WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування духовності учнів старших класів засобами літератури - Курсова робота

Формування духовності учнів старших класів засобами літератури - Курсова робота

і потреби учнів. Ситуації - правильно вести діалог і розуміти учнів
Урок - рольова гра Тема: "Гайдамаки" Ситуації, які дозволяють розкрити причиново-наслідкові зв`язки. Зіставити добро і зло. Вміння внутрішньо-особисто зрозуміти вчинки літературного героя: особистий підхід до учнів. Ситуація взаємодопомоги
Урок-діалог Автобіогра-фічність повісті "Музикант" Ситуації, які дозволяють аргументувати вчинки літературного героя, співвіднести їх зі своїми вчинками в сучасному житті; визначитися в потребах: матеріальні, соціальні. Визначити потребу в почутті захищеності(робота,почуття, стабільності, помешкання, одяг) і потреба в статусі (впевненість у собі. повага з боку інших), потреба у самореалізації
Урок - моделювання ігрових ситуацій Викриття самодержавного, кріпосницького гноблення в поемі "Сон", "Кавказ" Вираження свого відношення, щирість висловлення ситуації "довіра-кривда", ситуація вибору, який привів до невдачі, ситуація милосердя
Узагальнення і систематиза-ція знань Бойова програма поета-демократа. Поезії "Заповіт", "І мертвим і живим" Ситуація створення успіху й забезпечення підвищення досягнень
У своїй роботі ми виходили з того, що в сучасному житті потрібні люди, які можуть швидко адаптуватися у різних умовах. Які спроможні на риск, самостійність, спроможні швидко виходити з непередбачених ситуацій, й тому ми ввели в нашу програму різні ситуації. На нашу думку релігійна мораль спроможна протидіяти злу.
Запропоновані нами уроки здатні сформувати в учнів почуття патріотизму, любов до Батьківщини. відродженню національних традицій. оптимізації майбутньої молоді. відповідальності рефлексії. самооцінка. Розроблені нами уроки здатні утверджувати загальнолюдські моральні принципи на прикладі творчості Т.Г.Шевченка, формують активність молоді. духовність.
Далі наводяться розроблені нами уроки.(див. додаток В)
Висновки до другого розділу
Аналіз дослідно-експериментальної частини курсової роботи, яка присвячена проблемі формуванню духовності старшокласників, дає нам можливість виділити таке:
1. Констатуючий експеримент об`єктивно висвітлив низький рівень сформованості духовності учнів (36,5%), середній (38%) та високий рівень, а загалом 25,5%.
Аналіз анкет і спостережень за учнями на уроках літератури довів, що в учнів переважає моральна конфліктність (47%), емоційна напруга (61%), агресивність (39%), егоїзм, заздрість.
Також були виявлені фактори які негативно впливають на духовний ріст молоді:
1) відчуження особистості від суспільства, від національної культури;
2) національних традицій;
3) низький рівень освіти та інтелектуальної діяльності;
4) занепад моралі серед дорослих та молоді;
5) криза сім`ї та сімейного виховання;
6) погіршення здоров`я учнів;
7) соціально-політичне й економічне протиріччя .
2. При розробці планів уроків ми керувались тим, що застосування різноманітних ситуацій, нестандартних форм організації навчання дає можливість проводити виховну роботу систематично, послідовно, викликати інтерес до навчання.
На уроках мають вирішуватись такі ситуації:
а) вираження свого ставлення до людини (літературного героя);
б) ситуації успіху;
в) правильно й тактовно вести діалог і розуміти один одного;
г) ситуації допомоги і взаємодопомоги;
д) ситуації приниження;
є) ситуації відповідних вирішувань
На ефективність запропонованої програми вказують і такі навчально-виховні фактори:
- підвищення ефективності учнів на уроках української літератури;
- ґрунтовна підготовка учнями домашнього завдання;
- покращення стосунків між учнями;
- формування почуття колективу;
- взаємодопомога, співчуття, доброчинність один до одного, до вчителів, батьків
У програмі наведені уроки, зміст яких сприяв формуванню духовності учнів на уроках української літератури.
3. Активні форми роботи в себе включають: ігрові ситуації, урок рольової гри та інше, які допомагають формувати духовність дев`ятикласників. Учні-дев`ятикласники гарно засвоювали матеріал. Система розроблених уроків включає в себе нові, різноманітні завдання, розкриває перед учнями нові можливості, перспективи по формуванню духовності.
ВИСНОВКИ
В результаті проведеного дослідження підтверджується гіпотеза про формування духовності старшокласників за умов:
- врахування індивідуальних і вікових особливостей учнів;
- організація колективної творчоїтворчоїтворчої діяльності учнів;
- активізація пізнавальної діяльності учнів через застосування активних форм навчання, та різноманітних проблемних моральних ситуацій, які формують духовність учнів;
- використання міжпредметних зв`язків для забезпечення цілісності сприймання й розуміння явищ суспільного життя, його цінностей.
Критерії сформованості духовності визначаються на основі:
- орієнтація людини на вищі естетичні цінності, вчинки по совісті;
- ставлення людини до громадської діяльності;
- прагнення особи до пізнання;
- розуміння людиною сенсу буття
Показниками сформованості духовності у старшокласників є:
" Моральні норми, моральний ідеал. Любов і повага до ближнього
" Ставлення до громадської діяльності, громадських доручень. Ставлення до Батьківщини, відчуття людини в собі справжнього громадянина своєї держави
" Творча спрямованість, пошуковий інтерес, жага до знань, рівень інтелектуального розвитку учня.
" Життєва позиція учня, своєї мети, і свого призначення в житті
На основі аналізу даних виділяють рівні, які визначають сформованість духовності старшокласників:
Низький рівень - характеризується відсутністю культури спілкування, людина не прагне кращого в житті, учень не розуміється на поняттях добро і зло, про ідеал та антиідеал, прекрасне й огидне.
Середній рівень - свідчить про присутність певного рівня культури, але тільки прагне до особистої значимості, вигоди та престижу, вимагає до себе великої уваги й потребує стимулювання своєї діяльності.
Високий рівень - присутність культури, знань моральних, етичних норм поведінки, дії учнів спрямовані на збереження добра, прекрасного, висока пізнавальна активність.
Діагностика показала, що переважає низький (36,5%) та середній (38%) рівні сформованості духовності у дев'ятикласників.
У багатьох (40%) відсутня потреба у саморозвитку своїх духовних якостей особистості, 39% старшокласників не мають потреби розвивати свій інтелект, читати художню літературу з предмету. Загальний показник 38% відноситься до середнього рівня, а це в свою чергу створює передумови для подальшоїподальшоїподальшої роботи над підвищенням рівня духовності старшокласників.
Таким чином, основними педагогічними умовами формування духовності у старшокласників у навчальному процесі є:
- обов`язкове врахування вікових особливостей учнів;
- врахування особливостей суспільної природи людини, відповідно вихованню особистості в колективі і через колектив та врахування особливостей колективної пізнавальної діяльності;
- активне використання міжпредметних

 
 

Цікаве

Загрузка...