WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Концептуальні засади курсу "основи здоров’я" в загальноосвітніх навчальних закладах 12-річної школи - Реферат

Концептуальні засади курсу "основи здоров’я" в загальноосвітніх навчальних закладах 12-річної школи - Реферат

загальноосвітніх навчальних закладах - формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров"я, оволодіння основами здорового способу життя, навичками безпечної для здоров"я поведінки.
Завданнями цього предмета є: 1) формування в учнів активної мотивації щодо дбайливого ставлення до здоров"я; 2) формування у школярів стійких переконань щодо пріоритету здоров"я як основної умови реалізації фізичного, психічного, соціального та духовного потенціалу людини з урахуваннямїї індивідуальних особливостей; 3) виховання у підлітків бережливого, дбайливого та свідомого ставлення до власного здоров"я як однієї з найвищих людських цінностей, потреби самопізнання
та всебічного самовдосконалення; 4) ознайомлення учнів з основними принципами та закономірностями життєдіяльності людини в природному та соціальному середовищах, спрямованої на збереження життя і зміцнення здоров"я; 5) формування в учнів сталої мотиваційної установки на здоровий спосіб життя як провідну умову збереження і зміцнення здоров"я; 6) ознайомлення учнів з основними принципами, шляхами й методами збереження життя і зміцнення усіх складових здоров"я; 7
) створення таких, що спрямовані на збереження життя і зміцнення здоров"я, умов навчання, праці та відпочинку школярів; 8) навчання учнів методам самооцінки і контролю стану і рівня здоров"я протягом усіх років навчання. Саме виходячи із таких засад вже створені: проект Концепції інтегрованого курсу "Основи здоров"я", проекти програм основ здоров"я для 1-9 класів 12-річної школи.
30 Інтегрований курс "Основи здоров"я" - один із обов"язкових курсів інваріантної складової типових навчальних планів, який має забезпечити здійснення таких завдань: - формування в учнів бережливого і дбайливого ставлення до власного здоров"я як найвищої цінності і важливої умови повної реалізації можливостей особистості, громадянина України; - створення в учнів мотиваційних установок на здоровий спосіб життя як головної умови формування, збереження і зміцнення фізичного, духовного і соціального здоров"я; - формування в учнів усвідомлення, що людина є частиною Природи та Космосу, від екологічного стану яких залежить життя на Землі та здоров"я всього людства і кожної людини зокрема; - ознайомлення учнів з основними принципами і методами профілактики найбільш поширених захворювань, прищеплення навичок особистої гігієни; - профілактика шкідливих звичок та боротьба з ними, встановлення гармонійних взаємин учнів із природою, суспільством, пізнання самих себе тощо.
В зв"язку з необмеженістю множини чинників, що впливають на здоров"я людини, змінністю їх кількості та сили впливу, обмеженістю людського знання, можливостей зовнішніх систем захисту людей тощо досягнення абсолютного здоров"я є нереальним завданням. Стратегічним принципом вирішення цієї проблеми має бути принцип управління здоров"ям як складової якості життя людини та принцип допустимого ризику. При цьому слід пам"ятати, що найбільший відсоток серед основних чинників здоров"я посідає людський.
Він становить близько 74 %. Далі - техногенний чинник - близько 15 %, природний чинник - близько 10 %. Вся множина інших чинників сягає трохи більше 1 %. Велика множина чинників породжує проблему структурування наук про здоров"я, які мають бути інтегративними. Це - природознавчі науки, інженерні науки, науки про суспільство, гуманітарні науки, науки про людину тощо.
Про цьому здоров"я особи розглядається як результат взаємоузгодженої співпраці державної системи підтримки здоров"я людини і системи освіти. Тому зміст освіти, її структура, технологія навчання з інтегрованого курсу основ здоров"я формується з позиції, що людина є єдиним об"єктом захисту від чинників ризиків, але не є тільки одним засобом забезпечення такого захисту.
Проектування освіти здійснюється на першому етапі взаємодії двох складових систем безпеки, враховуючи можливості державної системи здоров"я і наслідки цих можливостей. Серед результатів першого етапу роботи з реформування системи освіти повинен бути комплекс вимог до державної системи підтримки здоров"я людини, виходячи з можливостей людини і її обмежень, як відносно стабільних (вік, фізичні особливості, пізнавальні можливості тощо), так і змінних.
Загальноосвітні навчальні заклади, всі суб"єкти навчально-виховного процесу мають певну автономію у виборі форм і методів організації цього процесу.
Тому форми і методи здійснення інтегрованого курсу "Основи здоров"я": - визначаються інваріантною складовою типових навчальних планів, підпорядковуються їм і сприяють його реалізації; Концептуальні засади курсу "Основи здоров"я" в загальноосвітніх навчальних закладах 12-річної школи Сучасна загальноосвітня школа та репродуктивне здоров"я 31 - враховують раціональне співвідношення самостійної роботи, теоретичного і практичного навчання, орієнтують на різнобічну творчу пізнавальну діяльність усіх суб"єктів навчання; - забезпечують
диференційований підхід у навчанні та вихованні усіх суб"єктів освіти з урахуванням їх вікових, психологічних, фізичних особливостей та їхніх потреб, здібностей і нахилів; - формують в усіх суб"єктів навчання та виховання уміння застосувати набуті знання, уміння і навички у практичному житті, швидко орієнтуватися у ситуаціях, що складаються; - сприяють впровадженню перспективних та інноваційних технологій в навчально-виховний процес.
Забезпеченість кадрами викладання курсу "Основи безпеки життєдіяльності" загальноосвітніх навчальних закладів становить 100 % за рахунок того, що викладання здійснюється вчителями-предметниками, які пройшли відповідну перепідготовку на курсах при Інститутах післядипломної педагогічної освіти. А, власне, фахівців основ здоров"я, на жаль, низький відсоток, можна сказати, їх - одиниці.
Щоб на значно вищому рівні було забезпечене кадрами викладання інтегрованого курсу "Основи здоров"я", варто вже тепер систему підготовки кадрів для здійснення основ здоров"я в Україні та первинну спеціалізацію проводити в школах-ліцеях, коледжах медичного профілю, медичних училищах, на відповідних факультетах вищих навчальних закладів.
Післядипломну перепідготовку і підвищення кваліфікації проводити в обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти та інститутах удосконалення лікарів (разом з обласними, міськими центрами здоров"я, кафедрами вищих навчальних закладів, методистами загальноосвітніх навчальних закладів), в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти (разом з Українським центром здоров"я і кафедрою спортивної медицини та санології Київського державного інституту удосконалення лікарів) - для вчителів вищої категорії, методистів обласних і районних управлінь
освіти та інститутів післядипломної педагогічної освіти тощо.

 
 

Цікаве

Загрузка...