WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

довершеності, результат розвитку людини. Організаторська діяльність педагога в процесі виховання, освіти, навчання учнів (Безрукова В.С. Педагогика. - Екатеринбург, 1996. - С.10-11)
* у словниках та підручниках зустрічаються протилежні визначення формування. Наприклад, формування як зміна особистості під впливом зовнішніх дій ("Краткий словарь системы психологических понятий" К.К. Платонова) та формування як сам розвиток особистості ("Общая психология" под ред А.В. Петровского)... Нам здається корисним залишити за формуванням особистості максимально широкий смисл - будь-які зміни, новоутворення, ускладнення особистості без позначення джерел цих змін (Поляков С.Д. Психопедагогика воспитания. - М., 1996. - С. 11);
* неперервний і виключно складний процес, де діє багато факторів, на основі яких розкриваються потреби, інтереси, нахили, здібності, характер, а також здоров'я, працездатність і довговічність (Концепція національного виховання // Освіта. -1994. -26 жовтня);
* набуття нею в цілому або окремими якостями певної довершеності, докінченості.
Поняття "розвиток особистості" ширше, ніж "формування особистості" (Примерная программа по курсу "Педагогика". - М., 1992. - .С.31);
* результат розвитку особистості, її становлення, набуття сукупності стійких властивостей та якостей (Харламов И.Ф. Педагогика. - М., 1990 -С.63);
* процес соціалізації, тобто засвоєння індивідом соціального досвіду.... є поширення кола стосунків дитини з дійсністю, поступове ускладнення форм діяльності та спілкування з людьми (Баранов С.П. и др. Педагогика. -М., 1987. -С. 35-36);
* особлива форма розвитку людини у процесі її життєдіяльності та під дією спеціальних педагогічних впливів (Ильина Т.А. Педагогика. - М., 1984. - С. 18).
* вплив різних умов на людей незалежно від свідомої діяльності (Груздев П.Н. Вопросы воспитания и обучения. - М., 1949. - С. 14).
* передбачає процес і результати цілеспрямованих (виховання) і стихійних впливів соціальної дійсності, а також спадковості особистості, її активності (Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання Навч. посібник. - Харків, 2002- С. 8).
ФУНКЦІОНАЛЬНА ГРАМОТНІСТЬ (термін ЮНЕСКО) * уміння людини грамотно, кваліфіковано функціонувати в усіх сферах людськоїдіяльності: в суспільстві, в сім'ї, у взаємостосунках із людьми, на виробництві, у стосунках із природою.
Перший рівень функціональної грамотності - елементарна лексична грамотність. Другий рівень - уміння людини зрозуміти інструкції, дотримуватися норм суспільного життя та правил безпеки, усіх вимог будь-яких технологічних процесів, до яких вона залучена. Третій рівень - інформаційна, комп'ютерна грамотність (Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство. - М., 1998. - С. 175);
* функціональна неграмотність - загальна неграмотність чи втрата грамотності дорослим населенням, неволодіння тим мінімумом знань та умінь, який необхідний для виконання професійних задач чи спеціальних функцій (Примерная программа по курсу "Педагогика". - М., 1992. - С.34);
* мінімально необхідний рівень знань та вмінь, насамперед, уміння читати та писати... (нет стр.102-103)
Розділ 2. Теорія виховання
ВИХОВАНІСТЬ * інтегративна особливість особистості, яка характеризується обсягом та характером засвоєних знань, умінь, навичок, звичок, якостей та властивостей, що реалізуються в діяльності (Стефановская Т.А. Педагогика: паука и искусство. - М., 1998. - С. 158);
* в основу оцінки вихованості повинна бути покладена загальна спрямованість особистості, а не окремі її якості. Останні слід розглядати у зв'язку з мотивами поведінки, оскільки вчинок чи дія, які розглядаються поза мотивом, що їх викликав, не можуть адекватно характеризувати рівень вихованості (Подласый И.П. Педагогика. - М., 1996. - С.462);
* ступінь сформованості в людині соціальних та морально-естетичних відносин як найважливішої частини її особистісного розвитку (Харламов И.Ф. Педагогика. - М.. 1990. - С.311);
* критерії вихованості - провідні або, як кажуть, інтегральні властивості, у яких концентруються основні досягнення особистості (активна громадянська позиція, потреба в моральній поведінці, гуманна, колективістська спрямованість). Разом з тим оцінюється також розумовий розвиток, трудова, естетична вихованість школярів. Основні критерії:
розумовий розвиток - швидкість "охоплення" і засвоєння навчального матеріалу, успішність вирішення нових завдань, уміння самостійно вчитися, логічно та доказово викладати вивчений матеріал, уміння зв'язати теорію з практикою;
трудова вихованість - розуміння ролі та значення праці для суспільного та особистого життя, звичка працювати на загальну користь, працелюбність, уміння працювати колективно, здатність творчо вирішувати практичні завдання, свідомий вибір майбутньої професії; естетична вихованість - сприйняття прекрасного в житті та мистецтві, знання основ естетики, художній смак, оволодіння яким-небудь видом художньої творчості (Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. - М., 1988. -С.290);
* показники вихованості:
- ступінь участі школярів в усіх основних видах діяльності, яка відповідає їх віку;
- спілкування та стосунки школярів у колективі, з однолітками, старшими;
- інформованість особистості в галузі морально-політичній, культурній, естетичній та ін. (Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. -М., 1988.-С. 121);
- те, на що слід рівнятися, з чим звіряти ті чи інші досягнення та результати виховної роботи. І група зв'язана з виявленням характеристики особистості в цілому. В основі - загальні вимоги до особистості. II група торкається перевірки проміжних, більш часткових результатів:
- критерії, що зв'язані з проявом результатів виховання в зовнішній формі -- у судженнях, оцінках, діях: знання норм (метод виявлення аналіз відповідей на прямо поставлені запитання, усні або в. письмовій формі, тематично орієнтовані твори, організація диспутів та дискусій, різного виду соціометричні методики);
- дії (метод виявлення - спостереження за людиною в різних ситуаціях та проявах, що природно виникають й створюються вихователем спеціально);
- мотиви дій,та вчинки (прямі методи - цілеспрямоване спостереження, прямі запитання, а також непрямі - розпитування товаришів, інших людей, зіставлення, порівняння й узагальнення різних даних і спостережень (Ильина Т.А. Педагогика. - М.. 1984. - С.381-387);
- показник ефективності та якості навчально-виховного процесу; мінімум соціальне значущих і загальнолюдських якостей:
- ідейність та політична активність,
- відповідальне ставлення до учіння,
- ставлення до суспільне корисної праці,
- обов'язковість та відповідальність,
- дисциплінованість,
- колективізм та товариськість,
- доброта та чуйність,
- чесність та правдивість,
- простота та скромність (Шилова М.И. Изучение воспитанности школьников. - М., 1982. - С. 10, 17);
- комплексна властивість особистості, що характеризується наявністю та ступенем сформованості в неї суспільне значущих

 
 

Цікаве

Загрузка...