WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Освітні завдання природознавства з курсу “Я і Україна” (1-2 клас) - Реферат

Освітні завдання природознавства з курсу “Я і Україна” (1-2 клас) - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Освітні завдання природознавства з курсу "Я і Україна" (1-2 клас)
Основні завдання вивчення природознавства такі: розширити елементарні знання учнів про предмети і явища природи, розкрити у доступній формі зв'язки між неживою і живою природою, а також природою і трудовою діяльністю людей, озброїти дітей матеріалістичним підходом до вивчення природи і первинними атеїстичними знаннями, виховувати любов до рідної країни. Мета курсу - комплексне пізнання природи і суспільства.
Специфіка природознавства - його узагальненість, комплексність і разом з тим конкретність.
Озброїти учнів знаннями - значить створити в їхній свідомості чіткі уявлення, навчити узагальнювати свої знання в поняттях, допомогти дітям осмислити закономірні зв'язки між явищами, виробити практичні уміння і навички.
Отже, уже в початкових класах повинно мати місце нагромадження в молодших школярів певних знань про предмети і явища природи, причому знань не розрізнених, а об'єднаних провідною ідеєю - ідеєю взаємозв'язку всіх явищ природи.
Розв'язання поставлених у програмі завдань здійснюється через такі змістові лінії.
Людина як особистість. Розкриття цієї лінії у програмі забезпечується через втілення у ній змісту знань, методів і форм навчання, що дають учням змогу скласти про себе уявлення як складноорганізовану і самоцінну істоту, про свою неповторність, про цінність свого життя і здоров'я;! набути знання щодо будови свого організму, функціонування його органів, уміння зберігати і зміцнювати своє фізичне і психічне здоров'я; розуміти необхідність самоповаги і любові до себе.
Людина, природа і суспільство. Протягом 1-4 класів учні вивчають, спостерігають, досліджують довкілля суспільне, природне в їх єдності. Суспільне довкілля постає перед учнем в образі сім'ї, роду, шкільного оточення; у процесі ознайомлення з історією рідного краю, свого народу, з національними рисами українців, їхніми звичаями. Природне довкілля учень пізнає як через засвоєння Знань про природу, так і через багаторазові спостереження і дослідження довкілля та живих істот, що оточують його, набуває переконань у необхідності збереження стабільності довкілля; дізнається про несприятливі наслідки господарської діяльності людини, шкідливі техногенні впливи, вчиться їм запобігати.
Людина серед людей. Це поняття розкривається протягом вивчення курсу, зокрема, під час формування уявлень про поведінку людини в сім'ї, колективі, у суспільстві; під час ознайомлення з правопорушеннями дітей, з відповідальністю за них.
Культура. Зміст програми містить знання про пам'ятки культури, національних, визначних діячів культури, про народне мистецтво та духовну спадщину нapoду.
Нежива природа. Ця змістова лінія в програмі представлена навчальним матеріалом, що дає. змогу учням набути початкові наукові уявлення про тіла, речовини, молекули; про три агрегатні стани речовини та незнищуваність її частинок під час різних перетворень; про компоненти неживої природи - повітря, воду, гірські породи, ґрунт; про енергію (палива, вітру, рухомої води, електроенергію), її перетворення і незнищуваність. Практичні роботи, спостереження під час засвоєння знань про неживу природу дають змогу учням вчитися використовувати прилади природодослідника.
Жива природа. Зміст цієї лінії розкривається під час ознайомлення учнів з будовою і життєдіяльністю організмів: людей, тварин, рослин, грибів, мікроорганізмів Організми розглядаються невідривно від довкілля; на доступному учням початкової школи рівні розкриваються зв'язки організмів із середовищем, де вони живуть, зокрема, через їх обмін речовинами, енергією, інформацією.
Завдяки реалізації цієї змістової лінії в учнів закладається розуміння загальних науково-природничих закономірностей; виховується почуття невідривності людини від рідної природи, яке підсилюється вивченням легенд про обереги - рослин і тварин; на основі уявлень про найзагальніші зв'язки в природі формується цілісність знань про природне, суспільне середовище.
Планета Земля. Під час вивчення цієї теми в учнів 1- 4 класів створюється уявлення про Землю як планету Сонячної системи; її природні компоненти, явища, процеси; зображення земної поверхні на плані та карті, глобусі, про форму Землі, різноманітність природи нашої планеті обумовлюється формування переконань учнів у тому, що охорона і збереження природи Землі - основне завдання кожної людини і людства в цілому. Реалізація цієї змістової лінії, починаючи з 1 класу, задовольняє запити дітей щодо будови світу, подій, які в ньому відбуваються, формує знання про сезонні зміни, уявлення про повторюваність (періодичність) явищ у природі. Учні набувають уміння природодослідника (у використанні приладів, проведенні досліджень, моделюванні об'єктів і явищ),
Наша Батьківщина - Україна. Ця змістова лінія пронизує курс з 1 по 4 класи, вона втілюється через ознайомлення учнів з державною символікою, історією, святами України, під час вивчення природи України, ознайомлення з господарською діяльністю людей, народними звичаями, мистецтвом, культурними пам'ятками, особливостями життя людей у різних регіонах України.
Рідний край. Поняття рідного краю - довкілля людини, є провідним у курсі "Я і Україна". Учні спостерігають природу рідного краю, господарську діяльність людей у різні пори року, досліджують екологічні зміни у рідному довкіллі, складають проекти на його захисті) знайомляться з життям видатних людей свого краю, його історичними пам'ятками, заповідними

 
 

Цікаве

Загрузка...