WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Удосконалення процесу трудового навчання в учнів середнього шкільного віку засобами дидактики - Курсова робота

Удосконалення процесу трудового навчання в учнів середнього шкільного віку засобами дидактики - Курсова робота

на уроках трудового навчання, мають бути посильними та доступними. Ця вимога прямо випливає із загальнодидактичного принципу доступності, який полягає в такому співвідношенні складності поставленого завдання з практичними можливостями учнів, яке б стимулювало активні розумові трудові зусилля, спрямовані на його вирішення давало б розвивальний ефект.
Під час складання різноманітних карток - завдань для вирішення навчально - дидактичних проблем трудового навчання. Завдання з технічним змістом, які найчастіше використовуються на уроках трудового навчання поділяються на такі основні типи:
" графічні;
" технологічні;
" конструкторські;
" розрахункові;
" контрольно - тренувальні.
Виходячи з вище сказаного, можна зробити такий висновок про значимість задач різних рівнів для розвитку творчих здібностей особистості. Задачі дають змогу вчителеві проконтролювати або закріпити рівеньзасвоєння на уроці програмного матеріалу.
Висновки:
Трудове навчання - предмет державного компонента змісту освіти, який включає відомості з основ техніки, технології, економіки і організації сучасного виробництва. Воно має відповідати вимогам життя, запитань.
Отже, з погляду теорії діяльності особливістю трудового є тісне поєднання навчання з продуктивною працею. Усі знання, які здобувають учні, відразу ж знаходять застосування, а вся практична діяльність є суспільно корисною. Навчання, під час якого теорія пов'язується з продуктивною працею, має якісно іншу загальноосвітню і виховну цінність. При значній економії часу і зусиль, крім самого оволодіння знаннями і вміннями, такий зв'язок забезпечує розширення і закріплення значення для потреб людини.
Іншою особливістю практичної діяльності школярів у трудовому навчанні є продуктивний, а не тренувальний характер. Це позитивно впливає на мотиваційну основу навчання, дає змогу залучити до активної діяльності всіх без винятку учнів.
Слід враховувати, що пізнавально - практична діяльність учнів у трудовому навчанні грунтується на тісному зв'язку з основами наук. Це сприяє розвитку інтересу дітей до вивчення інших шкільних предметів, а значить, і вирішення загальноосвітніх завдань школи. Важливу роль у здійсненні таких загальноосвітніх завдань, як розумовий і фізичний розвиток, моральне та естетичне виховання учнів, формування їхнього світогляду в цілому. Це досягається завдяки специфічним особливостям змісту трудового навчання.
Систематична участь учнів у колективних трудових процесах створює основу для виховання таких важливих для сучасної людини якостей, як комунікативність, взаємодопомога, сприймання здорового духу суперництва.
У процесі формування технологічних понять і вмінь учнів краще засвоюють закономірності розвитку природи та суспільства і включаються в активну діяльність. Поєднання навчання з продуктивною працею забезпечує дієвість їхніх поглядів і переконань, сприяє досягненню єдності світогляду та повсякденної практичної поведінки.
Підвищення ефективності трудового навчання в загальноосвітніх навчально - виховних закладах значною мірою залежить від професійної майстерності, компетентності вчителя, його творчого підходу до організації навчально - виховного процесу.
Отже, завдання, які повинні виконувати учні, мають відповідати загальноосвітнім програмам з трудового навчання, можливостям навчального закладу, місцевим традиціям і враховувати інтереси школярів. Дуже важливо поєднувати засвоєння умінь - обробки різних доступних матеріалів з виготовленням корисних виробів для школи, сім'ї, ремонтом навчально - наочних посібників, тощо.
При вирішенні завдань даної проблеми, ми пересвідчились, що систематичне використання на практиці знань, умінь та навичок якими повинні володіти учні дає змогу створити їм уявлення про предмети праці, технічний процес, знаряддя та організацію праці з певної сфери людської діяльності, формувати відповідні вміння, навички та якості особистості, притаманні трудівнику й громадянину суверенної України.
Отже, зміст навчання за будь - яким видом трудової діяльності визначається з дотриманням основних дидактичних вимог (науковість, доступність, посильність, реалізація внутрішньопредметних і міжпредметних зв'язків, політехнічна спрямованість, врахування статевих та регіональних особливостей).
Використана література:
1.Баранов.О. Наступність трудового навчання і фізики як фактор здійснення міжпредметних зв'язків. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2001. - Вип.3.16 - 18 с.
2.Букач М. Умови підвищення виховних можливостей дитячої праці. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 1999. - Вип. 3.21-22с.
3.Гуревич Р., Коломієць Д. Математика і фізика на уроках трудового навчання. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 1999. - Вип. 1
4. Денисенко Л., Левченко Г. Про нові експериментальні програми з трудового навчання для 5 - 9 класів. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2001.- Вип.2 44 - 54 с.
5. Дидактичні засоби і навчальна техніка. Комплексна програма державної національної програми "Освіта. (Україна ХХI століття)".Проект. Укл. В. П. Волинський, А. М. Гуржій, Г. О. Козлакова. - К. : ІСДО, 1994. - с. 40 ; 1981. №11. - с. 13 - 19.
6.Зайцева О. Творча діяльність як засіб розвитку професійних інтересів школи у процесі трудового навчання. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 1999. - Вип.1 5 - 8 с.
7.Коменський Я.А. Великая дидактика избр. пед. соч.- М.: Учпедгиз.,1995. - с 72.
8. Одинець Н. Нова навчальна програма. Якою їй бути? //Трудова підготовка в закладах освіти. - 2001. - Вип. 3 10 - 13 с.
9. Осинов О. Створення та використання демонстраційної наочності на уроках трудового навчання. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 1999. - Вип. 2 35 - 39 с.
10.Терещук А. Гурткова робота з трудового навчання як засіб виховання національної самосвідомості. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2001. - Вип. 2 37 - 39 с.
11. Туташинський В. Наочні посібники для трудового навчання та вимоги до них. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2000. - Вип. 4 37 - 40 с.
12. Тхоржевський Д. Концепція "Трудове навчання" у 12 - річній загальньоосвітній школі. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2001. - Вип. 2 3 - 5 с.
13. Ушинський К.Д. Человек как предмет воспитания.(Опыт педагогической антропологии).-М-Л.:Изд-во АПН РСФСР 1950 - Т.8.- с. 251.
14. Федорова В.Н. Дидактическое значение взаимосвязей школьных естественноучных дисциплин.// Межпредметные связи в преподавании основ наук в школе.- Челябинск, 1973.- с. 5-22.
15. Чупилко Г. Усна народна творчість на уроках праці.
// Трудова підготовка в закладах освіти.-2000.-Вип.2 13 - 16 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...