WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

фундаментальної ідеї // Рідна школа. - 1994. -№ 6. - С.26-32);
* процес засвоєння людським індивідом певної системи знань, норм та цінностей, то дозволяє йому функціонувати як повноправний член суспільства (Примерная программа по курсу "Педагогика". - М., 1992. - С.31);
* процес розвитку людини у взаємодії з навколишнім світом (Мудрик А.В. Социализация и "смутное время". - М., 1991. - С.5);
* процес засвоєння та активного відтворення індивідом суспільною досвіду, в результаті якого він стас особистістю та набуваг необхідні для життя людей знання, вміння та навички, тобто здатність спілкуватися, вза-емодіяти в ході вирішення тих чи інших завдань. Це багатогранний процес засвоєння людиною досвіду суспільного життя, перетворення її з приролної істоти у суспільну, з індивіда на особистість. Включає опанування людиною культури людських стосунків, соціальних норм, необхідних для ефективної взаємодії з різними людьми, ролей, видів діяльності, форм спілкування. Також включає активне пізнання людиною оточуючої її соціальної дійсності, оволодіння нею навичками індивідуальної та групової роботи, розвиток у неї необхідних для цього здібностей (Немов Р.С. Психология, т М., 1990. - С.82);
* (від лат. - суспільний) процес складання основних параметрів людської особистості (свідомості, почуттів, здібностей тощо) на основі навчання та виховання, засвоєння соціальних ролей, за результатами якого людина перетворюється в члена сучасного їй суспільства... Процес соціалізації відбувається за результатами засвоєння індивідами культури суспільства (Социологический справочник. - К., 1990. - С.96);
* процес засвоєння людським індивідом певної системи знань, норм, цінностей, що дозволяють йому функціонувати як повноправному члену даного суспільства. Включає цілеспрямований вплив на особистість у процесі виховання та стихійний вплив на її формування різноманітних умов і обставин життя (Платонов К. К. Краткий словарь системы психологических понятий. - М., 1984. - С. 138);
* залучення до цінностей суспільства, класу, присвоєння суспільних відносин (Коган Л.Н. Цель и смысл жизни человека. - М., 1984. - С.37);
* впливи середовища в цілому, що залучають індивіда до участі у громадському житті, вчать його розумінню культури, поведінки у колективах, затвердженню себе та виконанню різноманітних соціальних ролей (Щепанський Я. Элементарные понятия социологии. - М.,1969. - С. 51).
СПАДКОВІСТЬ * сукупність певних задатків, яка отримується від обох батьків при зачатті і здатна передаватися від покоління до покоління (Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навч. посібник. - Вінниця, 1999. - С.31);
* збереження та передача біологічної схожості батьками своїм нащадкам (Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство. - М., 1998. - С.78);
* передача від батьків до дітей певних якостей та особливостей... Варіантна частина програми забезпечує розвиток систем, що допомагають організму людини пристосуватися до умов, що змінюють її існування. Великі незаповнені сфери спадкової програми надані для подальшої освіти (Подласый И.П. Педагогика. - М.. 1996. - С.92, 93);
* спадковість виявляється в успадкуванні рис батьків або ще ранішніх генерацій, у схожості їх темпераментів, задатків, здібностей, характерів, рис обличчя, постаті, навіть рухів (Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. - К., 1995. - С.24);
* властивість організму відтворювати у ряді поколінь схожі типи обміну речовин та індивідуального розвитку в цілому. "Усе існуюче та те, що розвивається в людині на основі генного фонду її батьків" (К.К. Платонов). "Духовний розвиток не записується у генах" (М.П. Дубінін) (Примерная программа по курсу "Педагогика". - М., 1992. -С.31);
* відтворення у нащадків біологічної схожості з батьками (Ильина Г. А Педагогика. - М.. 1984. - С.37).
* передання від батьків до дітей певних якостей та особливостей, -які закладені у генетичну програму (Педагогика/ Под ред. Ю.К. Бабанского. -М., 1983.-С.37).
* передбачає відтворення у нащадків біологічної схожості з батьками -морфологічної, фізіологічної: форми тіла, зріст, колір очей, волосся тощо (Лозова В. 1.. Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. Навч. посібник. - Харків, 2002. - С. 9).
СПІЛКУВАННЯ * важливе середовище духовного, суспільного та особистісного вияву людини, засіб досягнення взаєморозуміння між людьми... Функції спілкування: комунікативна, інформативна, психотерапевтична, педагогічна, гедоністична, морально-естетична, релігійна (Лихачев Б. Т. Педагогика: Курс лекций. - М., 1996. - С.192);
* процес безпосередніх взаємин людей один з одним, заснований на розумному усвідомленні та навмисній передачі знань, думок і пережинань, у відповідності з соціальними нормами і умовами діяльності (Грехнев В.С. Культура педагогического общения. - М., 1990. - С.9);
* інформаційний механізм взаємодії соціальних суб'єктів (індивід, група, клас тощо), за допомогою якого на основі властивості соціального віддзеркалення відбувається співорганізація їх життєдіяльності та розвитку в усіх сферах діяльності та суспільних відносин (Социологический справочник. - К., 1990. - С.53);
* процес створення нової інформації, спільної для людей, які спілкуються, що породжує цю спільноту (або підвищує ступінь цієї спільноти) (Каган М.С. Мир общения. - М.. 1987. - С.149);
* слугує встановленню спільності між людьми, регулює їхню спільну діяльність, є інструментом пізнання й основою свідомості для окремої людини; нарешті, спілкування слугує самовизначенню особистості, без чого людина випала б із спільної діяльності та опинилася б поза людством загубленою й безпомічною (Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. - М., 1987. - С. 12);
* складний, багатоплановий процес встановлення й розвитку контактів між людьми, що породжується потребами спільної діяльності й містить в собі обмін інформацією, вироблення єдиної стратегії взаємодії, сприйняття та розуміння іншої людини (Краткий психологический словарь. - М., 1985. -С.213);
* взаємодія суб'єктів, у якій відбувається обмін раціональною та емоціональною інформацією, діяльністю, досвідом, знаннями, навичками та уміннями, а також результатами діяльності. Необхідна умова розвитку та формування особистостей і груп (Платонов К. К. Краткий словарь системы психологических понятий. - М., 1984. - С. 79);
* процес взаємодії людей, у якому особи, що беруть у ньому участь, своїм зовнішнім виглядом та поведінкою роблять більш-менш сильний вплив на домагання й наміри, на думки, стани й почуття один одного (Бодалев А.А. Личность и общение. - М., 1983. - С.65);
* не тільки духовний, але й матеріальний, соціально-практичний процес, у якому відбувається обмін діяльністю, досвідом, здібностями, вміннями та навичками, а також результатами діяльності, предметно втіленими у матеріальній та духовній культурі (Буева Л.П. Человек: деятельность и общение. - М.. 1978. - С. НО);
* обмін думками, що здійснюється за допомогою мови (Общая психология / Под ред. В.В.

 
 

Цікаве

Загрузка...