WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Числівник. Морфологічний розбір числівника - Урок

Числівник. Морфологічний розбір числівника - Урок

зрештою, восьма Танаїс, ні десятки інших малих річок і річечок, та озер! разом узятих, не в змозі зрівнятися красою і величчю з Борисфеном, якого скіфи і врочисто називали Арпоксаєм: царріка.
Священна ріка Арпоксай для скіфів!
Мати-годувальниця їхніх безмежних степів, мати-родоначальниця скіфських племен і роду скіфського.
(В. Чемерис)
Дайте відповіді на запитання.
- Що це за ріка - Борисфен?
- Де вона протікає?
- Як називається зараз?
- Які синоніми до її назви ви знаєте?
- Доберіть назву до тексту.
- Продовжіть розповідь про сьогодення цієї річки, використовуючи відповіді на запитання.
Граматичне завдання до тексту.
Випишіть словосполучення з числівниками. З'ясуйте значення ужитих чис-лівників. Визначте їх відмінок.
Комунікативне завдання до тексту.
Стисло розкажіть зміст поданого тексту товаришеві по парті.
II варіант
Прочитайте текст, доберіть до нього заголовок.
Складіть простий план.
"Повість минулих літ" - перший давньоруський літопис, складе'ний на по-чатку XII століття літописцем Нестором,- до нас в оригіналі не дійшов. Найдав-ніший список його - Лавреятіївський, названий так за ім'ям ченця Лаврентія, який 1377 року переписав "Повість" для суздальського великого князя Дмитрія Костянтиновича. Так ось у цьому списку фігурують такі дивні дати. Наприклад, про похід Олега на Царград сказано: "В літо 6415. Йде Олег на Грекы, Игоря оставив Києві)..." Ми знаємо, що йдеться про 907 рік. ВІпатіївському літописі читаємо: "В літо 6777. Не бысть ничто", тобто "не було нічого". Причому числа позначалися буквами. Так, дата 6777 складалася з позначки, яка показувала, що йдеться про тисячі, літери "зело", що означала "шість", літери "псі" - 700, "он" - 70, "земля" - 7. Дата нападу на Київ монголів під проводом Батия складалася з літер "зело", "псі", "мисліте" (означало "сорок"), "іже" ("вісім"), що разом давало дату 6748. Пізніше у світських українських текстах, зокрема в грамотах, що дійшли до нас, числа записували словами. Що ж це за дати?
Руські літописці вели лік від міфічного "сотворіння світу", яке начебто сталося 21 березня 5509 р. до н. е.
До кінця XV століття початком року вважалося 1 березня, а потім (очевидно, з 1492 р.) новий рік починався 1 вересня.
Отже, щоб встановити дату в сучасному літочисленні, треба від числа, зазначеного в літописі або давній грамоті, відняти 5508. Якщо від числа 6748, під яким у літописі стоїть запис про напад Батия з ордою на Київ, відняти 5508, то вийде 1240 р. Нам відомо з історії, що саме в тому році Київ було спалено.
Вересневий початок року і літочислення "від сотворіння світу" існували в Росії до 1700 року. Указом від 15 грудня 1699 року Петро І встановив новий по-чаток року: слідом за 31 грудня 7208 року "від сотворіння світу" настало 1 січня 1770 року нашої ери,
(Є. Чак)
- До якого стилю мовлення належить текст? Визначте, який зараз рік за старим літочисленням.
Граматичне завдання до тексту.
Виконайте синтаксичний розбір виділеного речення. Випишіть із нього чис-лівники і розберіть їх як частину мови.
Зробіть фонетичний і морфологічний розбір слів літопис, давньоруський.
Комунікативне завдання до тексту.
Стисло перекажіть зміст поданого тексту товаришеві по парті.
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО
1. Самостійна робота за індивідуальними картками.
Картка 1
1. Наведені цифри запишіть словами, скорочені назви міри - повністю. 4, 11, 70, 700, 687км, 4,5 м, 24 кг, 4/10 ц, 33 л.
2. Напишіть цифри словами.
До 376 додати 7; від 3 112 383 відняти 11; визначте добуток від множення 535 на 7.
3. Підкреслений числівник розберіть як частину мови.
Картка 2
1. Наведені цифри запишіть словами, скорочені назви міри - повністю. 8, 19, 50, 500, 311 км, 7,5 м, 51 га, 100-річчя, 100-літній.
2. Напишіть цифри словами.
Від 292 відняти 24; до 3624 додати 9, сума чисел дорівнює 203.
3. Підкреслений числівник розберіть як частину мови.
Картка З
1. Наведені цифри запишіть словами, скорочені назви міри - повністю. 18, 60, 600, 255 км, 964 кг, 3,5 см, 4/5 ц, 8 дм, 75-річчя.
2. Напишіть цифри словами.
Від 1632 відняти 4; скласти 23 з 2873; скільки разів 8 міститься у 72?
3. Підкреслений числівник розберіть як частину мови.
Картка 4
1. Наведені цифри запишіть словами, скорочені назви міри - повністю. 17, 80, 800, 2,5 км, 57 га, 2/3 ц, 96 кг, 11 дм, 100-кілометровий.
2. Напишіть цифри словами.
Скільки разів 11 міститься в 187; від 323 відняти 14; до 742 додати 33; визначити добуток від множення 99 на 5.
3. Підкреслений числівник розберіть як частину мови.
2. Складання зв'язної розповіді з теми уроку.
V. ПІДСУМОК УРОКУ
Коментування оцінок, відзначення цікавих відповідей, окреслення найближчих завдань.
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Повторіть теоретичний матеріал із теми "Числівник".
2. Виконайте вправу (за вибором).
а) Напишіть твір про своє місто (село), використовуючи різні типи числівників. У творі бажано з'ясувати питання:
- Як місто (село) називається?
- Коли його заснували або скільки йому років?
- Яка його площа?
- Яка кількість жителів?
- Скільки шкіл?
- На якій відстані від інших населених пунктів розташоване?
б) Запишіть у зошит відомі вам твори художньої літератури, у назві яких є числівники.

 
 

Цікаве

Загрузка...