WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Технологія “Читання та письмо для розвитку критичного мислення” (ЧПКМ) - Реферат

Технологія “Читання та письмо для розвитку критичного мислення” (ЧПКМ) - Реферат

в останній колонці під буквою В - "Вивчу"
Знаю Хочу знати (знати більше) Вивчу (над чим працювати додатково)
Активні та інтерактивні методи
Сучасні вимоги до шкільного навчального процесу полягають не тільки в тому, щоб учні отримали систему наукових фактів, готових істин і штампів поведінки. Навчання повинно формувати у школярів здатність творчо мислити, уміння зіставляти та аналізуватифакти, аргументовано захищати свою точку зору, критично ставитися до джерел інформації, учитися розуміти інших, співпрацювати з ними. У цій ситуації на допомогу вчителям прийдуть активні та інтерактивні методи (або методи активізації пізнавальної діяльності), що у наш час успішно застосовуються в багатьох країнах світу.
Методи активізації пізнавальної діяльності дозволяють вирішити комплекс проблем, які досить часто постають перед педагогом:
- усі учні класу включаються в роботу;
- опрацьовується, узагальнюється й повторюється велика кількість навчального матеріалу;
- кожен має можливість висловити своє судження;
- школярі навчаються грамотно аргументувати свою думку і знаходити альтернативні рішення;
-формуються доброзичливі стосунки в учнівському колективі. Запропоновані нижче методи впорядковані за принципом зростаючої
складності, де спочатку розглядаються прості щодо організації, а також доступні для будь-якого учнівського колективу, потім описуються складні, що передбачають наявність певного рівня підготовки школярів, відповідної фахової майстерності вчителя. Усі вони певним чином поєднані між собою і можуть використовуватись окремо або комплексно. Педагог сам обирає доцільність їх, застосування: від окремого елементу уроку до технології навчання.
"Обговорення проблеми в загальному колі". Учні розташовуються колом. Весь клас обговорює різні аспекти запропонованої проблеми, що триває доти, поки є бажаючі висловитись. Учитель узагальнює ідеї.
"Мікрофон". Учитель пропонує учням проблемне запитання. Вони беруть умовний "мікрофон" (ручку, олівець, пенал тощо) і передають його один одному, по черзі висловлюючи свою думку. Відповідає тільки той, хто отримав "мікрофон". Виступи повинні бути лаконічними: вони не коментуються і не оцінюються.
"Незакінчені речення". Визначивши тему для обговорення, учитель формулює початок речення і пропонує учням закінчити його. Кожен наступний учасник діалогу має починати із запропонованої формули.
"Мозковий штурм". Учитель чітко формулює питання, записує його на дошці і пропонує учням висловити ідеї, навести фрази чи слова, що розкриватимуть поставлену проблему. Усі пропозиції (без зауважень і коментарів) записуються на дошці в порядку їх висловлення. Кількість ідей
заохочується. Наостанок відбувається колективне обговорення та критична оцінка запропонованих версій.
Пам'ятка для учня
Висловлюйте усе. що спадає вам на думку Не обговорюйте й не критикуйте висловлювань інших Можна повторювати запропоновані ідеї Розширення висунутих ідей заохочується.
"Метод ПРЕС". Учитель пояснює механізм етапів методу і наводить приклади його застосування. Бажаючі роблять спроби застосувати цей метод щодо визначеної проблеми. Коли алгоритм зрозуміють усі учні, учитель використовує його на кожному уроці. Залежно від складу учнівського колективу алгоритм можна спростити:
ПОЗИЩЯ ? ПРИКЛАД ? ВИСНОВКИ.
Обов'язкові правила для учнів
ПОЗИЦІЯ. Висловіть свою думку, починаючи так. "Я вважаю, що..."
ОБГРУНТУВАННЯ. Обґрунтуйте причину виникнення думки, починаючи так: "Оскільки...". "Позаяк..."
ПРИКЛАД. Наведіть факти, приклади, дані на підтвердження, підсилення вашої позиції, починаючи так: "Наприклад..."
ВИСНОВКИ. Узагальніть свою думку, зробіть висновки, починаючи так: "Отже (тому), я вважаю..."
"Навчаючи вчуся" ("Кожен навчає кожного'", "Броунівський рух").
Учитель готує картки з фактами щодо визначеної теми і роздає по одній для кожного учня. Упродовж кількох хвилин діти вивчають отриману інформацію. Переміщуючись по класу, вони обмінюються між собою знаннями, намагаючись протягом визначеного часу поспілкуватися із максимальною кількістю товаришів. Виконавши вправу, учні відтворюють отриману інформацію під час колективного обговорення.
Ефективною є робота учнів у парах, її можна використовувати для досягнення будь-якої дидактичної мети (засвоєння, закріплення, перевірки знань, умінь, навичок).
Робота в парах складається з таких основних етапів:
1. Постановка проблеми та її короткий аналіз.
2. Об'єднання учнів у пари шляхом поділу класу на дві половини.
3. Проведення інструктажу:
o визначення почерговості учнівських висловлювань;
o встановлення тривалості обговорення: кожного зокрема і всіх разом.
4. Робота в парах:
o учні сідають обличчям один до одного, установлюють контакт очима;
o співрозмовники використовують жести та. звуки заохочення: кивок головою, доброзичливу посмішку, слова "так-так";
o за потреби партнери ставлять один одному уточнювальні запитання;
o учні висловлюються чітко, наводять приклади, пояснюють думки;
oспівбесідники не змінюють тему розмови, не дають порад, не перебивають, не оцінюють один одного. 5- Представлення результатів роботи. Загальне обговорення.
"Карусель". Учитель розставляє стільці у два кола попарно. Учні із внутрішнього кола розташовані спинами до центру, із зовнішнього - сидять обличчям до товаришів (один навпроти одного). Внутрішнє коло нерухоме, зовнішнє - рухоме. За сигналом керівника учасники зовнішнього кола пересуваються на один стілець праворуч і стають перед наступним партнером. Після проходження повного кола робота припиняється.
1-й варіант. Учні заздалегідь готують запитання (поняття, дати) і записують їх на картках, вказуючи на звороті власне ім'я. Під час роботи партнери опитують один одного. Правильно відповівши на запитання, школяр отримує від свого товариша його картку. Переможець визначається за найбільшою кількістю зібраних карток.
ІІ-й варіант. Кожен учень, що сидить у зовнішньому колі, пересуваючись, збирає і записує максимум інформації із зазначеної проблеми. Після закінчення руху по колу учасники можуть помінятися ролями і продовжувати співпрацю;
ІІІ-й варіант. Учасники внутрішнього кола - спільники однієї думки, а зовнішнього - іншої. У зошитах фіксуються всі аргументи партнерів.
"Навчальні пари" ("Змійка", "Ескалатор"). Усі учні вивчають навчальний матеріал за алгоритмом. У правому ряду сидять "учні", у лівому -"учителі". Коли "учні" виконали

 
 

Цікаве

Загрузка...