WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Соціально-педагогічна діяльність у закладах освіти (пошукова робота) - Реферат

Соціально-педагогічна діяльність у закладах освіти (пошукова робота) - Реферат

дефініції соціальної роботи із студентами.
Соціальна профілактика - це соціально-педагогічна діяльність, що грунтується на виявленні несприятливих психолого-біологічних умов, пси-холого-педагогічних факторів, які зумовлюють відхилення в навчанні, вихованні, психічному і соціальному розвитку кожного студента, в його поведінці, стані здоров'я, отримання вищої освіти, самоосвіти, а також на організацію життєдіяльності та дозвілля студентів.
Зміст соціальної профілактики становлять: роз'яснення правових норм соціальне значущої діяльності та поведінки; ознайомлення з нормативними міжнародними та державними документами, які забезпечують розвиток особистості, право одержання різнорівневої освіти, вибір професії; надання студентам інформації про можливі наслідки асоціальних дій, нехтування Студентська молодь здоровим способом життя, відмови від культурного проведення дозвілля; організація заходів щодо здійснення програми позитивної життєдіяльності особистості; забезпечення системи соціального захисту студентської сім'ї, молодих матерів, сиріт; виховання почуття відповідальності за можливі наслідки протиправних дій.[147]
Змістсоціальної допомоги полягає в цільовій реалізації системи соціальної роботи з молоддю (робота з сім'єю, розв'язання конфліктів між молодим подружжям чи у стосунках між студентами, працевлаштування, організації культурно-дозвільної діяльності, охорони здоров'я); наданні допомоги, пільг та інших видів соціальної підтримки малозабезпеченим студентам, молодій студентській сім'ї, яка виховує дітей, у тому числі дитину-інваліда, опікає сироту; матеріальному забезпеченні в разі тимчасової або постійної втрати працездатності, втрати годувальника; реалізації заходів діючої системи соціального забезпечення; створенні умов розвитку творчого потенціалу особистості, державної підтримки інтелектуальної еліти та обдарованої молоді; захист прав працездатної молоді в галузі праці в умовах різних форм власності. [136]
Соціальна адаптація студентської молоді (соціальне пристосування) - це процес або результат активного пристосування студента до умов функціонування вищого закладу освіти за допомогою різних заходів. Процес адаптації з точки зору гуманістичної педагогіки базується на вивченні та гармонійному задоволенні індивідуальних прагнень, інтересів, потреб особистості та створення умов для її здорового, щасливого життя в студентському середовищі, суспільстві. [145]
Завдання, які сприяють успішності соціальної адаптації студента:
-розвиток особистісних якостей студента (самостійність, активність, відповідальність, наполегливість у навчанні, самоосвіті);
-формування у ВНЗ на всіх його структурних підрозділах особового мікроклімату тепла й довіри, доброзичливості та взаєморозуміння, співпраці та взаємовиручки, прагнення до створення внутрішньої єдності всіх членів колективу та взаемопідтримки один одного на всіх рівнях;
-розвиток студентського самоврядування, студентського гуртожитку, студентських клубів;
-єдність навчання та виховання, яке сприяє розвитку, соціалізації особистості студента.
Соціально-педагогічна адаптація здійснюється системно, за допомогою впливу всіх структур ВНЗ у процесі навчання, виховання та в поза-навчальний час.
Соціальний захист та охорона прав молоді - це система соціально-правових заходів і гарантій, які забезпечують реалізацію та охорону законних прав і свобод студентської молоді [145].
Основною юридичною підставою на міжнародному рівні щодо діяльності захисту та охорони прав молоді є Конвенція та Декларація ООН про права дитини. В Україні політика держави стосовно молоді забезпечується законодавчими актами та нормативними документами: Національна програма "Діти України", Декларація про загальні засади молодіжної політики в Україні, Закон "Про освіту", Закон "Про сприяння соціальному розвитку молоді в Україні", Національна комплексна програма "Молодь України", Постанови Кабінету Міністрів України "Про соціальні служби для молоді", "Про поліпшення виховання, навчання, соціального та матеріального забез-печення дітей-сиріт".
До основних напрямків захисту та охорони прав молоді відносять: інформаційно-правову допомогу студентам з питань їхніх прав і обов'язків, одержання диплома вищої освіти різних рівнів, професії; задоволення загальноосвітніх та професійних інтересів, потреб кожного студента в організації предметів за вибором; задоволення культурних потреб та потреб дозвілля; організація соціальне значущої діяльності студентської молоді з урахуванням актуальних потреб з метою створення умов для самореалізації, самоосвіти та профілактики правопорушень, гострих конфліктних ситуацій; соціальне навчання молоді, що сприяє формуванню норм життя в умовах суспільства з ринковими відносинами, демократичними правами і свободами; соціально-психолого-педагогічна та юридична підтримка обдарованої молоді, груп ризику з метою подолання кризових ситуацій, труднощів в їхній соціальній адаптації у ВНЗ, суспільстві.
Соціально-педагогічна корекція (як один із напрямів соціальної роботи з молоддю) - це вид соціальної діяльності, яка проводиться на основі глибокого аналізу результатів діагностики навчання, виховання, розвитку, соціалізації студента та реалізується через заходи щодо попередження та подолання негативних явищ у молодіжному середовищі, труднощів у спілкуванні та міжгрупових взаєминах, формування адекватної соціальне значущої діяльності.[145]
До умов успішності проведення соціально-педагогічної корекції серед студентів відносять:
-орієнтацію корекції поведінки на пріоритет загальнолюдських цінностей, звернення до джерел родинного середовища, поєднання інтересів суспільства і потреб особистості;
-цілеспрямоване поєднання корекції з самоаналізом, самокорекцією, самодопомогою, суть яких - спиратися на позитивний потенціал особистості та її прагнення сприйняти соціальний вплив;
-систематичний та постійний аналіз соціально-педагогічних проблем учнівської молоді;
-співпрацю, партнерство, взаємодію студента та соціального педагога, яка сприяє успіху корекційної роботи;
-переорієнтацію з загально-колективних форм роботи впливу на індивідуальні роботи.
Під соціальною реабілітацією розуміють вид соціально-педагогічної діяльності спеціально уповноважених органів держави, закладів освіти, студентських органів самоврядування, соціально-педагогічних служб для молоді, спрямованої на здійснення системи організаційних, економічних, правових, культурних, освітніх, лікувально-оздоровчих та інших соціально-педагогічних заходів щодо відновлення фізичного стану, честі, гідності, прав і свобод студентської молоді.
Напрямами соціальної реабілітації є виконання державних програм соціальної адаптації сиріт; соціалізації підлітків, які залишилися без піклування батьків; соціальної та психологічної адаптації сиріт-інвалідів у навчально-виховному процесі ВНЗ; соціально-педагогічного захисту

 
 

Цікаве

Загрузка...