WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Концептуальні засади курсу "основи здоров’я" в загальноосвітніх навчальних закладах 12-річної школи - Реферат

Концептуальні засади курсу "основи здоров’я" в загальноосвітніх навчальних закладах 12-річної школи - Реферат


Реферат на тему:
Концептуальні засади курсу "основи здоров'я" в загальноосвітніх навчальних закладах 12-річної школи
Відомий український поет М. Т. Рильський сказав: ".У щастя людського два рівних є крила: троянди й виноград, красиве і корисне". Якраз у цій глибокозмістовній фразі корисним є здоров"я людини.
Без нього вона не може бути щасливою, його не можуть замінити ніякі цінності, його не можна придбати, його можна здобути лише шляхом цілеспрямованої напруженої праці над собою і набуттям знань про здоровий спосіб життя. При цьому слід пам"ятати, що здоров"я - найбільша цінність не лише окремої людини, а й усього суспільства.
Саме виходячи з цих засад, Державна програма "Освіта ("Україна ХХІ століття")", визначаючи основи формування освіченої, творчої особистості, пріоритетним напрямом визначила становлення фізичного, духовного і соціального здоров"я людини.
Для здійснення цього важливого завдання потрібне розроблення і впровадження перспективних підходів до реалізації змісту і структури інтегрованого курсу "Основи здоров"я". Основними компонентами основ здоров"я мають бути: формування, збереження і зміцнення здоров"я, гігієнічне виховання підростаючого покоління і всього населення України. Але поруч з цим варто пам"ятати ті негативні тенденції, які визначилися останнім часом й істотно впливають на гармонійний навчальновихований процес.
Це: значне зниження зацікавленості населення у навчанні, уповільнення фізичного, духовного і соціального розвитку значної кількості школярів, погіршення їх здоров"я. Все це становить загрозу виродження і вимирання народу України. Безперечно, батьки, педагогічні працівники, громадськість стурбовані стрімким поширенням серед учнівської молоді венеричних захворювань, токсикоманії, алкоголізму, загрозою СНІДу, інших негативних факторів, що гальмують демографічний процес.
Саме це змусило ввести до програм загальноосвітніх навчальних закладів предмет "Основи безпеки життєдіяльності" (по 0,5 години на тиждень), а в 12-річну школу - інтегрований курс "Основи здоров"я" (в початкову та основну школу по 0,5 години на тиждень), завданнями якого є навчити школярів пізнавати природу, взаємодію людини з довкіллям і суспільством, формування, збереження і зміцнення здоров"я та передача його наступним
поколінням із урахуванням природних, соціальних, національних, індивідуальних особливостей, що сприятиме формуванню їх як здорової, активної особистості, яка саморозвивається і самовдосконалюється. Основи здоров"я у початковій і основній школі мають бути інтегрованою системою знань, що виокремлюються з таких наукових систем, як біологія, фізична 26 культура, українознавство, філософія, природознавство, математика, мова, література тощо.
Основними принципами побудови змісту інтегрованого курсу "Основи здоров"я" є: науковість і доступність змісту, системність і наскрізність у розгляді проблем людини та її здоров"я, неперервність та практична спрямованість, гуманізація, динамічність і відкритість освіти і т.п. Досвід реалізації концепції безперервної валеологічної освіти в Україні підтвердив правильність цих принципів, саме вони покладені в основу виокремлення нижчезгаданих наскрізних тем.
Водночас творчий розвиток і прикладна конкретизація цих положень дали змогу здійснити структурування змісту валеологічної компоненти предмета "Основи здоров"я" на основі принципу компонентності феномену здоров"я, який включає фізичну, соціальну, психічну і духовну складові. Зважаючи на необхідність особливого наголошення на вивченні принципів і методів безпеки життя, цей матеріал подано в окремій наскрізній темі. Загалом зміст предмета "Основи здоров"я" подано у таких наскрізних темах:
1. Людина та її здоров"я. 2. Складові здоров"я (фізична, соціальна, психічна і духовна). 3. Безпека життєдіяльності. Виокремлення першої наскрізної теми "Людина та її здоров"я" надає можливість учням сформувати уявлення про феномен людини, сприяти усвідомленню її призначення і місця у світі, зрозуміти зміст понять "здоров"я", "здоровий спосіб життя" та їхніх складових тощо.
Зміст другої наскрізної теми "Складові здоров"я" включає інформацію про складові здоров"я - фізичну (закономірності й механізми формування фізичної компоненти здоров"я, зміст навичок її збереження і зміцнення здоров"я); соціальну (ознайомлення учнів із засадами соціальної адаптації, підготовка їх до дорослого життя та професійного самовизначення, основними відомості про систему охорони здоров"я в Україні, етнічні особливості шляхів і методів збереження і зміцнення здоров
"я); психічну (основи спілкування, запобігання конфліктам та зменшення шкідливого для здоров"я впливу надмірних стресогенних чинників, принципи розвитку пізнавальних, психоемоційних, інтелектуальних і творчих якостей особистості); духовну (поняття про духовність як провідну засаду здоров"я, зв"язок цієї складової здоров"я з іншими, вплив духовного життя людини на життєвий вибір, різнобічний розвиток індивіда шляхом самовизначення, самопізнання, самовиховання як спосіб формування і виявлення його духовного
здоров"я). Третя наскрізна тема "Безпека життєдіяльності" включає інформацію щодо загальних положень безпеки життєдіяльності (принципи безпечної життєдіяльності, особисту відповідальність за власну безпеку кожного, основні положення законодавства щодо збереження здоров'я, державних і громадських служб захисту населення в екстремальних та надзвичайних ситуаціях); безпеки особи у повсякденному житті (поняття небезпеки та її запобігання чи поведінки людини у небезпечних та екстремальних ситуаціях); безпеки у побуті (типові
причини виникнення пожеж, правила пожежної безпеки; підручні засоби захисту від вогню та диму; електро- та Концептуальні засади курсу "Основи здоров"я" в загальноосвітніх навчальних закладах 12-річної школи Сучасна загальноосвітня школа та репродуктивне здоров"я 27 газонебезпека; вибухонебезпечні предмети.); безпека на дорогах (організація та правила дорожнього руху; причини та наслідки дорожньо-транспортних пригод; безпечна поведінка на дорогах і у транспорті); екологічної безпеки (небезпечні
екологічні явища, якість питної води і повітря, забруднення атмосфери, води, ґрунтів, особливості проживання на забруднених територіях та методи і засоби індивідуального захисту); безпека на природі (стихійні лиха, правила безпечної поведінки у навколишньому середовищі); громадської безпеки (права дитини, дискримінація та насильство, види соціальних небезпек, безпечна поведінка, небезпека залучення до релігійних сект і асоціальних угруповань); безпеки у надзвичайних ситуаціях в мирний час (надзвичайні ситуації природного
, техногенного і соціального походження: стихійні лиха, аварії, катастрофи,

 
 

Цікаве

Загрузка...