WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

технології: Навч. посібник. - К., 1995. - С.46-48);
* вимоги, з урахуванням яких необхідно здійснювати навчально-виховну роботу в школі (Харламов И.Ф..Педагогика. - М., 1990. - С.98);
* вихідне положення, керівне начало, яким педагог користується з метою кращої організації виховного процесу:
- комуністична ідейність, партійність і цілеспрямованість;
- зв'язок виховання з життям, працею, практикою комуністичного будівництва;
- виховання особистості в колективі та через колектив;
- єдність вимог та поваги до особистості вихованця;
- послідовність, спадкоємність, систематичність, єдність і безперервність виховних впливів (Баранов С.П. и др. Педагогика. - М., 1987.-С. 167-170);
* сукупність основних вихідних положень та ідей, які визначають основне спрямування, зміст і організацію виховних ідей:
1. Гуманізм. 2. Природовідповідність. 3. Зв'язок виховання з життям. 4. Виховання в праці. 5. Врахування вікових та індивідуальних особливостей вихованців. 6. Систематичність і послідовність виховання. 7.Єднісгь вимог і поваги до особистості. 8. Поєднання педагогічного керівництва з розвитком самостійності та ініціативи вихованців (Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. - К.. 1985. - С.52-53);
* основні, чітко сформульовані вимоги, які спрямовують педагогічне мислення й дії вихователів:
1) Комуністична цілеспрямованість.
2) Виховання в праці на загальнукористь.
3) Комплексний підхід до виховання.
4) Педагогічне керівництво і самодіяльність учнів.
5) Єдність розвитку особистості і колективу.
6) Урахування вікових та індивідуальних особливостей.
7) Єдність мети, змісту, методів та умов виховання.
8) Єдність дій усіх сил, що беруть участь у вихованні (Педагогика / Под ред. Г. Нойнера, Ю.К. Бабанского. - М., 1984. -С. 147-151)
* вихідні положення, що відображають загальні закономірності процесу виховання, якими належить керуватися вихователю:
1. Принцип комуністичної цілеспрямованості процесу виховання.
2. Принцип єдності і взаємозв'язку всіх сторін комуністичного виховання.
3. Принцип єдності дій усіх вихователів.
4. Принцип єдності дій школи, трудових колективів та громадськості у вихованні.
5. Принцип поєднання педагогічного керівництва з розвитком ініціативи та самодіяльності учнів.
6. Принцип урахування вікових особливостей та індивідуальних відмінностей учнів у процесі виховання.
7. Принцип виховання в колективі та через колектив.
8. Принцип виховання в праці.
9. Принцип поваги до особистості та вимогливості до неї.
10. Принцип опори на позитивне в людині. (Ильина Т.А. Педагогика. - М., 1984. - С.378-380).
* основні засади, що визначають загальну спрямованість виховного процесу, основні вимоги до його змісту, методики та організації. Система принципів включає: комуністичну спрямованість та партійність виховання; зв'язок виховання з життям, з практикою комуністичного виховання; комплексний підхід до виховання; єдність свідомості та поведінки; виховання у праці; виховання особистості в колективі; поєднання педагогічного керівництва із ініціативою та самодіяльністю учнів; повага до особистості дитини в поєднанні із розумною вимогливістю до неї; спирання на позитивне в людині; врахування вікових та індивідуальних особливостей школярів: наступність та систематичність педагогічних впливів; єдність вимог школи, сім'ї та громадськості (Педагогика/ Под ред. Ю.К. Бабинского. - М-., 1983. -С. 290).
* 1. Цілеспрямованість виховного процесу.
2. Цілісність та єдність виховного процесу.
3. Єдність виховання комуністичної свідомості та поведінки.
4. Спирання на колектив учнів.
5. Поєднання вимогливості й поваги до особистості.
6. Принцип паралельної дії,
7. Принцип послідовності виховання (Огородников И.Т. Педагогика -М., 1968. -С.80-85).
* такі вихідні положення, у яких виявлені вимоги до змісту, організації, до методів виховної роботи:
1. Комуністична цілеспрямованість.
2. Зв'язок виховання з життям, з працею, з практикою комуністичного будівництва.
3. Виховання у колективі.
4. Висока активність і широка самодіяльність учнів при організації найрізноманітнішої діяльності школярів.
5. Повага до особистості вихованця і висока вимогливість до нього.
6. Урахування вікових та індивідуальних особливостей.
7. Єдність і цілісність виховного процесу (Педагогика/ Под ред. Г.И. Щукиной. - М., 1966. - С.335).
ПРОЦЕС ВИХОВАННЯ * ефективна взаємодія (співробітництво) вихователів та вихованців, спрямована на досягнення поставленої мети (Подласый И.П. Педагогика. - М., 1996. - С.432);
* (виховний процес) широка, багатостороння взаємодія дітей як активних суб'єктів діяльності із навколишнім природно-соціальннм оточенням, насамперед дорослими людьми (Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций. -М., 1996. -С. 14);
* виховна діяльність, обмежена часом і об'єктами виховання (школа, клас, учень), яка поділяється на форми організації виховання, методи і прийоми, засоби виховання (Грузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорій та історія: Навч. посібник. - К., 1995. - С.87);
* цілеспрямований і свідомо здійснюваний педагогічний процес організації і стимулювання активної діяльності особистості, яка формується, по оволодінню суспільним досвідом: знаннями, практичними уміннями та навичками, способами творчої діяльності, соціальними та духовними відносинами (Харламов И.Ф. Педагогика. - М., 1990. - С.83);
* є найширшим соціальним процесом, у ньому беруть участь усі творці людської культури, у тому числі й чарівники, і дресирувальники леопардів, усе навколишнє жигтя, у яке дитина нходить як творець самої себе, як суверенна істота (Азаров Ю.П. Радость учить и учиться. - М., 1989. - С.5):
* соціальна взаємодія педагога та вихованця, їхні стосунки, що розвиваються; сутність виховного процесу полягає в тому, що зовнішнє (об'єктивне) стає набутком внутрішнього (суб'єктивного), переводиться у сферу свідомості людини з тим, щоб знайти своє виявлення в результатах подальшої поведінки та діяльності (Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. - М., 1988. -С.93);
* процес, спрямований на формування соціальне цінних якостей особистості, на створення і поширення кола її відносин до навколишнього світу - до суспільства, до людей, до самої себе (Баранов С.П. и др. Педагогика. - М., 1987. -С. 158-159);
* соціальна цілеспрямована діяльність педагогів по формуванню в дитини якостей, необхідних для її участі в житті суспільства (Ильина Т.А. Педагогика. - М., 1984. - С.37);
* організований процес активного засвоєння і розвитку людської культури, що здійснюється під впливом виховної діяльності (діяльності вихователя), у результаті якого вихованці розвиваються у напрямку суспільно заданих цілей;
специфічний процес, який будується у певних просторових, часових та соціальних умовах на основі стратегії виховної роботи;
процес, який впливає на індивідуальний, колективний, суспільний розвиток, що відповідає цілям виховання (Педагогика/ Под ред. Г. Нойнера, Ю.К.

 
 

Цікаве

Загрузка...