WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Соціально-педагогічна діяльність у закладах освіти (пошукова робота) - Реферат

Соціально-педагогічна діяльність у закладах освіти (пошукова робота) - Реферат

пропозицію "підняти питання про загальне обов'язкове дошкільне виховання дітей і провести це законодавчим порядком"[24]. У підготовленому проекті офіційного документа "Регламент дитячих садків" зазначалося, що "всі діти від трьох років мають ходити до дитячого садка або захистку", які мають бути "скрізь безкоштовні і організовуватися на кошти земського і міського самоврядування" [24]. Проект "Регламенту дитячих садків" було вміщено у збірнику "Організаційні поради в справі позашкільної і дошкільної освіти" поряд з іншими матеріалами, зокрема, з планом улаштування дитячих садків і літніх майданчиків. Ці матеріали становили собою методичні поради з організації і функціонування садків та інших форм суспільного догляду дітей дошкільного віку. За часів проголошення УНР на терені нашої країни з успіхом розвивалися не тільки українські дитсадки. Значних успіхів у створенні національних дитячих закладів досягла єврейська педагогічна громадськість. С.Русова писала: "коли українській уряд надав євреям повну волю національної освіти, найкращі дитячі садки, які мені довелося бачити і в Києві, і в Кам'янці, були єврейські" [24].
Розквіт національних дитячих садків в Україні ще тривав у 20-ті роки, але поступово в усіх республіках Радянського Союзу, зокрема і в Україні, дошкільні заклади перетворилися на "школи для маленьких", де розпочиналася марксисько-ленінська ідеологізація людини. Найвищою метою таких дитячих садків було дати дитині якомога більше знань, краще підготувати її до школи іноді за рахунок і на шкоду іншим видам діяльності малят. Проте за радянських часів майже 100% дітей дошкільного віку відвідувало дошкільні заклади.
З розпадом тоталітарної системи відходить у минуле і догматична ідеологія з її авторитарно-дисциплінарною педагогікою. На зміну їй в незалежній Україні має прийти життєздатна, високодуховна ідеологія доброти і правди з особистісно-орієнтованою моделлю виховання.
Метою дошкільного виховання суверенної України, згідно з законом "Про освіту", є забезпечення фізичного, психічного здоров'я дітей, їх всебічного розвитку, набуття життєвого досвіду, вироблення умінь, навичок, необхідних для подальшого навчання [7].
Ця мета мала реалізуватися через такі специфічні виховні завдання дошкільних закладів, визначені "Концепцією виховання у національній системі освіти":
" "забезпечення фізичного, психічного та духовного здоров'я дітей, своєчасне виявлення дітей, що потребують корекції здоров'я;
" розумове виховання, своєчасне виявлення ранньої обдарованості, забезпечення умов для розвитку талановитих дітей, розвиток пам'яті, уваги, мислення, уяви, допитливості, захоплень і нахилів;
" психологічна підготовка дітей до навчання в школі: практичне оволодіння української мовою, формування творчих і художніх здібностей в ігровій та інших видах діяльності;
" започаткування основ трудового виховання, екологічної культури, моральної орієнтації в національних і загальнолюдських цінностях, набуття життєвого досвіду, виховання поваги і любові до батьків, родини, Батьківщини, ознайомлення з національною символікою;
" створення сприятливих умов для розвитку моральної самооцінки, яка має відображати ставлення дитини до себе самої як об'єкта гуманних доброзичливих взаємин з оточуючими;
" організація спілкування як особливого виду діяльності, що надає вихованцям можливість пізнати оточуючу дійсність, світ людських взаємин і самого себе не лише вербально, а й шляхом обміну емоціями і почуттями;
" гармонізація родинного та суспільного дошкільного виховання на засадах народної педагогіки, національної культури, сучасних досягнень науки, надбань світового педагогічного досвіду" [10].
Новим етапом розвитку вітчизняного дошкільного соціального виховання стало затвердження у жовтні 1998 р. "Базового компоненту дошкільної освіти".
"Базовий компонент дошкільної освіти - це зведення норм і положень, що визначають державні вимоги до рівня освіченості і вихованості дитини дошкільного віку. Він визначає сумарний кінцевий показник компетентності дитини на час її виходу з дошкільного віку і вступу до школи і забезпечує єдність освітньо-виховного простору, є основою для створення варіативних програм" [6].
Базовий компонент відображає демократичні процеси в державі через вироблення нових суспільних вимог до освіти, зокрема, її дошкільної ланки як основи соціокультурного становлення особистості.
У відповідності до Базового компонента основними засадами дошкільного виховання є:
" визнання своєрідності, унікальності, особливої ролі дошкільного дитинства в становленні особистості, врахування сенситивності даного періоду для становлення первинного схематичного світогляду, субпідрядності мотивів, довільної поведінки, внутрішніх етичних інстанцій, самосвідомості;
" забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку особистості;
" інтегрований підхід до потреб сьогодення, активного проживання дитиною кожного вікового відрізку життя як важливої передумови її успішного розвитку в наступні роки;
" особистісно-орієнтована модель дошкільної освіти;
" забезпечення багатоюмпонентності, наступності між дошкільною та початковою загальноосвітньою підготовкою [1].
Базовий компонент орієнтовано на створення таких соціально-педагогічних умов організації життєдіяльності дітей, які допомагають їм реалізуватися і самоствердитися.
Новим є визначення провідних понять у Базовому компоненті: "Виховання" - "залучення дитини до системи вироблених людством цінностей, організація умов для її духовного зростання, формування основ ціннісною ставлення до дійсності, створення фонду "хочу". "Освіта" - "процес набуття зростаючою особистістю в ході виховання й навчання духовною обличчя під впливом моральних цінностей, вироблених людством і зафіксованих у культурі" [1].
Метою дошкільної освіти, як зазначається в документі, є формування базису особистішої культури дитини через відкриття їй світу в його цілісності та різноманітності як сукупності чотирьох сфер життєдіяльності: "Природа", "Культура", "Люди", "Я".
Основним завданням стає озброєння дитини наукою життя. Пріоритетним є ціннісний, морально-соціальний розвиток особистості з перших років її життя.
Зміст дошкільної освіти спрямовано на збереження дитячої субку-льтури, зорієнтовано на цінності та інтереси дитини, врахування її вікових можливостей.
Відповідно до цього дошкільний заклад є відповідальним за процес соціального розвитку особистості, покликаним полегшити її входження в широкий світ і розвинути внутрішні сили. Дошкільний заклад виступає своєрідним посередником між вузьким родинним колом, з якого виходить малюк, і незнайомим світом, до життя в якому він має незабаром прилучитися.
Отже, важливим напрямом роботи дошкільного закладу має стати турбота про збагачення соціального досвіду вихованця. Він має складатися з:
-орієнтованої діяльності (дійового пошуку і

 
 

Цікаве

Загрузка...