WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Освітні завдання природознавства з курсу “Я і Україна” (1-2 клас) - Реферат

Освітні завдання природознавства з курсу “Я і Україна” (1-2 клас) - Реферат

місцями.
Впродовж вивчення курсу учні застосовують такі методи пізнання природи як спостереження, дослідження, моделювання, експеримент.
Зміст курсу дає змогу учневі набути цілісні знання про людину і її життєвий світ - про природу рідного краю, рід, родину, народні традиції, духовний спадок минулих поколінь українського народу.
Основою формування цілісності знань є уявлення учнів про найзагальніші зв'язки у природі, які відображені в загальних закономірностях природи (збереження; спрямованості самочинних процесів до найбільш імовірного, рівноважного стану; .повторюваності, періодичності процесів у природі). Доведено, що зміст цих закономірностей доступний дітям 6-7-літнього віку. Саме через послідовне застосування уявлень про зміст названих закономірностей діти набувають особистісну значущих знань щодо самозбереження, збереження свого природного і суспільного середовища, знань з духовної скарбниці свого народу. Водночас відбувається соціалізація свідомості дитини, оскільки саме систематизація знань - важлива умова формування соціальне зрілої особистості, громадянина, патріота своєї Батьківщини.
Курс "Я і Україна" - глибоко національний не тільки за змістом (значну частину його обсягу складають українознавчі знання), а і за формами навчання - до навчальної діяльності дітей заплановані програмою систематичні "уроки серед природи", які доцільно проводити у визначні дати народного календаря, адже звичаї, пов'язані з народнимисвятами, формувалися протягом століть під впливом біоритмів землі.
"Уроки серед природи" можуть тривати 10-20 хвилин, тобто бути фрагментом уроку, інша частина якого проводиться в шкільному приміщенні. На "уроках серед природи" діти спостерігають, досліджують середовище, в якому живуть, перевіряють народні прикмети, пов'язані з погодою, змінами у тваринному і рослинному світі. Духовна спадщина народу сприймається не на словах, а в дії, у взаємодії з природою рідної землі У дітей виховується потреба у необхідності оберігати і любити Батьківщину, рідний край. Водночас формуються екологічне мислення, екологічна поведінка, культура.
Через систематичне проведення "уроків серед природи" у курсі реалізується методологія сучасної освіти - філософія екологічного реалізму, основна ідея якої полягає в тому, що істинність наших знань про дійсність ми пізнаємо лише в безпосередній взаємодії з довкіллям.
Наскрізними для всього курсу (1-4 кл.) є інтерактивні методи навчання, види діяльності учнів, що задовольняють природні потяги дитини до дослідництва і висновків, конструювання, комунікації, вияву своїх творчих здібностей. Вони реалізовуватимуться у підручниках через систему методів навчання: "прочитай з дорослими", "робота в групах", "поміркуй", "зверни увагу", "змоделюй", "проведи дослід", "склади казку", "намалюй", "пограйтеся в гру".
Відповідно до вікових особливостей розвитку свідомості дитини початкової школи курс "Я і Україна" у кожному класі має підназви: "Моє довкілля" (1 кл.), "Я і довкілля" (2 кл.), "Спостерігаю довкілля" (3 кл.), "Я і Україна" (4 кл.).
Вивчення тем у кожному класі курсу "Я і Україна" закінчується узагальненням знань. Така структура навчального матеріалу сприяє його цілісному засвоєнню як у межах теми, так і курсу загалом. Система методів навчання дає змогу дитині реалізувати свої прагнення до дослідництва (уроки серед природи), виявити себе в конструюванні та творчості (малюємо, моделюємо), зробити висновки (узагальнення знань), комунікації (робота в групах).
1 клас. У 1 класі зміст навчального матеріалу спонукає учнів задуматися над тим, що людині необхідно знати про середовище, в якому живе, як вона може набути знання про нього. Дитина починає осмислювати зв'язки в довкіллі (між людиною і живою та неживою природою, між людиною і її оточенням), розуміти свою належність до сім'ї, родини, свого середовища, Батьківщини.
Зміст першої теми 1 класу дає змогу учням ознайомитися з поняттями довкілля та засобами його пізнання, замислитися над залежністю людини від довкілля, необхідністю цілеспрямованого його вивчення, розвитку своїх здібностей у пізнанні світу та вмінь вираження своїх знань (малювати, моделювати). У другій темі учням надається змога осмислити свою єдність з рідними, близькими, українським народом, єдність живих істот і середовища, в якому вони живуть. В останній темі дитина має змогу "відкрити" для себе одну з основних закономірностей природи, за її допомогою пояснювати зміни у своєму житті і житті довкілля - природному і суспільному.
Система методів навчання курсу дає змогу першокласникові задовольняти своє природне прагнення до дослідництва (уроки серед природи), конструювання і творчого вияву себе (малюємо, моделюємо), робити висновки (узагальнення знань).
2 клас. Навчальний матеріал 2 класу структурований чотирма темами: перша тема сприяє формуванню уявлення про риси людини, які необхідні для комфортного життя, для збереження свого суспільного і природного середовища; під час вивчення наступної теми учні одержують початкове уявлення про основні компоненти неживої природи, необхідне для продовження формування знань і вмінь щодо зміцнення свого здоров'я і збереження здорового довкілля; вивчаючи третю тему, учні ознайомлюються з рослинним і тваринним світом свого довкілля, водночас отримуючи систему уявлень про необхідність використання і збереження людиною живої природи; остання тема дає змогу задовольнити цікавість учнів щодо зміни пір року, погоди, передбачення її впливу на здоров'я людини.

 
 

Цікаве

Загрузка...