряд специфічних особливостей. В умовах Колосовської виховної колонії такі особливості обумовлені шерегом специфічних причин, котрі виділяють її поміж інших подібних установ Росії, а саме: утримання в колонії підлітків виключно з Калінінградського регіону, що пов'язане з його особливим анклавним статусом; одночасне перебування в колонії неповнолітніх засуджених чоловічої та жіночої статі та їх спільне навчання в школі (Колосовська виховна колонія - єдина в Росії пенітенціарна установа, де застосована подібна практика); формування учнівських колективів з вихованців різного віку та різного освітнього рівня з різноманітними ступенями соціальної дезадаптації.
На основі аналізу контингенту вихованців колонії перед школою постали суто педагогічні проблеми, що теж вимагали свого дослідження та прийняття заходів для їх вирішення. Аналіз роботи школи за шість років її існування дозволив нам зробити висновок, що головною метою навчально-виховного процесу, як одного з основних елементів ресоціалізуючого середовища, окрім формування певного рівня загальноосвітньої підготовки вихованця, є також формування певних рис його особистості, що допоможуть йому знайти своє місце в суспільстві після звільнення з колонії.
Спроби знайти шляхи підвищення ефективності педагогічного впливу на вихованців привели нас до висновку про необхідність дотримання при цьому певних умов:
- розробки та втілення в життя програм прискореного навчання з усіх основних навчальних дисциплін, що дозволить вихованцям ліквідувати невідповідність між віком та рівнем освіти і стати на один рівень зі своїми однолітками, а, в разі певних зусиль, звільнитись з місць покарання уже з документом про освіту;
- розвитку мотиваційної сфери, що дозволяє вихованцям усвідомлювати необхідність самовдосконалення шляхом навчання в школі та професійному училищі, стимулює його активну позашкільну діяльність;
- визначення попереднього потенціалу кожного вихованця, виявлення та розвиток творчих здібностей вихованця через його участь в самодіяльних організаціях, творчих об'єднаннях, гуртках та секціях;
- організації спільного навчання та виховання неповнолітніх засуджених різної статі в умовах виховної колонії, що дозволить запобігти надмірній агресивності, характерній для одностатевого середовища в пенітенціарних установах;
- організації індивідуального навчання з метою ліквідації педагогічних проблем та надання вихованцям психолого-педагогічної допомоги й підтримки;
- організації виховної роботи на принципах гуманізму, що орієнтується на відкритість, динамічність та неперервність з урахуванням набутих позитивних традицій та потреб неповнолітніх в'язнів;
- виявлення та заохочення вихованців, котрі визначили здобуття освіти як пріоритетну діяльність, твердо встали на шлях виправлення й заслуговують

 
 

Цікаве

Загрузка...