WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

назчально-виховних закладах включає:
а) формування наукового світогляду;.
б) моральний розвиток учнів, складовими якого є формування радянського патріотизму та соціалістичного інтернаціоналізму, сумлінного ставлення до праці, бережливого ставлення до всенародного майна, природи, матеріальних цінностей суспільства, свідомої дисципліни, культури поведінки, гуманізму, чесності тощо;
в) естетичне формування учнів;
г) фізичне виховання (Харламов И.Ф. Педагогика. - М.. 1990. - С.314);
* зміст виховання забезпечує шляхом різноманітних форм та методів всебічний розвиток особистості. Він включає: процес формування комуністичного світогляду, моральний, трудовий, ідейно-політичний, естетичний, фізичний розвиток особистості, створення умов для різнобічної діяльності колективів школярів, піонерської та комсомольської організацій, позаклас-ної та позашкільної роботи (Педагогика / Под ред. Ю.К.Бабанского. - М.. 1983. - С.274-275).
ІНТЕЛІГЕНТНІСТЬ * єдність освіченості, вихованості та культурності, яка виявляється в орієнтації способу життя, поведінки та діяльності на моральні ідеали. Вона - наслідок творчої праці розуму та духу; природний вираз духовного багатства особистості, якій притаманні некорисливість, душевна порядність, працелюбність, скромність, чесність, почуття відповідальності, шляхетність, самовідданість, яскрава індивідуальність, стійкість характеру. Крім того, її важливі складові - творчі здібності, розвинена самосвідомість, почуття причетності до історії культури (Крылова Н.Б. Формирование культуры будущего специалиста. - М., 1994. С. 17).
КЛАСНИЙ КЕРІВНИК, його функції та обов'язки *
* класний керівник лише частково безпосередньо організує дитяче життя й діяльність. Значно більшу роль у цьому смислі відіграють батьки, вчителі-предметники, наставники, майстри, керівники гуртків, секцій, студій, які організують побут, навчальну та суспільно-корисну працю, громадську діяльність, туризм, краєзнавство. Класний керівник відповідає за зміст виховного процесу, його відповідність цілям гуманістичного демократичного виховання... Функції класного керівника:
- організаційна функція (активне сприяння самоврядуванню в класі, розвитку дитячої самодіяльності);
- ідейно-виховна (виявляється як аналітико-узагальнююча);
- координаційно-інформаційна (налагодження взаємодії колективів учнів, вчителів, батьків, громадськості);
- психологічна (контакт з дітьми з метою своєчасного подолання психічної напруги);
- стимулюючо-гальмуюча (активізація суспільно цінної діяльності дітей та зупинення негативної);
- імпровізаційно-творча (забезпечення контактности ефективності спілкування, цілеспрямованої взаємодії з дітьми) (Лихачев Б. Т. Педагогика: Курс лекций. - М., 1996. - С. 153-155);
* здійснює повсякденне керівництво навчально-виховною роботою в класі, призначається адміністрацією школи з числа вчителів, що викладають у даному класі. Класний керівник: забезпечує єдність педагогічних вимог з боку сім'ї та школи; організує в разі необхідності допомогу учням (навчальну, матеріальну, моральну); проводить заходи, які передбачають зміцнення здоров'я учнів; організує суспільне корисну працю учнів, веде документацію класу; будус свої взаємини з дітьми та їх батьками на демократичних началах, співробітництві, сприяє розвитку самоврядування учнів (Положення про середню загальноосвітню школу України // Освіта. -1991. -12 липня);
* важливі функції класного керівника:
а) виховання разом з іншими вчителями, які працюють " класі, основ марксистсько-ленінського світогляду і моральності учнів;
б) організація, з'єднання й виховання учнівського колективу класу та формування громадської активності школярів;
в) розвиток в учнів пізнавальних інтересів та здібностей, підвищення якості їхньої успішності і проведення профорієнтації;
г) піклування про охорону здоров'я і фізичний розвиток школярів;
г) координування навчально-виховної роботи вчителів та забезпечення єдиного підходу до учнів;
д) педагогічна допомога у підвищенні дієвості виховної роботи піонерської та комсомольської організацій і, нарешті, підтримка контактів з батьками й забезпечення єдності у роботі сім'ї та школи.
Обов'язки класного керівника:
а) всебічне вивчення учнів;
б) роз'яснення та впровадження Правил для учнів;
в) повсякденне спостереження за успішністю учнів та контроль за їхньою домашньою роботою, а також регулювання обсягу домашніх завдань;
г) періодичне проведення класних зборів;
г) залучення учнів до гурткової роботи;
д) організація суспільно-корисної праці учнів;
е) надання допомоги у роботі піонерської та комсомольської організацій;
є) внесення пропозицій керівництву школи про заохочення та покарання учнів;
ж) об'єднання виховних зусиль учителів, які працюють у класі, і встановлення єдиногопідходу до учнів;
з) підтримка зв'язків з батьками і робота з сім'єю;
и) ведення особових справ учнів (Харламов И.Ф. Педагогика. - М, 1990.-С.548);
* класні керівники - найбільш досвідчені педагоги, які працюють у даному класі (Баранов С.П. и др. Педагогика. - М., 1987. - С.307);
* основна функція класного керівника полягає в організації, стимулюванні та координації усіх виховних впливів у класі... Посильними та коректними засобами класний керівник узгоджує навчально-виховну роботу вчителів, які викладають у класі; формує колектив учнів та спрямовує його роботу; координує сумісну діяльність учителів та колективу учнів; власними силами, залучаючи всіх учителів та спеціалістів зі сторони, проводить позакласну виховну роботу; організує та регулює різнобічні зв'язки класу із зовнішнім світом (Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. - М., 1983 -С.482);
* вчитель школи, який здійснює поряд з викладанням загальну робо І у з організації та виховання учнівського колективу певного класу (Педагогический словарь. Т. 1. - М., 1960. - С.523);
План роботи класного керівника * План може складатися як календар виховних справ. 5 Варіантів складання матриці такого плану в книгі - Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство. - М., 1998. - С.288;
* складається з таких розділів: 1) характеристика класу та найважливіші завдання виховної роботи на наступну чверть (півріччя); 2) робота з поліпшення успішності учнів; 3) ідейно-політичнс та моральне виховання; 4) організація суспільно-корисної праці і профорієнтація учнів; 5) спортивно-масова і санітарно-оздоровча робота; 6) спільна виховна робота з піонерською (або комсомольською) організацією; 7) робота з батьками учнів (Харламов И.Ф. Педагогика. - М., 1990. - С.558);
* науково обґрунтоване проектування становлення та розвитку колективу і кожного школяра. Основні вимоги до плану:
- правильність та конкретність виховних завдань;
- міра деталізованості та скороченості плану;
- оптимальне співвідношення просвіти та організації діяльності учнів;
- співвідношення перспективності та злободенності у намічених видах роботи;
- єдність педагогічного керівництва та активності

 
 

Цікаве

Загрузка...