WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Загальнi вiдомостi про позашкiльну освiту в Українi - Реферат

Загальнi вiдомостi про позашкiльну освiту в Українi - Реферат

вихованців, учнів та слухачів позашкільних навчальних закладів здійснюється на принципах:
" доступності позашкільної освіти громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;
" добровільності вибору типів позашкільних навчальних закладів, форм позашкільного навчання і видів діяльності;
" правового і соціального захисту вихованців, учнів, слухачів у їх прагненні до вільного, різнобічного розвитку особистості;
" фінансування державних та комунальних позашкільних навчальних закладів відповідно до їх структури;
" науковості та світського характеру позашкільної освіти.
Стратегія. Спрямована на створення умов для задоволення освітньо-культурних потреб, потреб у професійному самовизначенні і творчій само-реалізації вихованців, учнів і слухачів, які не забезпечуються іншими складовими структури освіти; пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів.
Структура. Державна політика та стратегія формування контингенту позашкільних навчальних закладів реалізується через власну структуру до складу якого входять учасники навчально-виховного процесу, а саме: вихованці, учні, слухачі.
Вихованці - особи, які відвідують гуртки, клуби, творчі об'єднання, секції позашкільного навчального закладу за інтересами, здібностями та нахилами, отримують допрофесійну підготовку.
Учні - особи, які відвідують класи та інші творчі об'єднання позашкільного навчального закладу, навчально-виховна робота в яких організована у формікласно-урочної або іншої системи.
Слухачі - особи, які проводять дослідницьку, пошукову та експериментальну роботу з різних проблем науки, техніки, мистецтва.
Статистика. Перехід позашкільної освіти у новий якісний стан співпадає з процесами реформування усієї системи освіти. Розвиток варіативного виховання у сфері загальної середньої освіти надає особливої актуальності позашкільної освіти. Основним об'єктом навчання і виховання у позашкільному навчальному закладі є конкретна дитина. Індивідуально-особистісний підхід тут реалізується не в намірах чи принципах, а на практиці. Відсутність примусу, свобода вибору заняття робить позашкільний навчальний заклад привабливим для дитини різного віку.
Сьогодні в Україні в системі позашкільної освіти навчається 1,2 млн. дітей та підлітків за основними напрямами:: туристсько-краєзнавчий, еколо-го-натуралістичний, науково-технічний, художньо-естетичний та ін. У 2000 році кожна 5 дитина шкільного віку була вихованцем позашкільного навчального закладу.
Доповнюючи, розширюючи, поглиблюючи вплив сім'ї та школи, ці заклади задовольняють і стимулюють розвиток нахилів і здібностей дітей у різних галузях діяльності: техніці, науці, культурі, мистецтві, туризмі тощо. Не тільки дають дітям уміння і навички за їх інтересами та програмами, а т оловне - створюють умови для розвитку їх здібностей, інтелекту, сприяють духовному самовдосконаленню, професійному самовизначенню, підготовки до життя.
Створено умови для зростання контингенту учнів, слухачів гуртків, робота яких спрямована на виховання у вихованців, учнів та слухачів патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, а також інших націй і народів. Серед них, художньо-естетичні. Спостерігається зростання темпів приросту чисельності учнів та слухачів в центрах та школах естетичного виховання молоді (140 відсотків), інших типах позашкільних навчальних закладів (43,5 відсотка).
Відбулося скорочення контингенту учнів, слухачів центрів, станцій та клубів технічної творчості (35,5 відсотка), юних натуралістів (16 відсотків), туристів-краєзнавців (13,7 відсотка) флотилій (39,3 відсотка), центрів патріотичного виховання молоді (20 відсотків), дитячо-юнацьких клубів фізичної підготовки (57,7 відсотка). Головна причина полягає у забезпеченні функціонування цих закладів відповідними фінансовими та матеріальними ресурсами.
Особливо нагальною є проблема матеріально-технічного забезпечення гурткової роботи з дітьми. Відсутність необхідного технічного, туристського обладнання, обчислювальної техніки, музичних інструментів тощо не дозволяє удосконалювати роботу позашкільних навчальних закладів, відкривати гуртки відповідно до потреб дітей, батьків, регіону.
Чисельність дітей, охоплених гуртковою роботою у позашкільних закладах різних типів
Показники 1992 2000 Абсолютний приріст (скорочення) тис. осіб Темпи приросту (скорочення) 2000 року до 1992, відсотки
Кількість - всього, тис.осіб 1577,2 1214,7 -362,5 -23,0
у тому числі:
Комплекси, центри, палаци, будинки позашкільної роботи 959,6 786,4 -173,2 -18,0
Центри, станції, клуби технічної творчості 272,1 175,4 -96,7 -35,5
Центри, станції, клуби юних натуралістів 160,4 102,6 -57,8 -16,0
Центри, станції, клуби юних туристів-краєзнавців 62,7 54,1 -8,6 -13,7
Центри, школи естетичного виховання молоді 6,2 12,5 +7,3 +140,0
Флотилії 14,0 8,5 -5,5 -39,3
Центри патріотичного виховання 2,0 1,6 -0,4 -20,0
Дитячо-юнацькі клуби фізичної підготовки 74,9 31,4 -43,2 -57,7
Інші типи позашкільних навчальних закладів 28,3 40,6 +12,3 +43,5

 
 

Цікаве

Загрузка...