WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Загальнi вiдомостi про загальну середню освiту в Українi - Реферат

Загальнi вiдомостi про загальну середню освiту в Українi - Реферат

здобуття початкової загальної освіти;
" вільний вибір загальноосвітнього навчального закладу відповідно до освітньо-культурних та соціальних потреб громадянина;
" дотримання вікового цензу;
" три- чотирирічний термін навчання;
" відповідальність батьків або осіб, які їх замінюють, за здобуття дитиною загальної середньої освіти.
Стратегія спрямована на забезпечення права громадян України на початкову загальну освіту, максимальне охоплення дітей шкільного віку початковою освітою, задоволення їх освітніх та культурних потреб.
Структура. Початкову освіту діти здобувають в загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня, які можуть існувати самостійно або входити складовою частиною до загальноосвітніх навчальних закладів І - II, І - III ступенів. З метою забезпечення наступності та неперервності дошкільної та початкової освіти в Україні з другої половини 90-х років функціонують навчально-виховні комплекси (об'єднання) "Школа - дитячий садок", "Початкова школа - дитячий садок".
Навчання учнів організовується в приміщеннях загальноосвітнього навчального закладу. Для навчання першокласників шестирічного віку, як правило, надаються приміщення дошкільних навчальних закладів, в яких витримуються відповідні санітарно-гігієнічні норми для організації навчально-виховного процесу і які обладнані відповідними приміщеннями (навчальними та ігровими кімнатами, кімнатами відпочинку, ігровими та спортивними майданчиками тощо), меблями, навчальним та ігровим обладнанням та іншими навчальними засобами.
Статистика. На формування контингенту першокласників значною мірою впливають демографічні та соціальні фактори, стан здоров'я дитини, а також визначений законодавством віковий ценз.
За останнє десятиліття в Україні динаміка контингенту першокласників набула стійкої тенденції до зменшення. Так, порівняно з 1992 роком, їх кількість зменшилась майже на 67 тис. В 2000 році цей показник збільшився майже на 76 тис., що пов'язано, в першу чергу, із впровадженням у дію положень Закону "Про загальну середню освіту" та нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України щодо прийому до першого класу дітей 6-річного віку. Разом з тим, контингент першокласників загальноосвітніх навчальних закладів міст зменшився, порівняно з 1996 роком на 4 тис. учнів, в той час як кількість учнів 1 класу в сільській місцевості зросла майже на 2 тис. учнів.
Відповідно до віку першокласника (6 або 7 років) учні здобувають початкову освіту за навчальними програмами чотирирічної або трирічної школи І ступеня. З 1997 року відбувається значне збільшення кількості першокласників 6-річного віку. А з 2001 року відбувся перехід початкової освіти на 4-річний термін навчання. Разом з тим, батьки дітей мають право самостійно вирішувати, з якого віку їх дитина розпочне навчання у першому класі, враховуючи стан здоров'я та рівень підготовки дитини до школи.
Щороку збільшується частка учнів, які продовжують навчання в 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладів, прийом до яких у 2000 році склав 67,7 відсотка до випуску з 9 класу (в 1996 році цей показник складав 64,1 відсотка).
Випуск учнів навчальними закладами
Державна політика полягає у забезпеченні обов'язкової повної загальної середньої освіти для всіх громадян України, досягнення ними певного освітньо-культурного рівня, що забезпечується, зокрема, розвиненою мережею загальноосвітніх навчальних закладів різних типів та форм власності, а також існуванням альтернативних форм здобуття загальної середньої освіти.
Принципи. Випуск учнів загальноосвітніх навчальних закладів базується на таких принципах:
" обов'язковість повної загальної середньої освіти;
" доступність і безоплатність здобуття базової та повної загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах державної та комунальної форм власності;
" можливість здобуття повної загальної середньої освіти в навчальних закладах різних типів і форм власності;
" вільний вибір (в залежності від потреб особи) форм здобуття повної загальної середньої освіти: очне навчання, індивідуальна та дистанційна форми навчання, екстернат, а також прискорене навчання;
" складання учнями загальноосвітнього навчального закладу державної підсумкової атестації за курс базової (9 клас) та повної загальної середньої освіти (11 клас) за змістом, формами і термінами, які щорічно визначаються Міністерством освіти і науки України;
" заохочення учнів за досягнення у навчанні (нагородження золотою та срібною медалями, похвальною грамотою та похвальним листом).
Стратегія спрямована на максимальне охоплення загальною середньою освітою всіх громадян України, забезпечення їх рівного доступу до базової та повної загальної середньої освіти, опанування певним обсягом знань, умінь, навичок, необхідних для набуття фахової освіти та (або) працевлаштування, соціалізації в умовах ринкової економіки, самореалізації в суспільстві з високими науково-технічними та культурно-освітніми засадами розвитку.
Структура. Випуск учнів здійснюється по закінченні ними 9 та 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та здобутті відповідно базової та повної загальної середньої освіти. Як правило, вік випускників складав 16-17 років. В умовах 12-річного терміну здобуття загальної середньої освіти молодь одержуватиме загальну середню освіту у 18-річному віці.
Базова середня освіта здобувається учнями, як правило, в загальноосвітніх середніх навчальних закладах. Повна загальна середня освіта може здобуватися також у професійно-технічних навчальних закладах разом із здобуттям початкової фахової освіти. Свідоцтво про базову загальну середню освіту та атестат про повну загальну середню освіту державного зразка видається незалежно від форм здобуття освіти, за умови складання державної підсумкової атестації. Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів II і III ступенів, які мають високі досягнення у навчанні, видається документ про освіту особливого зразка.
Статистика. Динаміка випуску із загальноосвітніх навчальних закладів в основному обумовлюється демографічною ситуацією в Україні. Так, кількість випускників 9-х класів денних загальноосвітніх навчальних закладів у 2000 році збільшився, порівняно з 1992, майже на 34 тис. учнів, причому контингент випускників сільських шкіл має тенденцію до щорічного збільшення, в той час як чисельність випускників 9-х класів шкіл міста у 2000 році, у порівнянні з 1999, дещо зменшилась.
Динаміку

 
 

Цікаве

Загрузка...