WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Теорії навчання: Е.Еріксона, Л.Занкова, теорія соціального научіння. - Реферат

Теорії навчання: Е.Еріксона, Л.Занкова, теорія соціального научіння. - Реферат

нових принципів, які повинні були зробити навчання розвивальним. Він обгрунтував навчання на високому рівні труднощів, швидким темпом, забезпечення провідної ролі теорії в навчанні, усвідомлення УЧНЯМИ процесу учіння, врахування особливостей всіх учнів, "к сильних, так і слабких. Цей напрямок вбирає в себе декілька, °скільки навчання розглядається тут, у першу чергу, як Правління, а по-друге, робиться акцент на усвідомленні учіння. Щоб дійсно відбулось оволодіння учінням потрібно ще й Створювати умови для розвитку мисленнєвих операцій аналізу, п°рівняння, доведення.
Як пише О.М. Матюшкін, поняття "задача" і "проблемна ситуація" принципові у проблемному навчанні, вони означають різні психологічні реальності.
Проблемні ситуації відіграють суперечливу роль у навчанні, яка заодних умов може сприяти виникненню стану емоційного піднесення, активності школяра, інтересу до навчання, адекватної оцінки учнем своїх інтелектуальних можливостей, а за інших - стан невдоволеності, негативного ставлення до навчання. Часто проблемна ситуація має дезорганізуючий вплив на теоретично непідготовленого учня і навпаки, добре підготовленого учня вона захоплює, активізує та стимулює до пошуку.
О.М. Матюшкін диференціює проблемні ситуації за критеріями: 1) структури дій, які потрібно виконати у процесі розв'язування проблеми; 2) рівня розвитку цих дій у людини, яка розв'язує проблему; 3) труднощі проблемної ситуації в залежності від інтелектуальних можливостей.
Розроблені різні рівні проблемного навчання. Перший являє собою проблемний виклад матеріалу вчителем. Проблемним виклад вважається тоді, коли вчитель зіставляє різні точки зору, думки, їх боротьбу, а також показує наукове розуміння проблеми. Другий рівень полягає в тому, що вчитель дає проблему, також робить виклад різних суперечливих поглядів, підходів, а розв'язується проблема учнями під керівництвом вчителя. Третій - вчитель ставить проблему, готує грунт для розв'язання та керує пошуком розв'язання проблеми.
І. Загальні відомості
1. Біографічні відомості. Прізвище та ім'я учня (з етичних міркувань у психологічних дослідженнях додержуються конфіденційності, тому можна позначати ініціалами), його вік, в якому класі навчається. Стан здоров'я та загальний фізичний розвиток.
2. Умови життя в сім'ї (її склад, соціальне та матеріальне становище, ідеали, цінності, професія та освітній рівень батьків, житлові умови. Вплив батьків на учня, ставлення до нього, становище у родині).
II. Взаємини з однокласниками та вчителями
1. Загальна характеристика класного колективу, місце учня у колективі, усвідомлення свого статусу (можна використовувати методику "Соціометрія").
Характер відносин з однокласниками: з ким дружні відносини, чому; з яких причин і чому конфліктує ? (можна використовувати методику К. Томаса для діагностики схильності до конфліктної поведінки). Стан взаємин з хлопчиками, з дівчатками.
Особливості позитивної та негативної поведінки учня та форми їх прояву. Ставлення учня до вживання психотропних речовин та визначення ступеня ризику щодо залучення до вживання психотропних речовин (анкетування, співбесіда).
III. Особливості характеру і темпераменту
Тип і особливості темпераменту (за методикою Г. Айзенка). Прояв темпераменту в поведінці: стриманість, спокій, рухливість, агресивність та інше.
Особливості характеру: цільний, суперечливий у ставленні до себе (самооцінка, вираженість вимогливості до себе та ін): Ставлення до батьків, членів родини, вчителів, класного колективу, друзів, склад референтної групи (референтометрія). Як виконує обов'язки в родині, школі? Ставлення до праці, розуміння її необхідності; ставлення до навчання та речей. Характеристика акцентуації характеру (за опитувальником Шмішека).
IV. Особливості емоційно-вольової сфери
Вольові риси характеру: самостійність, цілеспрямованість, ініціативність, рішучість, витримка (наявність та вираженість).
Емоційні особливості характеру: зміст і спрямованість почуттів, переживань, стійкість емоцій, які емоції переважають, глибина переживань невдач та успіхів, схильність до стресів, культура емоцій (можна використовувати методику САН для виявлення переважаючих емоційних станів; методики виявлення рівня емпатійності та ін.).
V. Навчальна діяльність
1. Мотиваційна сфера особистості: мотиви й інтереси, їх ієрархія, спрямованість, провідні інтереси.
2. Рівень розвитку здібностей особистості: виражені здібності, рівень, характер їх розвитку; властивості інтелекту особистості (глибина, самостійність суджень, IQ та інше); обсяг і глибина знань, умінь, навичок (методика "Прості аналогії").
3. Особливості уваги (за тестом Бур дона), характер розвитку мимовільного та довільного запам'ятовування - заучує механічно або осмислено, чи володіє раціональними прийомами запам'ятовування, яка його швидкість та міцність, легкість відтворення, індивідуальні особливості пам'яті (можна використовувати методики вивчення оперативної пам'яті "Заучування 10 слів" та ін.).
4. Уміння вчитися (дотримання режиму дня і здатність планувати використання часу, вміння самостійно працювати, контролювати себе та інше).
5. Розвиток мовлення, рівень культури мовленнєвої діяльності: словниковий запас, його якість, побудова речень, відповідність віковим нормам, наявність інвективної лексики, вираженість сленгу тощо.
VI. Ставлення до праці. Професійна орієнтація
1. Які види праці приваблюють (удома, у школі)?
2. Ставлення до домашньої праці, доручень у школі.
3. Наявність хоббі і досягнення у ньому.
4. Професійні інтереси, здібності (Карта С. Клімова). Спрямованість на майбутні професійні інтереси, їхня визначеність, адекватність мрій наявним здібностям.
VII. Спрямованість особистості
1. Домінуючі потреби, переважаючі мотиви діяльності, інтереси.
2. Система цінностей.
VIII. Загальні психолого-педагогічні висновки та рекомендації
Визначення головних психолого-педагогічних завдань, які стоять перед учителем у його роботі з

 
 

Цікаве

Загрузка...