WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

зборах, піонерських зльотах та ін.) про свою роботу та дисципліну.
6. Метод переключення - переключення учнів з одного виду діяльності на інший та поступове формування нового стереотипу поведінки (Харламов И.Ф. Педагогика. - М., 1990. - С.323-340);
* І. Методи формування свідомості особистості (поглядів, переконань, ідеалів): бесіда; лекції; диспути; метод прикладу.
II. Методи організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки: педагогічна вимога; суспільна думка; привчання; вправа; створення виховуючих ситуацій.
III. Методи стимулювання поведінки і діяльності: вимагання; змагання; заохочування; покарання.
IV. Методи контролю, самоконтролю і самооцінки у вихованні: педагогічне спостереження; бесіди, спрямовані на виявлення вихованості; опитування (анкетні, усні ті ін.); аналіз результатів суспільне корисної діяльності, виконання доручень; створення ситуацій для вивчення поведінки вихованців (Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. - М., 1988. - С. 105-123);
* І. Методи переконання:
- науково обґрунтована інформація;
- доповідь (лекція, розповідь);
- бесіда;
- пошуковий метод;
- метод взаємної просвіти учнів;
- форум - особлива форма дискусії;
- збори, конференції - форми комплексного застосування методів переконання;
- напуття.
II. Методи організації практичної діяльності учнів:
- вибір, планування та мотивація діяльності;
- організація діяльності; інструктаж;
- вправа;
- звітність.
III. Методи педагогічного стимулювання:
- постанова та реалізація перспектив;
- вимоги;
- оцінка;
- змагання;
-контроль;
- заохочування;
- покарання (Педагогика/ Под ред. Г. Нойнера, Ю.К. Бабанского. - М., 1984. - С.216-229).
* 1. Методи, що спрямовані на формування позитивного досвіду поведінки вихованців у діяльності, у спілкуванні:
- вимога, громадська думка (побуджують вихованців до позитивних дій та вчинків);
- приучения, вправа (сприяють формуванню певних способів поведінки, організують необхідність предметної дії, сприяють виробленню звичок);
- спеціальні виховні ситуації, у яких здійснюється, наприклад, змагання, громадське доручення (служать організації, накопиченню та закріпленню досвіду поведінки, спілкування, діяльності).
II. Методи формування свідомості (понять, суджень, переконань): політичні, етичні, естетичні бесіди, розповіді, диспути, лекції, приклад у найрізноманітніших функціях та властивостях.
III. Методи заохочування та покарання (Педагогика школы / Под ред. Г.И. Шукиной. - М.. 1977. - С.34-50);
* 1) Методи формування морального досвіду у поведінці та діяльності (метод привчання, метод організації суспільне корисної діяльності, метод використання творчої гри, соцзмагання).
2) Методи формування моральної свідомості (етичні бесіди, диспути, розповіді та лекції).
3) Додаткові методи виховання (заохочення та покарання) (Теория и методика коммунистического воспитания/ Под ред. Г.И. Щукиной. - М., 1974. - С.67-90);
* Загальні методи виховання: приучения, вправи, переконання, участь у громадській діяльності, схвалення та заохочення, осуд та покарання (Огородников И.Т. Педагогика. - М., 1968. - С.85-91).
МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ * цілеспрямований та систематичний вплив на свідомість, почуття та поведінку вихованців із метою формування в них моральних якостей, що відповідають вимогам суспільної моралі. Основні завдання морального виховання: 1) формування моральної свідомості, 2) виховання та розвиток моральних почуттів, 3) вироблення вмінь та
навичок моральної поведінки (Подласый И.П. Педагогика. - М., 1996. -С.452);
* досвід формування свідомості, моральних почуттів і навичок моральної поведінки (Безрукова В. С. Педагогика. - Екатеринбург, 1996. -С.65);
* організація дітей на подолання та вирішення життєвих суперечностей, проблем, питань, конфліктів та сутичок, процес постійних та систематичних рішень, виборів вольових дій на користь моральних норм, процес самоподолання та самокерування у відповідності до них (Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций. - М., 1996. - С.268-269);
* зміст виховної роботи з морального формування учнів:
а) ставлення до ідеології та політики нашої держави: відданість соціалістичній ідеології; розуміння ходу та перспектив світового розвитку; правильна оцінка подій у країні та на міжнародній арені; пріоритет загальнолюдських цінностей над класовими; непримиренність до ворогів миру та свободи народів;
б) ставлення до Батьківщини, до інших країн та народів: любов до соціалістичної Батьківщини, дружба та братерство усіх народів СРСР, непримиренність до національної та расової неприязні; братерська солідарність із трудящими усіх країн, з усіма народами;
в) ставлення до праці: сумлінна праця на благо суспільства: хто не працює, той не їсть; прагнення принести якомога більше користі Батьківщині; боротьба з порушеннями трудової дисципліни;
г) ставлення до суспільного майна та матеріальних цінностей: турбота кожного про збереження та збільшення суспільного майна; бережливе ставлення до природи;
г) ставлення до інших людей: колективізм та товариська взаємодопомога; гуманні стосунки та взаємна повага між людьми; взаємна повага в родині, піклування про виховання дітей;
д) ставлення до себе: високе усвідомлення суспільного обов'язку, непримиренність до порушень суспільного порядку, чесність та правдивість, моральна чистота, скромність у суспільному та особистому житті; непримиренність до несправедливості, дармоїдства тощо (Харламов И.Ф. Педагогика. - М., 1990.-С.381).
* цілеспрямований і систематичний вплив на свідомість, почуття, поведінку вихованців з метою формування в них моральних якостей, які відповідають вимогам і нормам моралі (Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. Наач. посібник. - Харків, 2002. - С. 75).
Методи морального виховання
* 1. Методи формування в учнів суспільної поведінки та досвіду суспільних відносин: метод привчання до форм суспільної поведінки; метод організації суснільно-корисної діяльності учнів; метод використання творчої гри в організації досвіду суспільної поведінки; соціалістичне змагання як особливий шлях до стимулювання суспільної поведінки.
2. Методи формування моральної свідомості: розповіді на етичні теми; лекції на етичні теми; етичні бесіди; диспути на етичні теми.
3. Методи, що підсилюють та підтримують методи морального виховання: заохочування як вираз позитивної оцінки вчинків, дій колективу чи окремої дитини; покарання як особлива форма подання суспільних вимог до особистості чи колективу (Педагогика / Под ред. Г.И. ІЦукиной. - М., 1966. - С.З76-379).
НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ * історично зумовлена і створена самим народом сукупність ідеалів, поглядів, переконань, традицій, звичаїв та інших форм соціальної практики, спрямованих на організацію життєдіяльності підростаючих поколінь, у процесі якої засвоюється духовна і матеріальна культура нації, формується національна свідомість і досягається духовна єдність

 
 

Цікаве

Загрузка...