WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

класифікації І.С. Мар'єнка названі такі групи методів виховання, як пояснювально-репродуктивні, проблемно-ситуативні, методи привчання та вправи, стимулювання, гальмування, керівництва, самовиховання. У наш час найбільш об'єктивною та зручною є класифікація методів виховання на підставі спрямованості - інтегративної характеристики, яка включає в себе цільову, змістовну та процесуальну сторони методів виховання (Г.І. Щукіна). У відповідності до цієї характеристики виділяється три групи методів виховання: 1. Методи формування свідомості особистості (розповідь на етичну тему, роз'яснення, етична бесіда, диспут, приклад).
2. Методи організації діяльності та формування досвіду суспільної поведінки (вправи, вимога, привчання, доручення, метод виховуючих ситуацій). "
3. Методи стимулювання поведінки та діяльності (заохочення, покарання, змагання, суб'єктивно-прагматичний метод) (Подласый И.П. Педагогика. - М., 1996. - С.532-567);
* За джерелами пізнання:
1) Словесні методи - розповідь, бесіда, інструкція та ін.
2) Практичні методи - вправи, тренування, самоврядування та ін.
3) Наочні методи - ілюстрування, показ, подання матеріалу та ін.
Класифікація методів на основі структури особистості:
1) Методи формування пізнання - розповідь, бесіда, інструктаж, показ, ілюстрування та ін.
2) Методи формування поведінки - вправи, тренування, самоврядування та ін.
3) Методи формування почуттів (стимулювання) - схвалення, заохочення, осуд та ін.
Класифікація методів за ступенем продуктивності:
1) Пояснювально-ілюстративні методи - розповідь, показ, пояснення, доповідь, інструктаж, бесіда.
2) Репродуктивні методи - лекція, приклад, демонстрація,алгоритмічний наказ, доручення, вправа.
3) Проблемні методи - бесіда, проблемна ситуація, переконання, Іра, перспективні лінії, узагальнення.
4) Частково-пошукові методи - диспут, спостереження, самостійна робота, лабораторна робота, самоврядування, змагання.
5) Дослідницькі методи -дослідницьке моделювання, збирання нових фактів, завдання, технічна творчість, проектування (Безрукова В. С. Педагогика. - Екатеринбург, 1996. - С.68, 69, 71);
* 1 група. Методи організації та самоорганізації дитячого виховного колективу (колективна перспектива, колективна гра, колективні єдині вимоги, колективне самоврядування школярів, колективне змагання, колективне самообслуговування).
2 група. Методи організації повсякденного спілкування, ділового, товариського, довірливої взаємодії та взаємовпливу (повага та взаємоповага. переконання, обговорення, розуміння, довіра, спонукання, співчуття, застереження, критика, конфліктні ситуації).
3 група. Методи дитячої самодіяльності (самоаналіз, самокритика, самопізнання, самоочищення, самовиховання, самонавчання, самоосвіта, самовладання, самообмеження, самоконтроль, самостимулювання, самозупи-нення, самопокарання).
4 група. Методи педагогічного впливу, корекції свідомості та поведінки, стимулювання та гальмування діяльності дітей, спонукання їх до саморегуляції, самостимулювання та самовиховання (приклад, роз'яснення, очікування радості, актуалізації мрії, подолання напруги; звернення до совісті, до почуття справедливості, до самолюбства й честі, до любові, до естетичних переживань, до милосердя, до сорому, страху; вимога, навіювання, вправа, заохочення, покарання) (Лихачев Б. Т. Педагогика: Курс лекций. -М., 1996.-С.170-191);
* 1) методи формування свідомості особистості: бесіди, лекції, диспути, особистий приклад педагога;
2) методи організації діяльності й формування досвіду громадської поведінки: педагогічна вимога, громадська думка, довіра, привчання, впрапа. створення виховуючих ситуацій;
3) методи стимулювання поведінки і діяльності: змагання, заохочення, покарання (Галузинсъкий В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія Навч. посібник. - К., 1995. - С.88-89);
* Перша група. Методи формування свідомості особистості учня. Включають: розповідь, пояснення, бесіду, диспут, приклад.
Друга група. Методи організації діяльності учнів і формування досвіду поведінки. Включають: педагогічну вимогу, громадську думку, привчання, вправи, доручення, створення виховних ситуацій.
Третя група. Методи стимулювання діяльності поведінки учня. До цієї групи належать: 1) Методи залучення учня до творчої діяльності: виконання творчих завдань, удосконалення моделей, виготовлення моделей, участь в олімпіадах і конкурсах. 2) Методи заохочення до навчальної діяльності школяра: а) система похвали та підбадьорювання, використання засобів масової інформації, матеріальні стимули (премії, цінні подарунки).
Четверта група. Методи контролю за ефективністю виховання: а) облік результатів оцінки поведінки класним керівником; б) написання характеристики на учня; в) ведения щоденника учнем; г) самоаналіз власної поведінки (Падалка О. С. та ін. Педагогічні технології: Навч. посібник.. -К.. 1995. - С. 54-56);
* 1. Переконання. Засоби: навчальна робота, роз'яснювальні індивідуальні та колективні бесіди, вечори та конференції на наукові, моральні, естетичні та санітарно-гігієнічні теми, політінформації, читацькі конференції, диспути, зустрічі з діячами науки, техніки, мистецтва, фізичної культури та спорту та ін.
2. Метод позитивного прикладу. Засоби: бойові та трудові подвиги радянських людей в ім'я Батьківщини, життя видатних учених, діячів мистецтва та літератури, літературні герої, приклад кращих учнів.
3. Метод вправ. Прийоми: а) постановка виховного завдання й побудження в учнів потреби до того чи іншого виду діяльності; б) роз'яснення способів діяльності та озброєння їх відповідними знаннями (розвиток свідомості); в) практичний показ дії по вирішенню поставленого завдання; г) організація первісного відтворення учнями дій, що показані (зразків пове- , дінки); г) наступне тренування у вдосконаленні та закріпленні способів діяльності; д) подання вимог до учнів у вдосконаленні вправ, що організуються; е) нагадування й контроль за поведінкою.
4. Методи схвалення та засудження. Засоби схвалення: особисте схвалення вчителя, схвалення у присутності товаришів, подяка вчителя, класного керівника, подяка у наказі по школі, нагородження книгами або навчальними посібниками, нагородження похвальними грамотами та медалями за виняткові успіхи у навчанні та поведінці. Засоби засудження: зауваження вчителя, усна догана, наказ учневі встати біля парти, догана у наказі по школі, виклик для догани на засідання шкільної педради, переведення до іншого паралельного класу або до іншої школи, виключення зі школи за погодженням з районним відділом народної освіти та направлення до школи для важковихованих.
5. Методи вимоги та контролю за поведінкою учнів. Засоби вимоги: прохання, тактовні вказівки та розпорядження вчителів, класних керівників, директора школи та його заступників; засоби контролю: повсякденне спостереження за поведінкою та роботою учнів, індивідуальні бесіди про виконання отриманих завдань або громадських доручень, звіти школярів перед своїми товаришами (на

 
 

Цікаве

Загрузка...