WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

180-181);
* зміст фізичного виховання включає вдосконалення організму підлітка: внутрішніх органів, пропорцій тіла, нервової, кістково-м'язоної систем -при збереженні й зміцненні його здоров'я; просвіта учнів у питаннях фізичної культури та особистої гігієни; формування механізму фізичного самовиховання, самоосвіти, самонавчання, стимулювання самовиховання волі, витримки, настійливості, самодисципліни тощо; різнобічний розвиток конкретних спортивних умінь та майстерності (Безрукова В. С. Педагогики. -Екатеринбург. 1996. - С. 56);
* цілеспрямована, чітко організована та планомірно здійснювана система фізкультурної та спортивної діяльності дітей. Вона включає підростаюче покоління у різноманітні форми занять фізичною культурою, спортом, військово-прикладною діяльністю, гармонійно розвиває тіло дитини у єдності з її інтелектом, почуттями, волею та моральністю (Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций. - М., 1996. - С.298);
* формування в учнів потреб і вмінь у систематичних заняттях фізичними вправами, сприяння розвитку їхніх фізичних якостей, здорового способу життя (Примерная программа по курсу "Педагогика". - М., 1992. -С 34);
* багатогранний процес організації активноїпізнавальної та фізкультурно-оздоровчої діяльності учнів, спрямованої на зміцнення потреби в заняттях фізичною культурою та спортом, осмислення їхніх психофізіологічних основ, розвиток фізичних сил та здоров'я, а також вироблення санічар-но-гігієнічних навичок та звичок і здорового способу життя (Хараламов И.Ф. Педагогика. - М., 1990. - С.446-447);
* І) Сприяння правильному фізичному розвиткові та зміцненню здоров'я, загартування, підвищення працездатності учнів.
2) Виховання в школярів високих моральних якостей, формування поняття про те, що піклування про своє здоров'я є громадським обов'язком.
3) Розвиток основних рухових якостей.
4) Формування життєво важливих рухових умінь та навичок.
5) Виховання стійкого інтересу й потреби у систематичних заняттях фізичною культурою.
6) Здобуття необхідною мінімуму знань в галузі гігієни та медицини, фізичної культури та спорту (Педагогика/ Под ред. Ю.К. Бабанского. -М., І988.-С.213-215);
* безпосередні та опосередковані, прямі та непрямі впливи на фізичний розвиток дітей. У першому випадку маються на увазі спеціальні види фізичного виховання, у другому - створення максимально сприятливих умов для фізичного зростання і розвитку дітей (Огородников И. Т. Педагогика. - М., 1968. -С.139);
* багатогранний педагогічний процес, спрямований на досягнення фізичної досконалості підростаючого покоління (Болдырев Н.И. и др. Педагогика. - М., 1968.-С.З88).
ФОРМА ВИХОВАННЯ * форма педагогічного процесу - це зовнішній вигляд, побудова педагогічного процесу (Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство. - М., 1998. - С. 349);
* зовнішній вираз процесу виховання... За кількістю вихованців форми виховання поділяються на індивідуальні, мікрогрупові, групові (колективні) та масові (Подласый И.П. Педагогика. - М., 1996. - С. 487).
Виховний захід * значения слова "захід" (сукупність дій для досягнення чого-небудь) не може "застаріти" й стати непридатним для позначення сучасної організаційної структури педагогічного процесу... Сутність, виховного заходу полягає в тому, що вихованці набувають певних знань, умінь, навичок, учаться оцінювати навколишній світ, сприймають певну систему ставлення до навколишньої дійсності, спонукаються до діяльності, до дії... Класифікація виховних заходів будується за компонентами, що характеризують особистість:
- виховні заходи, спрямовані на формування свідомості, - бесіди, лекції, диспути, екскурсії тощо;
- виховні заходи, спрямовані на розвиток почуттів, - конкурси, турніри, вікторини, концерти, рішення ситуацій тощо;
- виховні заходи, спрямовані на формування поведінки, - вправи у вчинках, дитячі інтелектуально-тренінгові ігри (ДІТІ), ділові ігри, моделювання ситуацій, школа людяності тощо (Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство. - М., 1998. - С.319, 320);
- під заходом ми розуміємо всі ті організовані одиниці виховання, коли активними с деякі, а більшості залишасіься роль глядача-слухача (мітинг, концерт, звичайні збори, звичайна класна година тощо). При цьому поняття "захід" для нас має безоцінний характер (Поляков С.Д. Психопеда-. гогика воспитания. - М., 1996. - С.114);
* групова колективна справа, яка організована педаюгом з мстою виховних корекцій розвитку особистості (Щуркова Н.Е. Собранье пестрых дел. -М.. 1994. -С.6);
* сукупність різного роду виховних впливів і матеріальних та духовних умов, що відповідають їх вимогам, підкорені єдиній комплексній виховній меті, взаємодіють між собою, являють собою цілісне утворення (Конаржевский Ю.А. Воспитательное мероприятие: состав, структура, анализ. - Магнитогорск. 1979. - С.8).
Виховна справа * вид (форма) організації та здійснення конкретної діяльності учнів. Головні відмінності виховної справи - необхідність, корисність, можливість здійснення (Подласый И.П. Педагогика. - М., 1996. -С 580).
Групові справи * звичайні шкільні дійства, коли беруть участь усі або більшість, але в основному в процесі справи, а не в її організації. Сумісна організація діяльності при цьому відсутня або існує як зусилля активу (Поляков С.Д. Психопедагогика воспитания. - М., 1996. - С. 117-118).
Колективні творчі справи * насамперед повнокровне життя старших та молодших, вихователів та вихованців і в той же час спільна боротьба за покращення оточуючого життя. Шість стадій підготовки та проведення КТС:
- попередня робота;
- планування;
- підготовка;
- проведення;
- підбиття підсумків;
- післядія (Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. -М..1989.-С.З).
Сумісні творчі справи * проведення загальних справ як творчих, так і колективних за методикою колективного творчого виховання (Поляков С.Д. Психопедагогика воспитания. - М., 1996. - С.118).
Особистісно-оріснтовані заходи * сутність їх - через безпосереднє подання значущої для самопізнання інформації збуджувати інтерес школярів до себе, свого розвитку. Особистісно-оріснтовані сумісні творчі справи відрізняються від загальновідомих колективних творчих справ підкресленою добровільністю участі; акцентуванням авторства ідей, пропозицій під час сумісного планування, можливістю вибору ролей, доручень, форм об'єднання з іншими учасниками, сумісним аналізом значущості справи для кожного члена групи (Поляков С.Д. Психопедагогика воспитания. - М., 1996.-С. 118-119).

 
 

Цікаве

Загрузка...