WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Соціально-педагогічна діяльність у закладах освіти (пошукова робота) - Реферат

Соціально-педагогічна діяльність у закладах освіти (пошукова робота) - Реферат

сімейну раду, чи є у сім'ї звичай радитись з важливих питань, чи залучаються діти до таких обговорень, як часто це відбувається.
6. Сімейні традиції: яку сім'ї відзначають свята календаря, сімейні дати, свята народного календаря, чи існують у родині сімейні реліквії, знання родоводу власної родини тощо.
7. Проведення вільного часу: як у сім'ї дорослі і діти проводять вихідні дні, їхні захоплення, чи є загальні, улюблені для всіх заняття.
8. Педагогічні висновки вчителя про спрямованість спільної роботи з сім' єю, виправлення помилок у сімейному вихованні, підсилення потенційних можливостей виховного потенціалу сім'ї (план індивідуальної роботи з сі-м' єю на півріччя).
Загальна схема "Соціальної історії общини"
1. Тип поселення, тип мікрорайону Характеристика природних, соціально-економічних, релігійних, інших особливостей.
2. Кількість жителів. Середній вік дорослого населення. Соціальний, статевий, професійний склад населення (в %). Рівень освіти населення. Частка дорослого населення, яка працює в мікрорайоні. Кількість дитячого населення (частки дитячого, підліткового віку). Частка дітей, яка відвідує місцеві навчально-виховні заклади. Частки молоді, що навчаються, працюють. Групи дітей, молоді з девіантною поведінкою.
3. Історія розвитку соціума Економічна, політична, освітня системи. Соціо-культурні умовирозвитку та реалізації духовності населення. Система гуманної самодопомоги населення.
4. Характеристика різновікових колективів, активістів, виконавців, знавців за місцем проживання. Традиції організації і проведення: суспільно-корисної діяльності, колективних творчих справ, дозвілля в мікрорайоні (Додається ка-рта-сжма житлових будинків, інших об'єктів мікрорайону).
Загальна схема "Соціально-педагогічного досьє"
Досьє узагальнює результати психологічної, медичної, педагогічної діагностики особистості і складається з таких відомостей: анкетні дані, склад сім'ї та її матеріальні умови, стан здоров'я, особливості темпераменту і характеру, професійні нахили, успіхи у навчанні, участь у позакласній і позашкільній роботі, плани, пов'язані з продовженням освіти (або взагалі плани на майбутнє), взаємини з батьками, учнями, вчителями, однолітками за місцем проживання, форми дозвілля тощо.
Узагальнюючи ці дані, соціальний педагог робить висновки про напрям розвитку особистості, Н досягнення та недоліки, прогнозує подальший розвиток особистості, виявляє "слабкі" сфери у соціальному вихованні (сім'я "групи ризику", агресивне середовище однолітків, авторитарне виховання в школі тощо), визначає напрями соціально-педагогічної корекції, компенсуючи негативний вплив одних сфер посиленням позитивного впливу інших.
ЛІТЕРАТУРА
1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання. - 1999. - № 1. - С.6-23.
2. Битинас Б. Процесс воспитания. Приобщение к ценностям. - М, 1995.-72 с.
3. Болтівець С. Соціально-педагогічний патронаж: нова суспільна місія дитячого садка // Дошкільне виховання. - 1999. - № 4. - С.5-6.
4. Дольто Ф. На стороне ребенка. - М., 1987.
5. Гоббель В.О. О некоторых моделях дошкольного воспитания // Дошкольное воспитание. - 1993. - № 4.
6. Документ, що захищає дитинство (про Базовий компонент) // Дошкільне виховання. - 1999. - № 1. - С.3-4.
7. Закон України "Про освіту" // Відомості Верховної Ради. - 19%. - № 16.
8. История Харькова за 250 лет его существования (1655-1908). - Харьков, 1912.
9. Кононко О. Стратегічна мета виховання - життєва компетентність дитини // Дошкільне виховання. - 1999. - № 5. - С.3-6.
10. Концепція виховання у національній системі освіти // Інформ. зб. Мін. освіти. - 1996. - № 13.
11. Князева О. Новое направление в дошкольном образовании - развитие социальной компетентности дошкольников // Дошкольное воспитание. - 1998. - № 9. - С.2-6.
12. Кусайкіна Н. Право дитини на щастя // Дошкільне виховання. - 1999. - № 1. - С.24-29.
ІЗ. Лаврентьєва Г. Вальдорфський дитячий садок у Німеччині // Дошкільне виховання. - 1998. - № 6. - С.22-23.
14. Локшина О. "...виграють в емоційному плані..."// Дошкільне виховання. - 1991. - № 12. - С.26.
15. Локшина О. Ігрові групи у Великобританії // Дошкільне виховання.-1989. - № 12. - С.20-21.
16. Маслова В. Організація суспільного дошкільного виховання у США // Дошкільне виховання. - 1998. - № 7. - С.18.
17. Миндлина Т. Франция: о современной пракгике материнских школ // Дошкольное воспитание. - 1988. - № 7. - С.93-97.
18. Національна доктрина розвитку освіти України в XXI столітті // Освіта України. - 2001. - 18 липня.-№29,-с.4-7. і 9. Неліна Т. Приватний садок в Австрії // Дошкільне виховання. - 1994. - № 4. - С. 24-25.
20. Парамонова Л. й др. Дошкольник в мире диалога: воспитание толера-нтности // Дошкольное воспитание. - 1999. - № 5. - С.70-73.
21. Протасова Б. Дошкольное учреждение: социально-педагогические аспекти воспитания детей // Дошкольное воспитание. - 1994. - № 12.
22. Стрельцова В. Куда ведет "Зеленая дверца"? // Семья й школа. - 1996.-№ 3. - С.8-9.
23. Тальнук В.А. Приюты: опыт охраны и защиты детства на Харьковщине до 1917 гада: Дипломная работа. - X.: ХДАК, 1999. - 83 с.
24. Улюкаєва І. Початок відродження: суспільне дошкільне виховання і підготовка педагогічних кадрів у роки УНР (1917-1919) // Дошкільне виховання. - 1994. - № 1. - С. 12-13.
25. Фесюкова Л.Б. От 3 до 7. - Харьков: Фолио, 1996. - С.378-391.
26. Фролкина В. Япония: детские сады Судзуки в Мацумото // Дошколь-ное воспитание. - 1991. - № 6.
27. Эриксон 3. Детство и общество. - СПб, 1996. - 558 с.
28. Абашкіна Н.В. Сучасні альтернативні школи у ФРН // Сучасні проблеми теорії і практики школи та педагогіки за рубежем. - К., 1994. - С. 23-34.
29. Абашкіна Н.В. Про Вальдорфську школу у ФРН // Рідна школа. - 1992. - № 1. - С. 88-90.
30. Актуальные проблеми социального воспитания. - М-3., 1990. - 167 с.
31. Алдімов В.М., Вітко Б. Виховання інтелігентності у ліцеїстів // Рідна школа. - 1996.- № 1, - С. 11-12.
32. Алдімов В.М. Що може звільнений класний керівник? // Рідна школа. - 1994.-№1-2. -С. 66-67.
33 Арбатов А. Вальдорфская школа в Швеции // Семья и школа. - 1991. - № 6. - С. 26-30.
34 Битинас Б. Процесс воспитания. Приобщение к ценностям. - М., 1995.-72 с.
35. Болгаріна В.О., Богдановська Вчитель - дидакт чи вчитель життя? // Початкова школа. - 1997. - № 1. - С. 8-11.
36. Боровікова О.М., Мірошніченко М.І. Виховна проблематика в аме риканській педагогіці // Радянська школа. - 1991. - № 4. -С. 89-90.
37. Бочарова В. Зкспериментальные площадки - путь к новой школе // Народное образование. - 1990. - № 9. - С.41-47.
38 Василенко О.М. Педагогічні умови реалізації функцій змісту шкіль ного компоненту: Автореф.дис....канд.пед.наук . - X., 1996. - 24 с.
39. Веселова В.В. Психолого-педагогаческая служба

 
 

Цікаве

Загрузка...