WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

передаються наступним поколінням і зберігаються протягом тривалого часу в суспільстві в цілому чи в окремих соціальних групах. Традиція проявляється у вигляді усталених, стереотипізованих норм поведінки, звичаїв, обрядів, свят, морально-етичних елементів тощо (Гончаренко С. Український педагогічний словник -К, 1997 -С.ЗЗЗ)
* стійкі форми колективного життя, які емоційно втілкжмь норми, звичаї, бажання вихованців Традиції допомагають виробляти загальні норми поведінки, розвивають колективні переживання, прикрашають життя (Подласый И.П Педагогика -М, 1996 -С.496),
* масовидне явище громадської психології, що являє собою спосіб зберігання й передачі суспільного досвіду, відтворення стійких суспільних відносин та підтримується силою громадської думки, масових звичок і переконань, звичаїв (Платонов К, К. Краткий словарь системы психологических понятий. - М., 1984. - С. 151);
* (традиції колективу) заключають у собі основні прагнення колективу, стосунки, які у ньому складаються (Педагогика/ Под ред. Ю.К. Бабанского. - М., 1988. - С.240);
* три типи традицій: традиційні масові заходи (шкільні свята, змагання та ін.), які складають певну перспективу - "завтрашню радість усього колективу"; традиції проведення церемоній, що відбуваються зприводу важливих подій шкільного життя (наприклад, традиція останнього дзвоника та ін.), у яких бере участь уся школа; традиції, що стосуються вчинків дітей, наприклад, традиція точності (усі шкільні та класні заходи починати своєчасно) та ін. (Ильина Т.А. Педагогика. - М, 1984. - С.414);
* така стійка форма колективного життя, яка найбільш виразно втілює у нормах, звичаях, певному порядку або окремих діях загальний смак та фомадську думку колективу в даній галузі ного життя (Педагогика / Под ред. Г.И. Щукиной. - М., 1966. - С.366)
ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ * це сукупність дій вихователя і вихованця, що забезпечують формування готовності до трудової діяльності. Готовність припускає: теоретичну підготовку (оволодіння системою чнань про працю); практичну підготовку (оволодіння системою як загальнотрудових умінь і навичок, так і спеціальних); формування культури праці, психологічну підготовку (формування мотивів, потреб, позитивного ставлення до праці) (Лозова В.І., Тройко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. Навч. посібник. -Харків, 2002. - С. 77).
* сукупність дій учителя та учня, спрямованих на психологічну підю-товку до праці, озброєння трудовими знаннями, вміннями та навичками, а також прищеплення культури розумової та фізичної праці (Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство. - М., 1998. - С. 181);
* охоплює ті аспекти виховного процесу, де формуються трудові дії, складаються виробничі відносини, вивчаються знаряддя праці та способи їх використання. Праця в процесі виховання виступає й як провідний фактор розвитку особистості, і як спосіб творчого освоєння світу, набуття досвіду посильної трудової діяльності у різних сферах праці, і як невід'ємний компонент загальної освіти (Подласый И.П. Педагогика. - М., 1996. - С. 157);
* виховання базисних рис характеру, що забезпечують успіх у праці, таких як працелюбність, старанність, сумлінність, потреба в праці (Безрукова В. С. Педагогика. - Екатеринбург, 1996. - С. 61);
* процес залучення учнів до різноманітних педагогічне організованих видів суспільне корисної праці з метою передання їм мінімуму виробничого досвіду, трудових )умінь та навичок, розвитку в них творчого практичного мислення, працелюбства та свідомості робочої людини (Лихачев Ь.Т. Педагогика: Курс лекций - М., 1996. - С.250);
* процес формування в учнів соціалістичного ставлення до прані: працелюбності, охайності, сумлінності у праці, що виконується, прагнення до досягнення більш високих результатів, виявленню ініціативи, творчості, товариської взаємодопомоги та ін. (Харламов И.Ф. Педагогика. - М., 1990. -С.404-405);
* формування потреби в праці, працелюбності, суспільно-трудової активності, свідомої дисципліни праці та інших моральних якостей людини, які необхідні для її трудової діяльності на загальну користь (Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. - М., 1988. - С. 178);
* метою трудовою виховання та навчання у школі є: прищеплення любові до праці та поваги до людей праці; формування в учнів у процесі навчання та суспільне корисної праці трудових навичок та вмінь; спонукання до свідомого вибору професії та отримання первісної професійної підготовки (Баранов С.П. и др. Педагогика. - М., 1987. - С.49);
* формування таких важливих якостей особистості, як працелюбність, висока трудова дисципліна, виробнича відповідальність, дбайливе ставлення до засобів виробництва та суспільних продуктів праці; прагнення до постійного підвищення професійної кваліфікації, продуктивності праці, її ефективності та якості: виробничий колективізм; свідоме, творче, активне ставлення до праці, участь в управлінні виробництвом та вдосконаленні його організації; розуміння високого соціально-політичного та моральною призначення праці в умовах соціалізму; усвідомлення юридичного статусу соціалістичної праці як загального права, громадського обов'язку; усвідомлення естетичного призначення соціалістичної праці, яка створює предмети праці та виробничі процеси людей за законами краси (Орлов А.Н. Общеобразовательная культура. - М., 1986. - С.64-65);
* вирішує два основних завдання: виробити у молоді готовність, бажання та прагнення працювати на користь Батьківщини й підготувати практично її до праці (Ильина Т.А. Педагогика. - М., 1984. - С. 129);
* виховання свідомого ставлення і схильності до праці як до основної життєвої потреби через формування звички до праці шляхом включення особистості в активну трудову діяльність і такої організації цієї діяльності, яка б сприяла формуванню задоволення її процесом і результатом. Кінцева мета трудового виховання - формування потреби в праці особистості як риси її характеру (Платонов К.К. Краткий словарь системы психологических понятий. - М., 1984. - С. 153).
* Принципи трудового виховання:
1. Єдність трудового виховання та загального розвитку - морально го, інтелектуального, естетичного, фізичного.
2. Розкриття, виявлення, розвиток індивідуальності в праці.
3. Висока моральність праці, її суспільне корисна спрямованість.
4. Раннє включення у продуктивну працю.
5. Різноманітність видів праці.
6. Постійність, безперервність праці.
7. Риси продуктивної праці дорослих у дитячій праці.
8. Творчий характер праці, сполучення зусиль розуму та рук.
9. Спадкоємність змісту трудової діяльності, вмінь та навичок.
10. Загальний характер продуктивної праці.
11. Посильність трудової діяльності.
12. Єдність праці та багатогранного духовного життя o (Сухомлинский В.А. Павлышская средняя школа. - М., 1979. - С.310-317).
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ * сукупність дій учителя та учня, спрямованих на гармонійний розвиток форм тіла, зміцнення здоров'я, на розвиток фізичної сили, спритності (Стефановская Т.А. Педагогика: паука и искусство. - М., 1998.-С.

 
 

Цікаве

Загрузка...