WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Соціально-педагогічна діяльність у закладах освіти (пошукова робота) - Реферат

Соціально-педагогічна діяльність у закладах освіти (пошукова робота) - Реферат

покликання до однієї професії; ставлення до професійної діяльності; наявність стійкої необхідної та достатньої системи суспільно та професійно цінних традицій; прийняття учасниками колективної творчої діяльності; наявність заходів у системі соціально-виховної роботи на підсилення професійної спрямованості колективу; наявність раціонально складеного спільного зусиллями членів групи та куратора плану розвитку колективу, його творче здійснення [107].
Особливістю системи соціально-виховної роботи в студентській групі є те, що вона розглядається: як складова системи професійної підго-товкі майбутнього фахівця; як сукупність різноманітних форм, засобів і методів виховного впливу на студентів й організації їх взаємодії; як шлях формування професійної свідомості студентів (морально-орієнтаційний, мотиваційний компонент професійної готовності), розвитку емоційно-цінні-сного ставлення до професії (емоційно-вольовий компонент), відпрацювання професійних умінь та навичок у студентів (змістовно-операційний компонент).
Головною метою соціально-педагогічної роботи зі студентською молоддю є створення у вищихнавчальних закладах освіти певних умов для позитивно орієнтованої соціалізації особистості, яка сприяє соціальному розвитку та самореалізації молодого покоління в інтересах особистості та суспільства [147]. Виховання фізично та морально здорової людини, яка здатна визначати та творчо виконувати пріоритетні фахові завдання; формування соціальне активної, самостійної особистості, яка в поєднанні з професійною майстерністю та ініціативністю проявляє оптимізм, навички позитивного мислення; надання знань законів соціально-економічного розвитку суспільства, володіння методами управління колективом на підприємстві з урахуванням соціальних потреб суспільства - ці та інші риси молодого спеціаліста формуються в процесі проведення соціально-педагогічної роботи у ВНЗ, активної взаємодії всіх структур виховання та студентського самоврядування закладу вищої освіти.
Цілі соціально-педагогічної роботи у ВНЗ можуть бути зведені до двох моментів: по-перше, до організації соціального захисту та охорони прав і допомоги студентам і викладачам з боку держави, ВНЗ, суспільства; по-друге, до створення умов для подальшого формування та виявлення студентами і вихователями своїх соціальних якостей для розвитку власних здібностей, збільшення ступеню самоконтролю та самоорганізації для рішення особистих проблем.
До задач соціально-педагогічної роботи належать:
" адаптація студентів у суспільному, виховному та навчальному житті вищого навчального закладу;
" створення умов для самореалізації студентів та викладачів;
" створення умов для самоствердження студентів та викладачів "слабких" груп;
" діагностика соціальних, особових, навчально-виховних проблем студентсько-викладацького складу ВНЗ;
" соціально-педагогічна профілактика професійних особистісних якостей;
" соціально-педагогічна корекція та реабілітація;
" соціально-педагогічний контроль та корекція навчально-виховного процесу ВНЗ;
" соціально-педагогічне проектування та експертиза соціально-педагогічних проектів;
" посередництво у вирішенні певного кола питань особистості між студентами та викладачами, між клієнтами студентсько-викладацького складу та різними організаціями;
" реклама та пропаганда соціально-педагогічних послуг і залучення студентсько-викладацького складу до волонтерської соціально-педагогічної діяльності;
" допомога студентам із працевлаштуванням;
" соціальна допомога молоді з певними фізичними вадами, дітям-сиротам, дітям із багатодітних сімей;
" інформування студентів щодо їх прав та обов'язків;
" соціальна підтримка талановитої молоді;
" інноваційна діяльність у галузі соціально-педагогічної роботи. [137, 144, 145, 146]
Як бачимо, соціально-педагогічна робота зі студентською молоддю має свої особливості: адаптація студента до умов функціонування вищого навчального закладу (особливо це стосується першокурсника); корекція (захист) відносин між викладацьким складом та молоддю, яка навчається; попередження можливих фізичних, психічних і соціокультурних зіткнень окремого індивіду і груп ризику; розвиток студента як неповторної особистості, формування якості творчого професіонала через процес навчання, виховання, соціалізації.
Тому соціально-педагогічна робота у вищих навчальних закладах носить адресний характер і має враховувати: сфери життєдіяльності студента; актуальні й найтиповіші соціальні та психологічні проблеми молоді; вік, стать, соціальний статус кожного студента; рівень соціальної активності студента та його ставлення до майбутньої професії. Соціальна робота в Україні зі студентською молоддю забезпечується Міністерством, місцевими органами влади, міцною базою законодавчих актів держави; диференційованим підходом до різних категорій молоді та пов'язаних з цим проблем; студентським самоврядуванням на основі міцної бази нормативних документів та високим рівнем активності молоді в організації життєвого простору кожного студента, групи студентів та усієї виховної роботи у ВНЗ. Такі основні властивості соціальної роботи, як відкритість, доступність, отримання різних видів соціальної допомоги сприяють соціальній справедливості студентської молоді незалежно від політичних, соціальних, економічних, генетичних, статевих відмінностей. Системність і безперервність соціальної роботи створює умови вирівнювання соціальних відмінностей у студентському середовищі.
Таким чином, у центрі зору соціальної роботи з молодцю, яка навчається незалежно від складу суспільства і наявності ієрархії цінностей особистості, повинні знаходитися:
-норми, що регулюють діяльність суспільства по відношенню до студента;
-норми, які визначають обов'язки молоді по відношенню до держави, отримання освіти, людей, до самих себе;
-норми, що виступають у вигляді ідеалів життєдіяльності молоді, яка навчається;
-норми, професійні вимоги, які пред'являються до молодого спеціаліста в сучасних умовах;
-норми-заборони, що контролюють та коригують взаємовідносини людини і суспільства на соціальному, міжособистісному та особи-стісному рівнях взаємодії.
Провідна ідея концепції соціальної роботи з студентською молоддю в Україні полягає в розумінні її як багаторівневої системи, підсистемам якої властиві відносна самостійність, технологічність та ефективність залежно від об'єму (напряму соціальної роботи) й об'єкта (особистість, студентська група, студентська молодь) соціально-педагогічного впливу.
Соціальна робота у вищих навчальних закладах здійснюється в таких пріоритетних напрямах: соціальна профілактика та допомога, соціальна адаптація, соціальний захист та охорона драв молоді, соціальна корекція, соціальна реабілітація (з властивими їм підсистемами), змістом, формами і методами організації соціально-педагогічної роботи (див. рис. 1).
Розглянемо основні

 
 

Цікаве

Загрузка...