WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

діяльність;
б) виховання є стимулюванням активності особистості в діяльності. яка організується;
в) у процесі виховання необхідно проявляти високий гуманізм і повагу до особистості в поєднанні з високою вимогливістю;
г) у процесі виховання необхідно відкривати перед учнями перспективу їх зростання, допомагати їм добиватися радощів успіху;
ґ) у процесі виховання необхідно виявляти й спиратися на позитивні якості;
д) у вихованні необхідно враховувати вікові та індивідуальні особливості учнів;
е) виховання повинне здійснюватися в колективі та через колектив;
є) у процесі виховання необхідно домагатися єдності та узгодженості педагогічних зусиль учителів, школи, сім'ї та громадськості (Харламов И.Ф. Педагогика. - М., 1990. - С.85-98);
* об'єктивно існуючий, стійкий, повторюваний, необхідний і суттєвий зв'язок між явищами і процесами, що характеризує їх розвиток:
1. Цілісний педагогічний процес, його мета, завдання, зміст, форми, методи обумовлені соціально-економічними потребами суспільства, його ідеологією й політикою.
2. Завдання, зміст, методи й форми педагогічного процесу залежать не тільки від потреб, але й можливостей суспільства, від умов, у яких протікає цей процес.
3. Закономірний взаємозв'язок виховання, навчання, освіти й розвитку.
4. Єдність виховання й самовиховання, викладання й уміння.
5. Визначальна роль діяльності та спілкування у вихованні та навчанні.
6. Урахування в педагогічному процесі вікових та індивідуальних особливостей вихованців.
7. Взаємозв'язок колективу й особистості в педагогічному процесі.
8. Закономірний взаємозв'язок завдань, змісту, форм і методів в педагогічному процесі (Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. - М., 1988.-С.36-42);
- вираз суттєвого, необхідного внутрішнього зв'язку між причиною і наслідком, що обумовлює певний розвиток явищ:
- ефективність виховного процесу визначається тим, наскільки доцільно пощастить організувати відносини, які торкаються сфери спілкуванняй сфери конкретної діяльності;
- ефективність виховного процесу тим вища, чим більше він збагачує та перебудовує потребнісно-мотиваційну сферу особистості, розвиває її інтелектуальну й емоційно-вольову активність;
- ефективність виховного процесу значно зростає, якщо він приводить у рух практично-дійову сферу особистості, забезпечує єдність свідомої поведінки й діяльності учня (Баранов С.П. и др. Педагогика. - М., 1987. - С. 162-167);
- загальні зв'язки, що визначають сутність процесу і враховують необхідні умови для протікання цього процесу:
1. Зв'язки між педагогічним процесом і суспільними вимогами й умовами.
2. Зв'язки між педагогічним процесом і розвитком особистості окремого індивіда в цілому та розвитком його на певних вікоиих етапах.
3. Взаємозв'язок діяльності вихователів та вихованців.
4. Взаємозв'язки між цілями, засобами, умовами і результатами.
5. Між різними педагогічними ситуаціями в процесі виховання повинна існувати певна наступність і послідовність, що обумовлені загальною перспективою виховної діяльності.
6. Між окремими процесами і процесом в цілому, між окремими діями різних педагогів, педагогічного колективу і керівництвом виховними процесами у їх цілісності та комплексності існує взаємозв'язок (Педагогика / Под ред. Г. Нойнера, Ю.К. Бабанского. - М.. 1984. - С.81-89);
- закономірності виховного процесу обумовлені закономірностями виховання як суспільного явища, а також закономірностями розвитку особистості:
- залежність виховання як особливої сфери життєдіяльності людей від сукупності об'єктивних та суб'єктивних факторів суспільного середовища;
- єдність та взаємозв'язок виховання та розвитку особистості;
- чим доцільніше організована корисна суспільству діяльність вихованців, чим розумніше будується їхнє спілкування, тим ефективніше протікає виховний процес;
- зв'язок між виховним впливом, взаємодією та активною діяльністю вихованців (Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. - М., 1983. -С. 275-280);
- характеризують сутність педагогічних явиш, вони визначають тенденції їх розвитку й являють свою силу як у розвитку науки, так і у практичній діяльності вчителів, вихователів;
- єдність та взаємообумовленість процесів виховання і розвітку;
- виховуючий характер навчання;
- діяльність - основа формування особистості підростаючої людніш (Педагогика /Под ред. Г.И. Щукиной. - М., 1966. - С.22-23).
ЗАСОБИ ВИХОВАННЯ * є допоміжними для вчителя, вони залежать від конкретної, локальної мети. До засобів виховання належать книги, засоби масової інформації (преса, телебачення, радіо). Велике виховне значення мають засоби мистецтва (кінофільми, вистави). Проте найважливішу роль відіграє вчасно й мудро сказане слово вчителя, якого потребує учень (Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. - К" 1995. - С.89);
* ті конкретні заходи або форми виховної роботи (бесіди, збори, політінформації, вечори тощо), види діяльності учнів (навчальні заняття, предметні гуртки, конкурси, олімпіади та ін.), а також предмети (картини, кінофільми та ін.), які використовуються в процесі реалізації того чи іншого методу (Харламов И.Ф. Педагогика. - М., 1990. - С.320);
* доцільно організовані методичні шляхи вирішення тих чи інших виховних завдань. Це можуть бути й ті предмети, які використовую І ься у виховній роботі з дітьми (наочні посібники, книги, радіо, телебачення), і види діяльності, до яких залучаються учні (Баранов С.П. и др. Педагогика. - М" 1987.-С. 171);
* з одного боку, різні види діяльності (ігрова, навчальна, трудова тощо), а з іншого - сукупність предметів та творів матеріальної та духовної культури, які залучаються до педагогічної роботи (наочні посібники, політична, художня та науково-популярна література, твори образотворчого та музичного мистецтва, засоби масової інформації тощо.) (Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. - М" 1983. - С.322);
* включають у себе будь-яку педагогічне доцільну організацію методичних шляхів для розв'язання виховних завдань. У це загальне поняття можуть входити і предмети, і види діяльності, і технічні можливості, що використовуються у виховних цілях. До засобів виховання відносяться й наочні посібники, й книги, й засоби масових комунікацій, тобто все, що може бути активно використане в методиці виховного процесу (Педагогика школы /Под ред. Г.И. Щукиной. - М., 1977. -С.32).
ЗМІСТ ВИХОВАННЯ * система знань, переконань, навичок, якостей та рис особистості, стійких звичок поведінки, якими повинні оволодіти учні у відповідності до поставлених цілей та завдань (Подласый И.П. Педагогика. - М., 1996.-С.452);
* та частина суспільного досвіду поколінь, яка відбирається у відповідності з поставленими цілями розвитку людини та у виді інформації передається їй (Безрукова В. С. Педагогика. - Екатеринбург, 1996. - С. 52);
* зміст виховної роботи у радянській школі та інших назчально-виховних закладах включає:
а) формування наукового світогляду;.
б) моральний

 
 

Цікаве

Загрузка...