WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Удосконалення процесу трудового навчання в учнів середнього шкільного віку засобами дидактики - Курсова робота

Удосконалення процесу трудового навчання в учнів середнього шкільного віку засобами дидактики - Курсова робота


Курсова робота
Удосконалення процесу трудового навчання в учнів середнього шкільного віку засобами дидактики.
Вступ
Дидактичні засоби підвищення ефективності трудового навчання в школі.
1.1Наочні посібники для трудового навчання та вимоги до них.
1.2 Міжпредметні зв'язки на уроках трудового навчання.
1.3Усна народна творчість на уроках праці.
Трудове навчання в умовах сьогодення.
2.1Аналіз експериментальні програми з трудового навчання для 5 - 9 класів.
2.2Предметні гуртки з трудового навчання.
2.3Розвиток творчих здібностей учнів за допомогою роздаткового матеріалу.
Висновки.
Використана література.
Додатки.
Вступ.
Відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту "та Концепції загальноосвітньої галузі "Основи виробництва"( "Технології") трудове навчання відіграє важливу роль у здійсненні завдань загальноосвітньої школи з опорою на культурно-історичний досвід людства , що знайшов відбиток в одному з найпотужніших класів виробництва.
Трудове навчання є важливим, дидактичним процесом, на результативність якого впливає велика кількість чинників. Одним з яких є професійна готовність і обізнаність вчителя трудового навчання. Розкриття сутності даної проблеми, наукових понять вказують в своїх дослідженнях відомі педагоги, психологи такі як Ж..- Ж..Руссо, Я. Коменський, В.О.Петровський, М.Б.Ханін, С.М. Шабалова, Г.І. Щукіна та інші.
Основним джерелом виявлення нових форм і методів навчання є сукупність педагогічного досвіду. Він включає в себе всесторонній аналіз дій вчителя з ціллю виявлення причин і підмічених недоліків.
При вивченні педагогічного досвіду і проведення дослідження використовують: спостереженнях, бесіду, ознайомленням з роботами учнів, експерименти та інші.
Головною метою трудового навчання є формування особистості учня, розвитку його здібностей, обдарувань, наукового світогляду.
Залучення учнів до активної участі у різноманітних видах конструкторсько - технічної діяльності є ефективним засобом розумового розвитку зростаючого покоління.
Трудове навчання за змістом є багатоваріантним. Це викликано тим, що тут, крім загальнопринятих вимог до навчального предмета, доводиться враховувати стать учнів, виробниче оточення школи та регіональні трудові традиції.
У зв'язку з цим розрізняють загальношкільні та предметні завдання трудового навчання. До загальношкільних належать завдання, які розв'язуються трудовим навчанням як елемент системи загальної освіти, тобто спільно з іншими навчальними предметами (політехнічна освіта, трудове навчання, поєднання навчання продуктивною працею та формування творчого становлення до неї ).
Розв'язання завдань предмета пов'язане з формуванням знань, умінь та навичок.
Трудове навчання - це дисципліна, яка впливає на формування світогляду дитини. Така навчальна технологія, де об'єкти праці одночасно виступають у формі дійової наочності й сформуванні на одному етапі знання стають основою для формування складніших, у поєднанні з принципом практичної орієнтації, привчає учнів під час вирішення технологічних завдань.
1.1 Наочні посібники для трудового навчання та вимоги для них.
З давніх часів педагогіка розвивалася за двома напрямами - виховання і навчання. Як правило, навчання проходило з використанням якоїсь демонстраційної наочності, що полегшувало сприйняття і запам'ятовування нового матеріалу. Але навчання в ті давні часи носило, як правило репродуктивний характер і застосування такої наочності було дуже незначне. Крім того, не було і спеціально виготовленої демонстраційної наочності для конкретних тем уроків, її класифікації, системи використання.
Першим науковцем, який підвів наукову базу під застосування наочності в навчальному процесі, був Я.Коменський. Він висунув дидактичні принципи наочності, дав нове і глибоке теоретичне та практичне обгрунтування системного підходу до залучення різних органів людини під час прийняття тієї чи іншої інформації. "Усе можна представити органам чуття, а саме: що бачимо - зору, що чуємо - слуху, що можна їсти - смаку, а те що можна сприймати одночасно кількома органами чуття, то необхідно й представити декільком органам чуття".[7 ]
Ж..- Ж.. Руссо звертав увагу на те, що з використанням наочності в навчальному процесі у дитини швидше і ефективніше розвиваються такі психологічні процеси, як відчуття, сприйняття, уява, мислення . На його думку, ефективнішим методом сприймання під час використання наочності є спостереження.
З часом навчальний матеріал старіє, його замінюють новим, що призводить до заміни обладнання, засобів навчання, різноманітної наочності.
Реалізація загальноосвітніх завдань трудового навчання та його ефективність значною мірою залежить від умов, що створюється для пізнавальної діяльності учнів. Одна з найважливіших із них - забезпечення наочності навчання.
У практиці роботи вчителі трудового навчання навіть у кризовій ситуації щодо матеріально-технічного забезпечення освіти використовують велику кількість наочних засобів, бо без них неможливо розкрити зміст навчального матеріалу, створити в учнів необхідні уявлення, образи, розвивати їхні просторову уяву й технічне мислення.
Аналіз стану оснащення шкільних майстерень показує, що більшість з них забезпечені відповідним обладнанням та наочними засобами тільки на 40%.
Типовий перелік навчального обладнання і наочних засобів для трудового навчання містить понад сто найменувань. Однак на сьогодні системи виробництва і постачання закладів освіти засобами навчання не створено. Це спонукає вчителів самостійно шукати шляхи поповнення навчально-матеріальної бази, створювати посібники, пристрої та обладнання в шкільних майстернях. Така робота деякою мірою не тільки вирішує проблему матеріально-технічного забезпечення, а й сприяє педагогічному пошуку, творчості, а в тих випадках, коли до конструювання наочних посібників та обладнання залучаються учні, - має ще й неабиякий педагогічний ефект. Власноручно виготовлені вироби сприяють підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу, бо досконало вивчаються учнями у процесі практичної роботи над їх створенням і більше цінуються учнями, адже то результат їхньої праці. Таким чином, створення наочних посібників у шкільних майстернях зумовлюється не тільки необхідністю поповнення навчального фонду засобами навчання, а й знаходить обгрунтування в освітніх та виховних наслідках.
Разом з тим мають місце непоодинокі випадки, коли в школах використовуються виробниче та нестандартне обладнання, що стає причиною травматизму, не відповідає санітарно-гігієнічним нормам, технічним, ергономічним та науково - педагогічним вимогам.
Дослід показує, що вчителі недостатньо знають вимоги до комплексу засобів навчання,

 
 

Цікаве

Загрузка...