WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Концептуальні засади курсу "основи здоров’я" в загальноосвітніх навчальних закладах 12-річної школи - Реферат

Концептуальні засади курсу "основи здоров’я" в загальноосвітніх навчальних закладах 12-річної школи - Реферат

екологічні кризи, соціальні конфлікти, епідемії, причини їх виникнення та наслідки, способи і засоби порятунку, служби захисту населення) та основи невідкладної допомоги (алгоритм дій при наданні невідкладної допомоги при найпростішихушкодженнях). Реалізація змісту предмета "Основи здоров"я" відбувається на трьох модельно-репрезентативних рівнях.
На першому рівні (у початковій школі) виокремлюються й характеризуються основні поняття, факти, явища, їхні основні властивості та особливості. Учні оволодівають основними елементарними навичками та вміннями здорового способу життя та безпеки життєдіяльності. На другому рівні (в середній школі) визначаються основні об"єкти знань про здоров"я та безпеку життєдіяльності, з"ясовуються та вивчаються сутнісні властивості цих об"єктів і взаємин між ними. Учні оволодівають простими способами збереження життя і зміцнення здоров"я, вміннями та практичними навичками здорового способу життя.
Третій рівень (у старшій школі) розширює та поглиблює інформацію попередніх рівнів, дозволяє розкрити закономірності збереження життя і зміцнення здоров"я, здійснювати аналіз і синтез набутих знань; засвоювати і застосовувати практичні навички і вміння здорового способу життя; вивчати елементи й структури, що відображають у теорії предметну сферу знань про здоров"я та безпеку життєдіяльності в абстрактному, розчленованому вигляді, здійснювати системний підхід до проблем здорового
способу життя, на основі якого учень має змогу краще зрозуміти також і особливості та стан власного здоров"я, умови, шляхи і засоби його поліпшення та збереження свого життя. Зазначені теми є наскрізними для всієї середньої шкільної ланки, але в кожному класі зміст і обсяг пропонованої учням інформації, організація її засвоєння змінюються відповідно до їхніх зростаючих пізнавальних, психологічних особливостей.
Тому послідовність і кількість годин на ці складові курсу можуть змінюватися відповідно до робочого плану школи, своєчасного реагування на конкретні умови, в яких відбувається навчальний процес (наближення епідемій, стихійне лихо, інфекційні хвороби тощо). Зміст інтегрованого курсу "Основи здоров"я" передбачає розкрити учням основи збереження і зміцнення фізичного, духовного і соціального здоров"я людини. 28 Фізичне здоров"я людини.
Учні ознайомлюються з особливостями і засобами фізичної культури, виховання здорового способу життя; з особливостями власного організму та засобами його фізичного розвитку, залучення їх до систематичних занять фізкультурою з метою формування потреби у фізичному самовдосконаленні, здійсненні реабілітації та корекції власного здоров"я; надання вмінь організації активних і безпечних дозвілля і відпочинку, формування навичок надання першої допомоги. Тому ця змістова лінія має розкриватися темами:
"Людина. Людина як система, що саморозвивається та самовдосконалюється. Природа людини і здоров"я. Передумови і складові здоров"я індивіда. Продовження роду. Життя. Хвороба. Смерть. Органи та системи людини. Здоров"я. Фізичне здоров"я. Гігієна. Профілактика. Культура здоров"я. Індивід і культура його здоров"я. Міжособистісні взаємини, спілкування і здоров"я та ін. ". Духовне здоров"я людини та соціальне здоров"я людини.
Спрямоване на збереження життя і здоров"я учнів, формування в них стійких мотиваційних установок і застосування набутих знань стосовно здорового способу життя, підготовку їх до захисту Вітчизни та вибору професії. Для здійснення змісту цих ліній висвітлюються теми: Активність. Свідомість. Самосвідомість. Психічне здоров"я. Духовне здоров"я. Екологічне становище і здоров"я. Екологічні катастрофи та аварії. Екологічні: середовище, свідомість, етика, доцільна діяльність.
Загроза антропологічної катастрофи. Економіка і здоров"я. Організація виробництва і здоров"я. Соціальні спільноти і здоров"я. Соціальні: відносини, конфлікти, гарантії. Політика, право і здоров"я. Політичний режим і здоров"я. Міжнародні відносини і здоров"я. Право: трудове, сімейне. Право на здоров"я. Відповідальність за заподіяння шкоди здоров"ю громадян. Духовна сфера і здоров"я. Духовні: життя, культура, гармонія.
Освіта, наука, мистецтво, релігія, мораль і здоров"я. Свобода і відповідальність за своє здоров"я та ін.". Інші аспекти основ здоров"я реалізуються також у шкільних предметах "Правознавство", "Мова", "Література", "Біологія", "Хімія". "Фізика", "Історія", "Здоров"я і фізична культура" та ін. Зміст основ здоров"я базується на принципі наступності між початковою, основною, старшою та вищою школою.
Ці вихідні принципи засновані на сучасних наукових поглядах і підходах, розроблених вітчизняною педагогікою: - системно-цілісний підхід дає змогу узагальнити навчання школярів основам здоров"я як цілісне явище, що розвивається в єдності упорядкованості багатьох своїх системно-структурних чинників; - історико-соціологічний підхід дає можливість об"єктивно розкрити зумовленість предметного змісту освіти в сфері основ здоров"я, виявити його зв"язок з історією людини і суспільства
, розкрити особливості розвитку здоров"я в єдності минулого, сьогодення і майбутнього; - особистісно-орієнтований підхід уможливлює спрямованість змісту навчання основ здоров"я на розвиток особистості школярів, активне залучення їх у процес перетворювальної діяльності на основі інтересів і потреб, що складаються з віком; Концептуальні засади курсу "Основи здоров"я" в загальноосвітніх навчальних закладах 12-річної школи Сучасна загальноосвітня школа та репродуктивне здоров"я 29 - діяльнісний
підхід дає можливість визначити форми і способи активного входження школярів у процес засвоєння цінностей основ здоров"я, обгрунтувати спрямованість розвитку інтересів і творчого ставлення учнів до свого фізичного, духовного і соціального потенціалу в їх повсякденному житті, в прийнятті рішення щодо вибору самостійного життєвого шляху.
Навчальний предмет "Основи здоров"я" має прикладний характер і складну структурну організацію, що включає в себе компоненти: - інформаційний (поєднує в собі знання про фізичне, духовне та соціальне здоров"я людини, про можливості його перетворення у процесі опанування змісту інтегрованого курсу); - операційний (поєднує в собі засоби, методи і форми організації діяльності по формуванню, збереженню і зміцненню здоров"я, способи планування і регулювання її перетворювальними
процесами); - мотиваційний (поєднує в собі знання основ здоров"я з ціннісними орієнтаціями на задоволення соціально-значущих і особистісно-орієнтованих потреб). Предмет "Основи здоров"я" є інтегральною системою одержання знань про здоров"я, формування знань, умінь і навичок виховання здорового способу життя, переваги здоров"я в усіх галузях освіти.
Мета предмета "Основи здоров"я" в

 
 

Цікаве

Загрузка...