WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

індивідуальних особливостей учнів, рівня вихованості дітей та умов їх життя;
- узгодженість плану з іншими планами школи.
Структура плану: характеристика класу; завдання виховання; система виховної діяльності (Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. - М., 1988. -С.286-288);
* повинен охоплювати всі напрями роботи класного керівника, забезпечувати її всебічність, відповідати виховним завданням, шо висуваються перед школою й класом. Складається на одну навчальну чверть або півріччя. Приблизна структура плану: І. Характеристика класу. II. Визначення конкретних виховних завдань, що стоять перед класом у даній чверті. III. Завдання вивчення учнів. IV. Робота по підвищенню успішності та дисципліни учнів. V. Індивідуальна робота з учнями. VI. Класні збори з навчальною тематикою. VII. Позакласна робота. VIII. Робота з батьками (Ильина Т.А. Педагогика. - М., 1984. - С.457-459).
КОЛЕКТИВ (дитячий) * це стійке об'єднання дітей, яке має загальну суспільне значущу мету, спільну діяльність, спрямовану на реалізацію цієї мети, характеризується стосунками взаємної відповідальності (Лозова К І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. Навч. посібник. - Харків, 2002. -С. 175).
* група людей, яка характеризується такими основними ознаками: ріп поправністю, єдністю суспільно-цінністної та особистісно значущої мені. єдністю дій по досягненню цієї мети, наявністю органів самоврядування Для дитячого колективу слід назвати й інші дуже важливі ознаки: захищеність кожного, почуття власної гідності кожного, відповідальність, дисципліна, а також мажор та краса у колективі (Стефановская Т.А. Педагогика-наука и искусство. - М., 1998. - С. 198);
* (учнівський) група учнів, яка об'єднана загальною соціальне значущою метою, діяльністю, організацією цієї діяльності, що має певні виборні органи та відрізняєтьсязгуртованістю, загальною відповідальністю, взаємною залежністю при безумовній рівності всіх членів у правах та обов'язках (Подласый И.П. Педагогика. - М., 1996. - С.491);
* виховний колектив є таким об'єднанням вихованців, життя та діяльність якого мотивується цілями та завданнями соціалістичного суспільства, у якому добре функціонують органи самоврядування, а міжособистісні стосунки характеризуються високою організованістю, відповідальною залежністю, прагненням до загального успіху, багатством духовних інтересів (Харламов И.Ф. Педагогика. - М., 1990. - С.347);
* група високого рівня розвитку, де міжособистісні стосунки опосередковані суспільне цінним й особистісно значущим змістом спільної діяльності (Краткий психологический словарь. - М., 1985. - С. 144);
* організаційна форма об'єднання людей на основі якої-небудь цілеспрямованої діяльності (Ильина Т.А. Педагогика. - М., 1984);
* група людей, об'єднана спільною діяльністю, кінцева мета якої співпадає з метою суспільства. Ступінь підкорення діяльності кожного члена колективу цій меті зумовлює міжособистісні стосунки й через них психологічний клімат даного колективу. Колектив розрізняють за величиною, зо-внішнбою (офіційною) і внутрішньою (неофіційною) структурою. Елементарний колектив - найменший за величиною, але мас свої, в основному близькі, зовнішню та внутрішню структури (бригада, піонерська зірочка); первісний колектив характеризується узагальненими цілями при повсякденних контактах (цех, шкільний клас, відділ установи), які можуть бути тільки епізодичними (завод, школа, установа) (Платонов К.К. Краткий словарь системы психологических понятий. - М., 1984. - С.55);
* учнівський колектив є своєрідною формою спільності підлітків, юнаків та дівчат. Його ознаки:
* сумісна спрямованість до соціальне значуших цілей діяльності;
* сумісна діяльність членів колективу;
* наявність відносин відповідальної залежності.
Сучасний шкільний колектив являє собою органічну єдність двох колективів - педагогів та учнів (Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. - М., 1983.-С.347-348);
* група, де міжособистісні стосунки опосередковуються особисто значущим та суспільне цінним змістом групової діяльності (Петровский А.В., Шпалинский В.В. Социальная психология коллектива. - М., 1979. - С.65);
* найменша за чисельністю, вже більш неподільна частина загального колективу, де діти зв'язані повсякденною діяльністю й знаходяться у постійному спілкуванні між собою (Педагогика / Под ред. Г.И. Щукиной. - М., 1966. - С.359);
* Колектив первісний - поняття й термін уведені А.С.Макаренко: "Первісним колективом потрібно називати такий колектив, у якому окремі його члени опиняються у постійному діловому, дружньому, побутовому та ідеологічному об'єднанні" (Макаренко А. С. Соч. Т.5. - М., 1958. - С. 476).
Стадії розвитку колективу
* І. Колектив виступає як мета виховних дій педагогів.
II. Колектив виступає як інструмент цілеспрямованого формування певних якостей особистості.
III. Колектив допомагає педагогам у коригуванні соціального досвіду та розвитку творчої індивідуальності кожної окремої дитини (Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. - М., 1988. - С.237-238);
* І. Характеризується недостатньою організованістю, розрізненістю всіх учнів, лише формально об'єднаних у один клас (школу). Вчитель - організатор колективу. Подаючи свої вимоги, він виступає перед учнями один.
II. Коли вчитель знаходить у класі здорове ядро та починає спиратися на нього у своїй виховній роботі з класом.
III. Характеризується виробленою громадською думкою, яка підіри-мує діяльність учителя (Ильина Т.А. Педагогика. - М., 1984. - С.406-407),
* 1. Подання вимог відбувається шляхом встановлення режиму й рсн-порядку в установі, організації простих загальних справ, що очолюють безпосередньо вчителі. Виявлення учнів, які особливо гостро сприймають інтереси колективу, відгукуються на вимоги вчителів та діють у відповідності з ними.
II. Вимоги колективу подає актив.
III. Весь колектив подає свої вимоги до окремої особистості. Виникнення загального досвіду та спільної думки в оцінці явищ та фактів суспільного життя.
IV. Кожний школяр завдяки міцно засвоєному колективному досвідові сам висуває до себе вимоги громадської поведінки (Педагогика / Под рсд Г.И. Щукиной. - М., 1966. - С.361-368).
"Піщаний розсип": люди мало знають один одного, не йдуть назу-стріч один одному. Група існує формально, не приносить радості тим, хто в неї входить.
"М'яка глина": в групі помітні перші зусилля сполучення колективу, з'єднуючими ланками є формальна дисципліна і вимоги старих. Стосунки різні - доброзичливі, конфліктні, існують замкнуті угруповання приятелів, які мало спілкуються.
"Мигаючий маяк": в групі переважає бажання спільної праці, допомоги один одному, бути разом. Є на кого спиратися. Група відзначає Іься своею індивідуальністю, але недостатньо проявляється іниціаі ива.
"Рожеві вітрила": товариська участь і зацікавленість спрагами один одного поєднується із взаємною вимогливістю. У членів групи проявляється відчуття гордості за свій колектив.
"Палаючий факел": тісна дружба, відмінне взаєморозуміння,

 
 

Цікаве

Загрузка...