WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Теорії навчання: Е.Еріксона, Л.Занкова, теорія соціального научіння. - Реферат

Теорії навчання: Е.Еріксона, Л.Занкова, теорія соціального научіння. - Реферат

негативні емоційні переживання. Насправді це не так. бо більшість людей похилого віку процес старіння сприймають як пристосування до нових умов життя. У віці пізньої дорослості розпочинається криза, яку Еріксон назвав криза "Я - інтеграції". Вона завершується успішно, якщо людина, аналізуючи своє життя, задоволена ним, вбачає її ньому сенс, приймає його таким, яким воно є. Але, якщо людина вважає своє життя марною тратою сил то стан такої людини можна назвати відчаєм, депресію, у неї спостерігається соціальна ізоляція, страх перед подальшим життям.
24. Психологічний аналіз дитячої гри. Гра є соціальним за своїм походженням та змістом історичним утворенням, зумовленим розвитком суспільства, його культури. Це особлива форма життя і дитини в суспільстві, діти в ігрових умовах виконують ролі дорослих, . відтворюючи їхнє життя, працю та взаємовідносини. Гра дошкільнят має рольовий характер. Якщо в ранньому дитинстві центральним моментом гри було оволодіння предметами та способами дій з ними, то тепер на перший план виходить людина, її дії, стани та стосунки з іншими людьми. Мотиви гри лежать у самому її змісті. Виконувані в ній дії самі по собі цікаві дитині, вони зумовлені її безпосередніми спонуканнями, потребами та інтересами. Дитину цікавить не так результат, як сам процес гри. Разом з тим у грі є активне прагнення до певної мети, оперування предметами, розмови, стосунки з іншими людьми тощо, що й зумовлює результативність при, яка виражається передусім не в матеріальних продуктах, а в тих пізнавальних, емоційних та інших надбаннях, що складаються в дитини у процесі ігрової діяльності. Гра дошкільнят є засобом відображення навколишньої дійсності, способом освоїти діяльність та взаємовідносини дорослих, по-іншому недоступні для дитини. Зміст ігрових дій визначається тими практичними завданнями, що їх розв'язують люди для досягнення певної мети. При цьому іграшки та інші різноманітні предмети заміщують ті об'єкти, що використовуються і в практичних діях дорослого. Гра завжди будується відповідно до певних правил. Характерна для неї умовність не є обов'язковою для і виникнення сюжетно-рольової гри, а з'являється в процесі її здійснення. Сама уява дитини розвивається умовами ігрової діяльності її є важливим компонентом психічногоакту перейменування предметів під час гри . Гра на цьому етапі символічна за своїм змістом, (заміщення одних об'єктів іншими допомагає в майбутньому оволодівати соціальними знаками). Розвиток символічної функції і формує класифікаційне сприймання, суттєво розвиває змістовну сторону інтелекту та інші суто людські якості. Гра сприяє розвитку довільної у ваги та пам'яті у дитини. В умовах гри діти краще зосереджуються та більше запам'ятовують. Особливу спонукальну роль відіграє потреба в емоційному спілкуванні з однолітками: неспроможних запам'ятати правила гри чи бути уважними до вимог ігрової ситуації просто виганяють. Рольова гра вимагає від кожної дитини певних комунікативних здібностей, впливаючи тим самим на розвиток мовлення. Вона позитивно впливає на розвиток інтелекту: в грі дитина вчиться узагальнювати предмети та дії. використовувати узагальнені значення слів тощо. Від мислення через предметне маніпулювання дитина поступово переходить до мислення уявленнями (коли вона дає предмету не його власну, назву, а іншу, необхідну в даній ігровій ситуації"). При цьому конкретний предмет слугує своєрідною зовнішньою опорою думки про уявний предмет та реальних дій.
Теорія соціального научіння
Концепція соціального научіння (Н. Міллер, Дж. Доллард) _ показує, як дитина пристосовується в сучасному світі, як вона засвоює норми суспільства, тобто як відбувається її соціалізація.
Соціалізація - це процес входження дитини в суспільство, становлення її повноцінним його членом.
Прихильники цієї теорії стверджують, що всі індивідуальні відмінності в розвитку дитини є результатом научіння.
Теорія соціального научіння розробляється трьома поколіннями вчених. Представники першого - Н. Міллер та Дж. Доллард - трансформували ідеї 3. Фройда, замінивши принцип задоволення принципом підкріплення, під яким вони розуміють усе, що стимулює повторення раніше виниклої реакції. Научіння - це підсилення зв'язку між основним стимулом і відповіддю, яка виникає завдяки підкріпленню. Будь-якої форми поведінки можна набути через наслідування.
Цей вік е критичним, або сензитивним для навчання і якщо воно не відбувається в цей період, то потім буде неефективним, а тому розумовий, фізичний і емоційний розвиток дітей слід здійснювати з самого раннього віку.
Багато прихильників знайшов також біхевіористичний підхід в рамках теорії соціального научіння. Так, Б. Скіннер вважає, що поведінка людини повністю визначається впливом зовнішнього середовища.
Ймовірність того, що певний акт поведінки повториться знову, вважає Б. Скіннер, залежить від підкріплення, яке підсилює поведінку та може бути як позитивним (дитина готується до уроків, щоб отримати похвалу дорослих), так і негативним (дитина готується до уроків, щоб уникнути покарання).
Підкріплення може бути також первинним (їжа, вода, температура) і умовним (це стимул, який спочатку був нейтральним, а потім, поєднуючись з первинним, отримав функцію підкріплення, наприклад, гроші, схвалення, знаки
любові, уваги і т.п.).
Негативне підкріплення і покарання не тотожні: якщо перше підсилює поведінку, то друге - стримує, і може здійснюватись при позбавленні позитивного підкріплення чи застосуванні негативного (покаранням за погану поведінку може бути позбавлення дитини обіцяної винагороди).
Покарання дає інколи ситуативний, але короткочасний ефект, а тому Скіннер пропонує замінити покарання акцентуванням на чомусь хорошому у дитині і тим самим закріплення його.
Деякі психологи (Дж. Аронфрід) не погоджуються з тезою про те, що процес соціалізації може успішно відбуватись без покарання і вважають його такою ж необхідною формою соціалізації, як і заохочення.

 
 

Цікаве

Загрузка...