WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Удосконалення процесу трудового навчання в учнів середнього шкільного віку засобами дидактики - Курсова робота

Удосконалення процесу трудового навчання в учнів середнього шкільного віку засобами дидактики - Курсова робота

становлення міжпредметних зв'язків між цими трьома предметами.
Безумовно, вивчення математики і фізики є теоретичною базою для трудового навчання та загальнотехнічних дисциплін. Вивчення ряду питань математики та фізики безпосередньо пов'язано з технікою, практикою та виробництвом.
Уроки трудового навчання будуть більш ефективні, якщо на них буде показано вплив фізики на сучасну техніку, проведено узагальнення та поглиблення політехнічних знань учнів.
Широкі зв'язки трудового навчання з математикою проявляються у виконанніучнями на заняттях та в процесі виробничої праці різних розрахунків - кінематичних, міцностних, економічних, електротехнічних і т.д. Розрахунками є:
1. Визначення припуску на обробку та глибину різання на токарному верстаті;
2. Підбір за таблицями або аналогічні розрахунки режимів різання;
3. Підрахунок передавального числа або частоти обертів шпинделя токарного верстата за даним режимом обробки.
Подібні завдання сприятимуть багатостороннім міжпредметним зв'язкам, коли не просто переносяться знання фізики чи математики у практику, що, безумовно, дуже важливо, а й відбувається практичне повторення та закріплення теоретичних знань, що набуті раніше.
Доцільно було б у школі для кожної паралелі класів, де проводяться уроки трудового навчання, розробити та накреслити таблицю (див. додат. 2), де вказано основні теми трудового навчання і їх зв'язок з відповідними розділами фізики та математики, що дають змогу вчителям цих двох предметів теж ознайомитись з матеріалом, який вивчається в шкільних майстернях, і в свою чергу під корегувати викладання відповідних розділів. Було б доцільно продемонструвати учням готові вироби з деревини чи металу, взяті з шкільної майстерні, і запропонувати накреслити їх в зошиті, назвати основні геометричні фігури, з яких вони складаються, виміряти деякі кути, перевірити паралельність та перпендикулярність ліній. При цьому наголосити, що виготовлення таких деталей неможливе без геометричних знань.
Така співпраця вчителів трудового навчання, фізики та математики сприятиме як поглибленню теоретичних та практичних знань усіх трьох предметів, так і підвищенню інтересу учнів до них.
1.3 Усна народна творчість на уроках праці.
Одним із стратегічних завдань реформування змісту освіти є оптимальним поєднання її теоретичних та практичних компонентів, класичної спадщини та сучасних завдань наукової думки, органічного зв'язку з національною історією, культурою, традиціями. Найдійовішим шляхом реалізації цього завдання є використання досвіду народної педагогіки, залучення школярів до вивчення народних ремесел, створення умов до органічного включення їх у трудову діяльність.
Час перебудови викликав небувале зростання інтересу до проблем історії, витоків національної культури, непересічних досягнень минулого. Знання свого родоводу, історичних та культурних надбань предків необхідні не лише для піднесення національної гідності, а й для використання кращих традицій у навчально - виховній практиці сьогодення.
Праця над проблемою вдосконалення навчально - виховного процесу в загальноосвітній школі, використовуючи засоби, форми і метод народної педагогіки. І все ж, як можна прилучити народознавство до уроків трудового навчання.
Ми зацікавлені в тому, щоб уроки праці були не тільки корисними, а й цікавими, зробити так, щоб учні бажали навчитися робити різні цікаві речі: народну іграшку, посуд, голові убори українців, прикраси для житла та багато іншого.
Використання на уроках трудового навчання прислів'я та приказки мають посідати не останнє місце. Фольклор на уроках створює позитивний настрій, викликає пожвавлення в класі. А під час постійного використання прислів'їв і приказок учні незабаром самі починають застосовувати їх у своїй мові, що збагачує їхнє спілкування.
Особливо багаті педагогічними можливостями прислів'я та приказки, які можуть бути використані на будь - якому уроці, особливо коли з тих чи інших причин заводиться "виховувати" учнів, і щоб не виникало в цьому разі конфліктної ситуації, краще зробити слушне зауваження знайомими прислів'ями та приказками, наприклад: "Як дбаєш, так і маєш", "Праця чоловіка годує, а лінь марнує", "У сусіда ума не позичати" і т.п.
Бо й справді, чим більша мова учителя насичена прислів'ями, приказками, порівняннями, тим вона образніша, яскравіша, тим сильніше емоційне враження справлятиме на учня.
1. Зокрема, багата народна мудрість прислів'ями та приказками про працю, вона розглядається як основа життя, внутрішня потреба людини: "Людина народжується для праці, як птиця для польоту". Для виховання працелюбності використовують такі прислів'я та приказки: "Сталь народжується в огні, а людина в труді", "Зробив діло, гуляй сміло", "Діло майстра величає". Їх можна записати на дошці ще до початку уроку або а окремих плакатах.
Можна зібрати прислів'я та приказки до будь - якого розділу трудового навчання. Наприклад, під час виготовлення виробів з деревини використовуємо такі прислів'я: "Спершу треба розсудити, а тоді робити", "Тепер так, а після як ?" і інші. Ці прислів'я вчать, що перед тим як щось робити, наприклад, випилювати, треба все прорахувати, змірити, а потім робити. Треба вчитися бути уважним і розсудливим.
Таким чином, завдяки прислів'ям та приказкам діти не тільки вчаться бути працьовитими, пізнають основні правила та вимоги до організацій праці, а й узнають історію свого народу, цього традиції, закони життя. Це є ще одним позитивним моментом уроків праці на засадах народної педагогіки. Багато спільного з прислів'ями мають загадки. Їх об'єднує насамперед метафористичність, що грунтується на спостереженнях за природою та побутом, а також стислість і чіткість викладу. Адже загадки - це стислі твори, в основі яких лежить метаморфічне запитання.
2.1 Аналіз експериментальних програм з трудового навчання.
Необхідність упровадження експериментальних програм викликана цілою низкою причин. Найголовнішим з них є: відсутність стабільних програм з предмета для учнів 8 - 9 класів, невідповідність діючих програм проекту Державного стандарту галузі "Технології", нові вимоги до трудової підготовки школярів в умовах переходу до 12 - річного терміну навчання в загальноосвітній школі.
Програма, що реалізує зміст трудового навчання забезпечує:
сприянню розвитку творчого потенціалу особистості ;
формування в учнів загальної та професійної культури;
формування в учив якостей особистості, необхідних для майбутньої трудової діяльності.
Програми складаються з інваріантної (стабільної), обов'язкової для всіх типів навчальних закладів, та варіативної частин.
До стабільної частини входить шість тематично поєднаних, але відносно самостійних складових, - модулів.
Решту модулів

 
 

Цікаве

Загрузка...