WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Удосконалення процесу трудового навчання в учнів середнього шкільного віку засобами дидактики - Курсова робота

Удосконалення процесу трудового навчання в учнів середнього шкільного віку засобами дидактики - Курсова робота

тоді, коли не вистачає основної частини). Поверхня стенда оббита фланеллю, на ній розташовані умовні об'єкти ( див. мал. ). До стенда додається набір умовних об'єктів ( з кожним класом набори змінюються відповідно до матеріалу, що вивчається ). Демонстраційний стенд розташовують на стіні біля робочої дошки, він застосовується в комплексі з іншими, які мають натуральніоб'єкти.
Найбільш поширеним є метод самостійного спостереження, - при використанні на уроках праці розробленого графічного стенда технологічної карти. Метод самостійного спостереження можна використовувати дуже широко: на заняттях в навчальних майстернях під час демонстрації обладнання, інструменту тощо.
Вивчаючи технологічні процеси за допомогою демонстраційного стенда технологічної карти, учні отримують не тільки знання та розвивають свої вміння з розробки технологічних процесів, але й ознайомлюються із змістом праці працівників професій.
1.2.Міжпредмктні зв'язки на уроках трудового навчання.
Міжпредметні зв'язки в сучасній дидактиці й методиці навчання розглядаються як одна з найважливіших дидактичних умов підвищення наукового рівня викладання будь - якого навчального предмета та підвищення ефективності всього процесу навчання.
Реалізації міхпредметних зв'язків у навчанні сприяє наступність в формуванні понять на уроках різних дисциплін.
Запровадження ефективних міжпредметних зв'язків - справа всіх вчителів. Кожен має вносити до неї свій посильний доробок, розвивати світогляд учнів, їх мислення, пам'ять, уяву, здібності .За цих умов ефективніше здійснюються загальнодидактичні принципи - свідомості, систематичності, послідовності, доступності - в оволодінні учнями необхідними знаннями, уміннями, навичками, досвідом творчої діяльності.
У результаті наших спостережень, встановлено, що взаємозв'язок трудового навчання та фізики здійснюється у таких формах:
1. Використання на уроках трудового навчання знань, умінь, навичок, набутих учнями на уроках фізики.
2. Використання наочності, інструменту та обладнання кабінетів фізики на уроках трудового навчання.
3. Проведення деяких занять з трудового навчання у фізичному кабінеті.
4. Організація і проведення комплексних екскурсій.
5. Комплексне використання знань, умінь і навичок учнів у навчальних майстернях, на позакласних заняттях з технічної творчості.
6. Проведення виробничої практики під керівництвом учителів трудового навчання, фізики та інших предметів.
7. Оформлення куточків ( кімнат ) профорієнтації.
Кожна з цих форм має свої особливості. Найкраще, коли вивчення пов'язаних тем збігається в часі (так звані синхронні міжпредметні зв'язки) і об'єкти дослідження спільні. Якщо матеріал одного з предметів учні засвоїли раніше, то йдеться про випереджаючі предметні зв'язки, а якщо він ще вивчатиметься, то це перспективні міжпреметні зв'язки.
Теми з трудового навчання і фізики, між якими встановлюються найоптимальніші предметні зв'язки, подані в таблиці. Вони визначені на основі аналізу навчальних програм. Як бачимо, трудове навчання дає більше інформації для фізики, ніж фізика для трудового навчання, але користь від взаємозв'язку велика.
У шкільних умовах взаємозв'язок трудового навчання з іншими предметами природничо - наукового циклу найбільше сприяє успішній реалізації всіх аспектів міжпредметних зв'язків і особливо політехнічного, профорієтаційного, психологічного.
На уроках трудового навчання в навчальних майстернях, як і на інших уроках, треба привчати учнів до реалізації навчальної діяльності. Міжпреметні зв'язки повинні виключити дублювання матеріалу, якщо навіть він вивчався давно. Учні спроможні за завданням учителя самостійно повторити раніше з іншого предмета, а на уроці трудового навчання має відбуватися на повторення, а поглинання знань.
У процесі здійснення міжпредметних зв'язків учні використовують та вдосконалюють певні узагальнені вміння і навички: вміння застосовувати знання, вміння і навички в умовах, відмінних від тих, в яких їх набували; вміння застосовувати загальні методи дослідження ; вміння помічати природні явища, процеси, закономірності й застосовувати чи враховувати їх у практичній діяльності; навички користуватися довідковою літературою; вміння організовувати своє робоче місце; графічні вміння і навички; навички використання безпечної праці; навички самостійної раціональної праці та інше.
Досвід здійснення міжпредметних зв'язків у загальноосвітній школі свідчать, що це дає педагогічний ефект. Знання та вміння учнів стають усвідомленими; вони використовують їх на уроках суміжних дисциплін, що допомагає поліпшити якість навчання.
У сучасному виробництві невпинно зростає кількість автоматів і автоматичних ліній, складних комплексних установок, енергетичних пристроїв і автоматичних систем керування. З розвитком науки і техніки поступово зникають професії, в яких виконання трудових операцій базується переважно на важкій фізичній праці.
Для того, щоб у таких умовах за короткий час освоїти виробничий процес і працювати з високою продуктивністю, робітник повинен мати широкий технічний кругозір, високу загальну культуру, вміти швидко освоювати нову технологію.
Усе вище сказане висуває можливі вимоги до шкільної освіти. Глибина знань учнів, ширина їх світогляду, уміння та навички завжди були і є тим головним критерієм, який дає право говорити про ефективність навчально - виховного процесу. Основною стає вимога розвиваючого навчання, яке забезпечує активну розумову діяльність учня, виробляє у нього вміння зіставляти, порівнювати, узагальнювати, орієнтуватись у нових обставинах, формує узагальнюючі уміння і навички.
Міжпредметні зв'язки в сучасній дидактиці й методиці викладання розглядаються як одна з найважливіших дидактичних умов підвищення наукового рівня викладання основних наук та підвищення ефективності всього навчального процесу.
Міжпредметні зв'язки, будучи дидактичною умовою удосконалення всього навчального процесу [14], сприяють здійсненню комплексного підходу до виховання майбутніх фахівців. Навчання формую систему знань про предмети, явища, процеси об'єктивну освіту та умінь і навичок, що будуються на цих знаннях. Усі навчальні предмети виховують та формують мислення і світогляд у учнів.
Кожний урок трудового навчання має бути проведений на високому науково - технічному рівні, при формуванні практичних умінь і навичок широко використовуються не тільки технічні знання учнів, а і знання загальноосвітніх предметів. На уроках трудового навчання учень отримує відомості із різних областей знань, використовує ці знання, повторює і поглиблює їх, набуває нових знань та умінь, закріплює ті, що отримав раніше.
Щільне переплетіння курсів математики і фізики та трудового навчання обумовлює необхідність

 
 

Цікаве

Загрузка...