WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Загальнi вiдомостi про загальну середню освiту в Українi - Реферат

Загальнi вiдомостi про загальну середню освiту в Українi - Реферат

перебування їх перебування їх у середовищі однолітків.
Значна увага приділяється удосконаленню та реформуванню мережі інтернатних закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Для забезпечення конституційних прав дітей-сиріт за останні п'ять років відповідно до потреб відкрито 32 дитячі будинки, ЗО шкіл-інтернатів, розширюється мережа малокомплектних дитячих будинків змішаного типу. Набули поширення малокомплектні дитячі будинки змішаного типу (15-30 дітей), які формуються зарізновіковим принципом та за місцем проживання родичів дітей і утримуються за рахунок місцевих бюджетів.
Контингент загальноосвітніх закладів
Державна політика. Спрямована на формування контингенту учнів загальноосвітніх навчальних закладів та забезпечення обов'язкової повної загальної середньої освіти для всіх громадян України, надання їм якісної початкової, базової та повної загальної середньої освіти через забезпечення відповідними фінансовими, матеріальними, людськими та організаційними ресурсами, соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.
Принципи. Формування контингенту учнів загальноосвітніх закладів здійснюється за такими принципами:
" рівність всіх громадян України, а також іноземців, що перебувають в Україні на законних підставах, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;
" доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти в державних та комунальних навчальних закладах;
" вільний вибір загальноосвітнього навчального закладу відповідно до освітньо-культурних та соціальних потреб громадянина;
" відповідальність батьків або осіб, які їх замінюють, за здобуття дитиною загальної середньої освіти.
Стратегія. Спрямована на максимальне охоплення загальною середньою освітою всіх громадян України шкільного віку, забезпечення їх рівного доступу до загальної середньої освіти, наступності та безперервності якісної освіти, підтримку галузі відповідними фінансовими, матеріальними, людськими та організаційними ресурсами.
Структура. Складові структури контингенту визначається кількома чинниками, зокрема - наявністю загальноосвітніх навчальних закладів відповідного типу та рівня, формами власності, національно-культурними запитами громадян, певними соціально-економічними чинниками.
Статистика. На формування контингенту учнів загальноосвітніх навчальних закладів суттєво впливають об'єктивні чинники, а саме: демографічна, етнічна та соціально-економічна ситуація в країні, рівень соціальної захищеності громадян.
Аналіз статистичних даних підтверджує певні тенденції у формуванні структури контингенту учнів загальноосвітніх навчальних закладів за формами навчання, освітніми рівнями, певними категоріями учнів, які потребують соціального захисту з боку держави. За віковим цензом контингент учнів загальноосвітніх навчальних закладів, як правило, формується із дітей віком від 6 до 18 років. Виключенням є контингент учнів вечірніх (змінних) загальноосвітніх навчальних закладів.
Контингент учнів загальноосвітніх навчальних закладів має стабільну структуру. Зміни станом на початок 2000/01 навчального року у порівняні з початком 1991/92 навчального року незначні.
Загальний контингент учнів загальноосвітніх навчальних закладів 2000/01 навчального року у порівнянні з 1991/92 навчальним роком зменшився на 4,8 відсотка і становить 6764 тис. осіб. Контингент учнів денних загальноосвітніх закладів скоротився на 4 відсотки і становить 6647 тис. осіб. Суттєво скоротився за цей період контингент учнів вечірніх (змінних) загальноосвітніх навчальних закладів. Темп скорочення - 36,4 відсотка. За цією формою навчається 117 тис. громадян.
На 44 відсотка зріс контингент денних загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня. Майже не змінився контингент учнів денних загальноосвітніх навчальних закладів III ступеню. На 20 відсотків скоротився контингент учнів загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня та на 16 відсотків денних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовими та фізичними вадами. Поступово збільшується контингент учнів, які навчаються в гімназіях, ліцеях, колегіумах, навчально-виховних комплексах, що свідчить про зростання мотивації молоді до здобуття якісної освіти.
На початок 2000/2001 навчального року в 21260 денних загальноосвітніх навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України (без спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів) навчалося 65510 тис. учнів, що на 382 тис. менше, ніж на початок 1996/97 навчального року. У міських поселеннях чисельність учнів скоротилася на 7,7 відсотка, у сільських - на 0,9 відсотка. Однією з причин скорочення контингенту було зменшення впродовж 1995 - 1999 років контингенту учнів, зарахованих до першого класу, і лише у 2000 року зафіксовано значне зростання чисельності учнів-першокласників Це відбулося, насамперед, за рахунок прийому до першого класу дітей 6-річного віку. Позитивною є тенденція до продовження навчання в загальноосвітніх навчальних закладах: прийом до 10-х класів, в порівнянні з 1996 роком, збільшився на 5 відсотків. Більше ніж вдвічі, порівняно з 1996 роком, зменшився контингент учнів, що навчається в другу зміну.
З розвитком мережі загальноосвітніх навчальних закладів недержавної форми власності суттєво (більше як на 50%) збільшився, порівняно з 1996 роком, контингент учнів цих закладів.
Прийом до загальноосвітніх навчальних закладів
Державна політика. Відповідно до гарантованого Конституцією України права кожного громадянина на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти державна політика спрямована на охоплення всіх громадян шести-семирічного віку початковою освітою в загальноосвітніх навчальних закладах. Це забезпечується:
" широкою мережею загальноосвітніх навчальних закладів різних рівнів;
" створенням відповідних умов для здобуття якісної початкової освіти;
" Державними стандартами початкової загальної освіти;
" різними формами навчання: очною, індивідуальною, екстернатом.
Принципи. Прийом до першого класу громадян України здійснюється за такими принципами:
" доступність для кожного громадянина початкової освіти в загальноосвітніх навчальних закладах державної та комунальної форм власності;
" рівність всіх громадян щодо умов і форм здобуття початкової освіти; безоплатність

 
 

Цікаве

Загрузка...